Connect with us
Reklama

Aktuality

HOSPODÁŘSKÝ NEWSLETTER Z POLSKA 02/2013

Published

on

OPIČeská republika je 3. největším vývozním obchodním partnerem Polska.

HDP Polska v roce 2012 – komentář Ministerstva hospodářství PR

Podle předběžných odhadů polského Hlavního statistického úřadu hrubý domácí produkt Polska byl v roce 2012 vyšší o 2 % oproti roku 2011. Údaje Hlavního statistického úřadu se shodují s odhady analytiků Ministerstva hospodářství.

Hlavní vliv na růst HDP Polska v roce 2012 měl čistý export. Pomalejší růst oproti očekávání byl zaznamenán v případě individuální spotřeby a investic.

Na základě údajů polského Hlavního statistického úřadu lze předpokládat, že ekonomický růst Polska ve čtvrtém kvartále 2012 činil 1 %. Hrubý domácí produkt v tomto období byl vyšší o 0,3 % oproti třetímu kvartálu předchozího roku. V posledním kvartále 2012 přidaná hodnota zaznamenala pokles v průmyslu a stavebnictví. Naproti tomu k jejímu růstu došlo v sektoru služeb.

Analytici Ministerstva hospodářství očekávají, že hospodářský růst v roce 2013 bude činit 1,7 % a bude ovlivněn měnovou politikou a zlepšením situace ve světové ekonomice.

Během následujících měsíců roku 2013 by mělo dojít ke zlepšení situace v průmyslu, ačkoliv úroveň přidané hodnoty může být v prvním kvartále nižší v porovnání s předchozím rokem. Postupné oživení v průmyslu bude doprovázeno stále pozitivní situací v sektoru služeb.

Prameny: www.mg.gov.pl

Náměstkyně ministra hospodářství G. Henclewska v Praze o hospodářské spolupráci Polské a České republiky

Polsko-česká obchodní a investiční spolupráce, společná opatření v oblasti propagace na trzích třetích zemí a růst konkurenceschopnosti firem patřila mezi hlavní témata jednání náměstkyně ministra hospodářství PR Grażyny Henclewské s náměstkem ministra průmyslu a obchodu České republiky Milanem Hovorkou. Jednání proběhlo 30. ledna 2013 .

Grażyna Henclewska připomněla, že Česká republika patří mezi nejdůležitější obchodní partnery Polska. „Česká republika je třetím největším odběratelem polského zboží. Výrazný je také kapitálový podíl našich firem v České republice,” zdůraznila.

Náměstkyně ministra hospodářství vyjádřila zájem o možnou spolupráci s českým automobilovým sektorem. Zdůraznila, že společná činnost by se mohla týkat mj. propagace a využívání metanolových paliv v silniční dopravě a rozšíření sítě terminálů pro dobíjení elektrických vozidel.

Grażyna Henclewska upozornila na opatření Ministerstva hospodářství PR týkající se propagace polské ekonomiky na českém trhu. „Pro Českou republiku jsme připravili čtyři programy propagace. Jedná se o biotechnologický a farmaceutický průmysl, výrobu oken a dveří, stavebnictví a obranný průmysl. Máme zájem o zvýšení konkurenceschopnosti polských firem. České zkušenosti by mohly být v tomto ohledu velice přínosné,“ informovala náměstkyně ministra hospodářství PR.

Organizátorem III. Česko-polského hospodářského fóra, které proběhlo v budově Velvyslanectví Polské republiky v Praze, bylo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze a Klub polského kapitálu v ČR. Mezi 150 účastníky akce patřili mj. představitelé státní správy, hospodářské samosprávy a podnikatelé z obou zemí.

Prameny: www.mg.gov.pl

Prezident PR Bronisław Komorowski podepsal zákon o státním rozpočtu na rok 2013

Prezident PR Bronisław Komorowski podepsal zákon o státním rozpočtu na rok 2013, informovala 1. února 2013 kancelář prezidenta.

Zákon o státním rozpočtu Polska na rok 2013 předpokládá maximální deficit na úrovni 35,565 mld. PLN a příjmy ve výši 299,385 mld. PLN.

Rozpočet v roce 2013 počítá s růstem HDP o 2,2 % a s nezaměstnaností na úrovni 13 %. Předpokládaný meziroční růst spotřebitelských cen zboží a služeb činí 2,7 %.

Zákon uvádí, že deficit veřejných financí v poměru k HDP bude činit 2,6 %, tj. méně než v roce 2012, kdy tento poměr dosáhl 2,9 %. Státní dluh v nominálním vyjádření vzroste o 21,8 mld. PLN a poměr dluhu k HDP klesne na 51,4 %.

Prameny: www.wnp.pl

Blahobyt v Polsku zvyšují podnikatelé – nejnovější zpráva organizace PKPP Lewiatan „Podnikatelé v Polsku“

Polsko vděčí za 21 let nepřetržitého ekonomického růstu a za přiblížení se rozvinutým evropským zemím polským podnikatelům. Tři čtvrtiny HDP, dvě třetiny pracovních míst a více než polovina příjmů polských rodin představuje přínos polských firem pro polskou ekonomiku – stojí v nejnovější zprávě organizace sdružující soukromé podnikatele v Polsku PKPP Lewiatan.

Majetek polských podniků během posledních 8 let vzrostl téměř o polovinu a příjmy za posledních 6 let se zvýšily o 50 %. Více než 78 % polských firem je ziskových.

V roce 2003 HDP na obyvatele a podle parity kupní síly činil necelých 50 %, kdežto dnes dosahuje 66 %. Tři čtvrtiny domácího produktu vzniká ve vyloženě hospodářském sektoru – ve službách, průmyslu, stavebnictví, dopravě a zemědělství – kdežto pouze čtvrtina ve veřejném sektoru. HDP Polska na obyvatele za poslední 3 roky vzrostl o 10 %.

Podle této analýzy působí v Polsku 1,87 mil. firem, z toho 95 % představují malé firmy s jedním nebo se dvěma zaměstnanci. Každou hodinu dochází v průměru k registraci 166 společností, z nichž polovina působí nejméně tři roky.

V období 2003-2010 majetek všech polských firem vzrostl o 49 %. Polští soukromí podnikatelé každým rokem věnují přes 120 mld. PLN (720 mld. CZK) na investice, tj. třikrát více než všechny samosprávy. 87 % těchto investic je financováno z vlastních zdrojů.

Pro analýzu „Podnikatelé v Polsku“ připravenou organizací PKPP Lewiatan, která popisuje přínos polských podnikatelů pro rozvoj polské ekonomiky, bylo použito 30 tis. údajů.

Zdroj: www.pkpplewiatan.pl

Nový plynovod „sever-jih“ vzniká za účasti Polských rozvojových investic

Výstavba soustavy plynovodů „sever-jih“ se stane vzorem pro budoucí modely financování nejdůležitějších infrastrukturních projektů, realizovaných společností Polské rozvojové investice (Polskie Inwestycje Rozwojowe – PIR). Jak informoval deník Dziennik Gazety Prawnej (DGP), společnost Gaz-System již připravuje strukturu financování.

Projekt zahrnující výstavbu 12 plynovodů v Polsku a dva plynové interkonektory s Českou a Slovenskou republikou, se nachází na vrcholu předběžného seznamu investic, který bude spolufinancován PIR. Jeho hodnota činí 4,5-5 mld. PLN. Ještě v tomto roce, zodpovědná za projekt společnost Gaz-System, plánuje uspořádat strukturu jeho financování. Podle odhadů deníku, cca 1,5 mld. PLN investuje Gaz-System a společnost PIR, která na oplátku získá podíly ve společnostech určených pro výstavbu konkrétních úseků plynovodu. Jak uvedl předseda Gaz-Systemu Jan Chadam, tyto společnosti by měly vzniknout pouze na dobu trvání projektu a po jeho dokončení je odkoupí Gaz-System.

V případě této investice vlastní kapitál bude činit 20-30 %, a cca 30 % prostředků na výstavbu plynovodů pochází z fondů EU.

Prameny: www.wnp.pl

Česká firma vyhrála v Polsku zakázku na rozšíření silnice DK 87 a výstavbu mostu přes řeku Poprad

Oddělení Generálního ředitelství silnic a dálnic v Krakově (GDDKiA) mezi 15 uchazeči o zakázku na rozšíření státní silnice DK 87, vedoucí z obce Nowy Sącz – Piwniczna ke slovenským hranicím, jako nejvýhodnější zvolilo nabídku české firmy Firesta – Fišer.

Nejdůležitějším kritériem výběru byla cena a nabídka firmy Firesta – Fišer byla vyhodnocena jako nejlevnější. Její hodnota činí 54,7 mil. PLN brutto (předpokládaný rozpočet investora činil 75 mil. PLN brutto).

Délka nově budovaného úseku silnice jsou necelé tři kilometry. Termín dokončení zakázky je 21 měsíců.

Prameny: www.wnp.pl

Růst tržeb maloobchodního prodeje v Polsku v lednu 2013

Tržby maloobchodního prodeje v Polsku vzrostly v lednu 2013 meziročně o 3,1 % v běžných cenách a o 2,4 % ve stálých cenách. Růst ve stálých cenách je nejlepším výsledkem od července předchozího roku.

Tento výsledek předčil očekávání analytiků, kteří odhadovali meziroční růst na úrovni 0,9 %. Tato dynamika byla zaznamenána u 7 z 9 sledovaných druhů prodejen.

Nejvyšší růst tržeb v běžných cenách zaznamenaly diskontní prodejny (16,5 %), farmaceutika a kosmetika (13,0 %) a automobily (11,9 %). Ke snížení hodnoty tržeb došlo u potravin ve specializovaných prodejnách, u rozhlasových a televizních přijímačů, u domácích spotřebičů a knih. Při porovnání hodnoty maloobchodních tržeb ve stálých cenách je situace podobná.

Podle odborníků růst tržeb byl ovlivněn výrazným poklesem cen – inflace spojená s tržbami klesla o 0,5 p.b. a zboží v prodejnách bylo oproti předchozímu roku dražší pouze o 0,7 %. Tato situace může odrážet slabou poptávku a nutnost silného boje o zákazníky.

Údaje z oblasti maloobchodních tržeb naznačují, že ke změně trendu poklesu polské ekonomiky může dojít rychleji, než tomu nasvědčovaly dřívější předpoklady, uvedl člen polské Rady pro měnovou politiku, Jerzy Hausner.

Prameny: www.ekonomia24.pl

Mezinárodní ratingová agentura Fitch oznamuje předpoklad zvýšení ratingu Polska

Agentura Fitch zvýšila perspektivu ratingu Polska ze stabilní na pozitivní a potvrdila rating Polska na stupni A– pro zahraniční měny a stupeň A pro místní měnu.

Od roku 2010 deficit veřejných financí Polska klesl přibližně o 4,5 p.b. HDP do úrovně 3,4 p.b. HDP v roce 2012. To je jedním z nejlepších výsledků v Evropské unii. „Předpokládáme další fiskální konsolidaci s poklesem deficitu do 3,2 a 2,7 % HDP v 2013 a 2014 roce.“ uvádějí analytici Fitch.

Kromě toho agentura informuje, že Polsko v posledních letech prokázalo vysokou odolnost vůči celosvětovým krizím, i když je silně spojeno se západní Evropou.

„I přes zpomalení ekonomiky v roce 2013, má Polsko zdravé základy pro hospodářský růst.“ stojí dále v komunikátu.

Změna perspektivy na pozitivní sice ještě neznamená, že agentura zvýšila rating, ale je to předzvěst takového postupu. Je možné očekávat, že v několika nejbližších měsících hodnocení důvěryhodnosti Polska bude zvýšeno.

Prameny: www.pb.pl

Obrat zahraničního obchodu v Polsku v roce 2012

V roce 2012 export Polska v běžných cenách činil 597,1 mld. PLN a import 638,3 mld. PLN. V porovnání s rokem 2011 export vzrostl o 6,9 % a import o 2,4 %. Pasivní saldo dosáhlo výše -41,2 mld. PLN (ve stejném období loňského roku -64,7 mld. PLN).

Export vyjádřený v amerických dolarech činil 182,7 mld. USD a import 195,4 mld. USD. V porovnání s rokem 2011 úroveň exportu klesla o 4,0 % a úroveň importu o 8,0 %. Pasivní saldo činilo -12,7 mld. USD (oproti -22,1 mld. USD v roce 2011).

Export vyjádřený v euro činil 141,9 mld. EUR, import 151,7 mld. EUR a pasivní saldo -9,8 mld. EUR, oproti 15,9 mld. EUR po dvanácti měsících roku 2011 (objem exportu vzrostl o 3,8 % a objem importu klesl o 0,6 %).

Záporné saldo bylo zaznamenáno s rozvojovými zeměmi ve výši -77,0 mld. PLN (-23,6 mld. USD, -18,3 mld. EUR) a se zeměmi střední a východní Evropy na úrovni -45,0 mld. PLN (-13,8 mld. USD, -10,7 mld. EUR). Kladné saldo bylo dosaženo v obratu s rozvinutými zeměmi -80,8 mld. PLN (24,7 mld. USD, 19,2 mld. EUR), z toho saldo se zeměmi EU dosáhlo 88,7 mld. PLN (27,1 mld. USD, 21,1 mld. EUR). Podíl rozvinutých zemí na exportu činil 82,1 % (z toho 75,8 % země EU) a v importu 64,1 % (z toho EU 57,0 %) oproti 84,3 % podílu na exportu (z toho EU 78,0 %) a 66,7 % podílu na importu (z toho EU 59,6 %) v roce 2011.

Česká republika je 3. největším vývozním obchodním partnerem Polska. Podíl polského exportu do České republiky vzrostl v roce 2012 o 0,1 p.b. oproti roku 2011 a dosáhl 6,3 %. Import Polska z České republiky zůstal v roce 2012 na stejné úrovni jako v předchozím roce a činil 3,7 %.

Byl zaznamenán růst exportu s hlavními obchodními partnery Polska do Ruska, na Ukrajinu, do Velké Británie, na Slovensko, do Nizozemska, České republiky, Německa, Francie a růst importu z Ruska, USA, Korejské republiky, Číny, Nizozemska a České republiky. K poklesu došlo v případě exportu do Itálie a Švédska a importu z Velké Británie, Německa, Francie a Itálie.

Obrat s první desítkou největších obchodních partnerů Polska činil 66,8 % exportu (oproti 66,9 % v roce 2011) a 68,3 % importu (oproti 67,3 % v roce 2011).

Prameny: www.stat.gov.pl

Oddělení propagace obchodu a investic

Velvyslanectví PR v Praze

Loretánské nám. 109/3

118 00 Praha 1 – Hradčany

e-mail: praha@trade.gov.pl

tel. +420 271 732 342

fax: +420 272 735 442

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Aktuality

Sinusoidy

Published

on

Experti polské opozice se předhánějí v analýzách vládní propagandy. Mirosław Oczkoś upozornil na „klamné cíle“, kterými prý vládnoucí strana přehlušuje ostražitost komentátorů i celé společnosti.  Mají ve svém důsledku odvést pozornost k náhradním diskuzím jako je například ochrana křesťanství nebo potraty. „Je to jako když sledujete film o moderních letadlech nebo lodích. Pokud nějaké letadlo vypustí raketu, jiné se brání klamnými cíli.“ Probíhající polskou politickou diskuzi na téma Jan Pavel II. či o potratech proto mediální a politický expert označil za podvod.

Už to skoro vypadalo, že se polští opoziční politici poučili a nenaskakují na vidle PiS. Po týdnu, kdy primátor Varšavy musel odpovídat na otázky typu: Bude vaše vláda nutit Poláky, aby jedli brouky? by to bylo přirozené. Ale ono ne.

Europoslankyně za Občanskou koalici Janina Ochojska tvrdí, že je mnohem více obětí na polsko-běloruské hranici, než uvádí čísla nezávislé skupiny Granica (37 obětí) : „Myslím, že obětí této hranice je mnohem více. Buď jsou v nějakém hromadném hrobě, protože bych se nedivila, kdyby se v době, kdy byl uzavřen přístup na hranice, těla prostě sbírala, aby takové důkazy nebyly. V současnosti je pohřešováno téměř 300 lidí. Proč si to myslím? Nastal v minulosti okamžik, kdy z celého Polska tam byli povoláni lesníci. Na co? Přece nepomáhali lesu v těžké chvíli. Ale k něčemu byli povoláni.“

Krzysztof Sobolewski z PiS na dotaz ohledně vyjádření Ochojské v úterý v pořadu Polského rozhlasu uvedl: „Lze jen říci, že to, co vysvětluje chování Janiny Ochojské, je nemoc. Distancuje se od svých předchozích úspěchů, od svého života.“ Jeho reakce je na tvrzení o tom, že polští myslivci sbírali mrtvoly imigrantů v polských lesích u běloruských hranic a házeli je do hromadných hrobů velmi mírná. Je to asi tím, že polští politici tak trochu mávají rukou nad tím, co Janina Ochojska o tom či onom hovoří. Připomíná jednoho maďarského poslance Federálního shromáždění, který předčítal za řečnickým pultem bibli a pak ve spodní sinusoidě podepsal rezignaci, aby se po nějaké době ve vrcholné sinusoidě domáhal vstupu do FS.

Sinusoida či ne, naštvaní polští myslivci a lesníci poslankyni Ochojskou zažalovali a polská prokuratura zahájila řízení za pomluvu. Místopředseda Občanské platformy Rafal Trzaskowski podotkl, že takto tvrdá obvinění by měla být podložena důkazy a dodal: „Pokud důkazy nejsou, škodí to lidem, o kterých poslankyně hovoří“. Donald Tusk se nevyjádřil.

Ochojska se v Bruselu věnuje problematice lidí se zdravotním postižením (ona sama je postižená od raného dětství po prodělané dětské obrně). Má zkušenosti s humanitárními aktivitami a byla přítomna na místě mnoha katastrof. Věnuje se migraci. Domnívá se, že Evropa by se imigrantům neměla uzavírat. Zároveň se podle ní musí zvýšit pomoc zemím, odkud přistěhovalci přicházejí. „Pokud chceme migranty udržet v jejich vlastních zemích, neuděláme to pomocí zdí či ostnatého drátu. Když lidé umírají hlady a žízní, utečou ze svého bydliště a riskují své životy, byť jen proto, aby zachránili své děti.“

Opoziční experti hovořící o klamných cílech vypouštěných PiS to mají těžké. Plácnutí poslankyně Ochojské okamžitě využila ruská propaganda a točí se v kruhu s velmi citlivým tématem hromadných hrobů v Katyni. Někteří polští aktivisté žádají poslankyni o bližší určení místa hromadných hrobů, ale většina spíše očekává omluvu v době spodní sinusoidy.

Když autor Tří mušketýrů psal svůj román, těšil se na zítřek a na to, co jeho hrdinové zažijí. S Polskem je to podobné.

Continue Reading

Aktuality

Politika soudržnosti na plenárním zasedání Evropského kongresu místních samospráv

Published

on

„Politika soudržnosti a směry rozvoje současných regionů“ – to je téma plenárního zasedání druhého dne letošního HSR. V diskusi, kterou vedl Jan Rokita, se na pódiu sešli zástupci několika evropských zemí. Ukrajinu zastupoval náměstek Dmytro Razumkov, Finsko starosta regionu Helsinki-Uusimaa Ossi Savolainen, Norsko starosta regionu Inlandet Even Aleksander Hagen. Za polskou stranu se zúčastnila státní tajemnice Małgorzata Jarosińska-Jedynak a maršálek Dolnoslezského vojvodství Cezary Przybylski.

Náměstek Razumkov poznamenal, že na Západě pokračuje odpor proti vstupu jeho země do EU a země západní Evropy si nevšímají enormních výdajů, které Rusko investuje do zničení jednoty západních partnerů. Mělo by se vypracovat společné stanovisko – to ukázala válka. Pouze sjednoceni můžeme vyhrát proti agresorovi. Dobré vztahy je třeba znovu vybudovat na mnoha úrovních, od parlamentu až po regiony. Na Ukrajině samozřejmě existují politické spory, ale politici nebudou rozdělovat společnost v její touze stát se součástí evropské rodiny. Nejsme moc daleko od sebe a máme podobné problémy. Správní reformy je třeba provést hned, nesmíme čekat na konec války. Máme základ a možnosti reformovat zemi. Zde je příkladem pro Ukrajinu Polsko a Německo,

Ossi Savolainen zahájil svůj projev zdůrazněním, že jeho region je skutečně progresivním regionem ve Finsku, který klade důraz na ochranu životního prostředí a chce být do roku 2030 plně bezemisní. Starosta zaznamenal některé problémy vyplývající z implementace kohezní politiky. Zdůraznil, že finanční prostředky poskytnuté EU pak vláda rozděluje na národní úrovni, často nespravedlivě. Prostředky jdou do méně rozvinutých regionů, což zpomaluje přechod k nulovým emisím v regionu Helsinky-Uusimaa. Starosta zdůraznil, že jeho region se zaměřuje na inovace a prosazování zelené politiky. Má vizi a chce ji realizovat – na to ale potřebuje finance. Důležitou rolí kohezní politiky je rozvoj inovací – na výzkum této problematiky je v regionu vyčleněno 5 % HDP.  K dosažení úspěchu je však nutná spolupráce na mnoha úrovních – jak s územními samosprávnými celky, tak s výzkumnými institucemi.

Dokonce i Aleksander Hagen zdůraznil, že Norové, kteří nejsou členy EU, spolupracují s EU v mnoha aspektech života. Starosta zdůraznil význam kohezní politiky v dnešním světě. Jediným řešením je konstruktivní dialog, protože každý si musí uvědomit, jak velký vliv na svou zemi má. Politická neshody musí vést ke konečné dohodě. Vždy je třeba hledat společného jmenovatele, zejména v diskusích o politice soudržnosti, která je tak důležitá pro budoucí, lepší Evropu.

Ministryně Małgorzata Jarosińska-Jedynak zdůraznila, že Polsko je jedním z největších příjemců evropských fondů – dostali jsme 76 miliard PLN. Bohužel unijní verze kohezní politiky je rigidní a nepružná. Peníze z programů pomoci nelze použít na jiné než plánované účely. A zároveň se objevil problém pandemie, války a uprchlíků z Ukrajiny. Polsko nemůže převést finanční prostředky na pomoc Ukrajincům v Polsku, protože evropští technokrati s takovým krokem nesouhlasí. „Rigidní“ programy pomoci nelze použít k jiným účelům, než je plánováno. EU zavedla nové podmínky pro příjem pomoci – tzv horizontální podmínka vztahující se k Listině základních práv. A na tomto základě zdržuje výplatu finančních prostředků. Dosud jsme obdrželi 5 miliard PLN – 1,5 % z vyjednaných prostředků. Další prostředky mají být k dispozici za 5–6 měsíců. Velkým problémem je však nedostatečná flexibilita kohezní politiky.

 

 

Maršál Dolnoslezského vojvodství Cezary Przybylski připustil, že v místních samosprávách panovala určitá úzkost spojená s odporem EU vůči vyplácení prostředků na regionální operační programy. Jsou však realizovány – jde o vypisování soutěží které nelze nechat na později. Situace vojvodství je složitá – Dolnośląskie není chudý region, ale není stejné – jsou zde bohatší okresy, ale i chudší. Existují rozdíly, které je třeba odstranit. Maršálek zdůraznil, že je optimista a že dobře zavedená politika soudržnosti přispěje k rozvoji regionu a sníží vnitřní disproporce.

Continue Reading

Aktuality

Kdo není s námi je s PiS

Published

on

Polská opozice míří k dohodě ve společném postupu ve volbách do polského Senátu. V Polsku se do Senátu volí jednokolově, ve stejný den jako do Sejmu, formou jednomandátových obvodů a celý Senát (tedy 100 křesel) najednou. Dohoda má spočívat v tom, že Občanská koalice, Lewice, PL 2050, PSL a Hnutí samospráv budou stavět proti PiS v jednotlivých volebních obvodech pouze jednoho kandidáta.

Takováto dohoda by v České republice asi nebyla možná nejen kvůli střídavému mandátu českých senátorů, dvoukolovém systému, ale i kvůli tomu, že kandidáti na senátora jsou většinou místní politici vybíraní základními jednotkami politických stran a hnutí, kde centrální vedení má jen odpovědnost za případné excesy. V Polsku ale byla dohoda ve volbách v roce 2019 překvapivě úspěšná, i když nebyla ze sta procent naplněna. Polská opozice se proto o něco podobného pokouší opět.

PiS před volbami v roce 2019 nepřikládalo dohodě nějakou velkou váhu a nijak se proti ní nevymezovalo. Když pak někteří sebejistotou přetékající kandidáti splakali nad výsledkem dopadlo to pro PiS 49:51. Tomu se letos chce PiS vyhnout a dokonce přeskupilo svou stranickou organizační strukturu podle množství a rozlohy senátních obvodů. Popularita PiS klesla od posledních voleb o 10 % a i když se jí podařilo zastavit pokles preferencí, bude velmi těžké přesvědčit dostatečný počet voličů o tom, aby antiPiS celkově nevyhrál. Rozhoduje se ale u volebních uren a poučení z prohry v roce 2019 by mělo být pro PiS silně motivující. 

Continue Reading
Advertisement

Nejnovější příspěvky

Advertisement

Advertisement

Facebook

 • Sinusoidy 14.3.2023
  Experti polské opozice se předhánějí v analýzách vládní propagandy. Mirosław Oczkoś upozornil na „klamné cíle“, kterými prý vládnoucí strana přehlušuje ostražitost komentátorů i celé společnosti.  Mají ve svém důsledku odvést pozornost k náhradním diskuzím jako je například ochrana křesťanství nebo potraty. „Je to jako když sledujete film o moderních letadlech nebo lodích. Pokud nějaké letadlo vypustí raketu, […]
  Jaromír Piskoř
 • Politika soudržnosti na plenárním zasedání Evropského kongresu místních samospráv 9.3.2023
  „Politika soudržnosti a směry rozvoje současných regionů“ – to je téma plenárního zasedání druhého dne letošního HSR. V diskusi, kterou vedl Jan Rokita, se na pódiu sešli zástupci několika evropských zemí. Ukrajinu zastupoval náměstek Dmytro Razumkov, Finsko starosta regionu Helsinki-Uusimaa Ossi Savolainen, Norsko starosta regionu Inlandet Even Aleksander Hagen. Za polskou stranu se zúčastnila státní […]
  Jaromír Piskoř
 • Kdo není s námi je s PiS 4.3.2023
  Polská opozice míří k dohodě ve společném postupu ve volbách do polského Senátu. V Polsku se do Senátu volí jednokolově, ve stejný den jako do Sejmu, formou jednomandátových obvodů a celý Senát (tedy 100 křesel) najednou. Dohoda má spočívat v tom, že Občanská koalice, Lewice, PL 2050, PSL a Hnutí samospráv budou stavět proti PiS […]
  Jaromír Piskoř

Aktuality

Copyright © 2013 - 2022 Polskodnes.cz | ISSN 1805-8582 | Powered by WordPress | Themes by kabris|NET.