Connect with us
Reklama
Aktuality

HOSPODÁŘSKÝ NEWSLETTER Z POLSKA 02/2013

Published

on

OPIČeská republika je 3. největším vývozním obchodním partnerem Polska.

HDP Polska v roce 2012 – komentář Ministerstva hospodářství PR

Podle předběžných odhadů polského Hlavního statistického úřadu hrubý domácí produkt Polska byl v roce 2012 vyšší o 2 % oproti roku 2011. Údaje Hlavního statistického úřadu se shodují s odhady analytiků Ministerstva hospodářství.

Hlavní vliv na růst HDP Polska v roce 2012 měl čistý export. Pomalejší růst oproti očekávání byl zaznamenán v případě individuální spotřeby a investic.

Na základě údajů polského Hlavního statistického úřadu lze předpokládat, že ekonomický růst Polska ve čtvrtém kvartále 2012 činil 1 %. Hrubý domácí produkt v tomto období byl vyšší o 0,3 % oproti třetímu kvartálu předchozího roku. V posledním kvartále 2012 přidaná hodnota zaznamenala pokles v průmyslu a stavebnictví. Naproti tomu k jejímu růstu došlo v sektoru služeb.

Analytici Ministerstva hospodářství očekávají, že hospodářský růst v roce 2013 bude činit 1,7 % a bude ovlivněn měnovou politikou a zlepšením situace ve světové ekonomice.

Během následujících měsíců roku 2013 by mělo dojít ke zlepšení situace v průmyslu, ačkoliv úroveň přidané hodnoty může být v prvním kvartále nižší v porovnání s předchozím rokem. Postupné oživení v průmyslu bude doprovázeno stále pozitivní situací v sektoru služeb.

Prameny: www.mg.gov.pl

Náměstkyně ministra hospodářství G. Henclewska v Praze o hospodářské spolupráci Polské a České republiky

Polsko-česká obchodní a investiční spolupráce, společná opatření v oblasti propagace na trzích třetích zemí a růst konkurenceschopnosti firem patřila mezi hlavní témata jednání náměstkyně ministra hospodářství PR Grażyny Henclewské s náměstkem ministra průmyslu a obchodu České republiky Milanem Hovorkou. Jednání proběhlo 30. ledna 2013 .

Grażyna Henclewska připomněla, že Česká republika patří mezi nejdůležitější obchodní partnery Polska. „Česká republika je třetím největším odběratelem polského zboží. Výrazný je také kapitálový podíl našich firem v České republice,” zdůraznila.

Náměstkyně ministra hospodářství vyjádřila zájem o možnou spolupráci s českým automobilovým sektorem. Zdůraznila, že společná činnost by se mohla týkat mj. propagace a využívání metanolových paliv v silniční dopravě a rozšíření sítě terminálů pro dobíjení elektrických vozidel.

Grażyna Henclewska upozornila na opatření Ministerstva hospodářství PR týkající se propagace polské ekonomiky na českém trhu. „Pro Českou republiku jsme připravili čtyři programy propagace. Jedná se o biotechnologický a farmaceutický průmysl, výrobu oken a dveří, stavebnictví a obranný průmysl. Máme zájem o zvýšení konkurenceschopnosti polských firem. České zkušenosti by mohly být v tomto ohledu velice přínosné,“ informovala náměstkyně ministra hospodářství PR.

Organizátorem III. Česko-polského hospodářského fóra, které proběhlo v budově Velvyslanectví Polské republiky v Praze, bylo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze a Klub polského kapitálu v ČR. Mezi 150 účastníky akce patřili mj. představitelé státní správy, hospodářské samosprávy a podnikatelé z obou zemí.

Prameny: www.mg.gov.pl

Prezident PR Bronisław Komorowski podepsal zákon o státním rozpočtu na rok 2013

Prezident PR Bronisław Komorowski podepsal zákon o státním rozpočtu na rok 2013, informovala 1. února 2013 kancelář prezidenta.

Zákon o státním rozpočtu Polska na rok 2013 předpokládá maximální deficit na úrovni 35,565 mld. PLN a příjmy ve výši 299,385 mld. PLN.

Rozpočet v roce 2013 počítá s růstem HDP o 2,2 % a s nezaměstnaností na úrovni 13 %. Předpokládaný meziroční růst spotřebitelských cen zboží a služeb činí 2,7 %.

Zákon uvádí, že deficit veřejných financí v poměru k HDP bude činit 2,6 %, tj. méně než v roce 2012, kdy tento poměr dosáhl 2,9 %. Státní dluh v nominálním vyjádření vzroste o 21,8 mld. PLN a poměr dluhu k HDP klesne na 51,4 %.

Prameny: www.wnp.pl

Blahobyt v Polsku zvyšují podnikatelé – nejnovější zpráva organizace PKPP Lewiatan „Podnikatelé v Polsku“

Polsko vděčí za 21 let nepřetržitého ekonomického růstu a za přiblížení se rozvinutým evropským zemím polským podnikatelům. Tři čtvrtiny HDP, dvě třetiny pracovních míst a více než polovina příjmů polských rodin představuje přínos polských firem pro polskou ekonomiku – stojí v nejnovější zprávě organizace sdružující soukromé podnikatele v Polsku PKPP Lewiatan.

Majetek polských podniků během posledních 8 let vzrostl téměř o polovinu a příjmy za posledních 6 let se zvýšily o 50 %. Více než 78 % polských firem je ziskových.

V roce 2003 HDP na obyvatele a podle parity kupní síly činil necelých 50 %, kdežto dnes dosahuje 66 %. Tři čtvrtiny domácího produktu vzniká ve vyloženě hospodářském sektoru – ve službách, průmyslu, stavebnictví, dopravě a zemědělství – kdežto pouze čtvrtina ve veřejném sektoru. HDP Polska na obyvatele za poslední 3 roky vzrostl o 10 %.

Podle této analýzy působí v Polsku 1,87 mil. firem, z toho 95 % představují malé firmy s jedním nebo se dvěma zaměstnanci. Každou hodinu dochází v průměru k registraci 166 společností, z nichž polovina působí nejméně tři roky.

V období 2003-2010 majetek všech polských firem vzrostl o 49 %. Polští soukromí podnikatelé každým rokem věnují přes 120 mld. PLN (720 mld. CZK) na investice, tj. třikrát více než všechny samosprávy. 87 % těchto investic je financováno z vlastních zdrojů.

Pro analýzu „Podnikatelé v Polsku“ připravenou organizací PKPP Lewiatan, která popisuje přínos polských podnikatelů pro rozvoj polské ekonomiky, bylo použito 30 tis. údajů.

Zdroj: www.pkpplewiatan.pl

Nový plynovod „sever-jih“ vzniká za účasti Polských rozvojových investic

Výstavba soustavy plynovodů „sever-jih“ se stane vzorem pro budoucí modely financování nejdůležitějších infrastrukturních projektů, realizovaných společností Polské rozvojové investice (Polskie Inwestycje Rozwojowe – PIR). Jak informoval deník Dziennik Gazety Prawnej (DGP), společnost Gaz-System již připravuje strukturu financování.

Projekt zahrnující výstavbu 12 plynovodů v Polsku a dva plynové interkonektory s Českou a Slovenskou republikou, se nachází na vrcholu předběžného seznamu investic, který bude spolufinancován PIR. Jeho hodnota činí 4,5-5 mld. PLN. Ještě v tomto roce, zodpovědná za projekt společnost Gaz-System, plánuje uspořádat strukturu jeho financování. Podle odhadů deníku, cca 1,5 mld. PLN investuje Gaz-System a společnost PIR, která na oplátku získá podíly ve společnostech určených pro výstavbu konkrétních úseků plynovodu. Jak uvedl předseda Gaz-Systemu Jan Chadam, tyto společnosti by měly vzniknout pouze na dobu trvání projektu a po jeho dokončení je odkoupí Gaz-System.

V případě této investice vlastní kapitál bude činit 20-30 %, a cca 30 % prostředků na výstavbu plynovodů pochází z fondů EU.

Prameny: www.wnp.pl

Česká firma vyhrála v Polsku zakázku na rozšíření silnice DK 87 a výstavbu mostu přes řeku Poprad

Oddělení Generálního ředitelství silnic a dálnic v Krakově (GDDKiA) mezi 15 uchazeči o zakázku na rozšíření státní silnice DK 87, vedoucí z obce Nowy Sącz – Piwniczna ke slovenským hranicím, jako nejvýhodnější zvolilo nabídku české firmy Firesta – Fišer.

Nejdůležitějším kritériem výběru byla cena a nabídka firmy Firesta – Fišer byla vyhodnocena jako nejlevnější. Její hodnota činí 54,7 mil. PLN brutto (předpokládaný rozpočet investora činil 75 mil. PLN brutto).

Délka nově budovaného úseku silnice jsou necelé tři kilometry. Termín dokončení zakázky je 21 měsíců.

Prameny: www.wnp.pl

Růst tržeb maloobchodního prodeje v Polsku v lednu 2013

Tržby maloobchodního prodeje v Polsku vzrostly v lednu 2013 meziročně o 3,1 % v běžných cenách a o 2,4 % ve stálých cenách. Růst ve stálých cenách je nejlepším výsledkem od července předchozího roku.

Tento výsledek předčil očekávání analytiků, kteří odhadovali meziroční růst na úrovni 0,9 %. Tato dynamika byla zaznamenána u 7 z 9 sledovaných druhů prodejen.

Nejvyšší růst tržeb v běžných cenách zaznamenaly diskontní prodejny (16,5 %), farmaceutika a kosmetika (13,0 %) a automobily (11,9 %). Ke snížení hodnoty tržeb došlo u potravin ve specializovaných prodejnách, u rozhlasových a televizních přijímačů, u domácích spotřebičů a knih. Při porovnání hodnoty maloobchodních tržeb ve stálých cenách je situace podobná.

Podle odborníků růst tržeb byl ovlivněn výrazným poklesem cen – inflace spojená s tržbami klesla o 0,5 p.b. a zboží v prodejnách bylo oproti předchozímu roku dražší pouze o 0,7 %. Tato situace může odrážet slabou poptávku a nutnost silného boje o zákazníky.

Údaje z oblasti maloobchodních tržeb naznačují, že ke změně trendu poklesu polské ekonomiky může dojít rychleji, než tomu nasvědčovaly dřívější předpoklady, uvedl člen polské Rady pro měnovou politiku, Jerzy Hausner.

Prameny: www.ekonomia24.pl

Mezinárodní ratingová agentura Fitch oznamuje předpoklad zvýšení ratingu Polska

Agentura Fitch zvýšila perspektivu ratingu Polska ze stabilní na pozitivní a potvrdila rating Polska na stupni A– pro zahraniční měny a stupeň A pro místní měnu.

Od roku 2010 deficit veřejných financí Polska klesl přibližně o 4,5 p.b. HDP do úrovně 3,4 p.b. HDP v roce 2012. To je jedním z nejlepších výsledků v Evropské unii. „Předpokládáme další fiskální konsolidaci s poklesem deficitu do 3,2 a 2,7 % HDP v 2013 a 2014 roce.“ uvádějí analytici Fitch.

Kromě toho agentura informuje, že Polsko v posledních letech prokázalo vysokou odolnost vůči celosvětovým krizím, i když je silně spojeno se západní Evropou.

„I přes zpomalení ekonomiky v roce 2013, má Polsko zdravé základy pro hospodářský růst.“ stojí dále v komunikátu.

Změna perspektivy na pozitivní sice ještě neznamená, že agentura zvýšila rating, ale je to předzvěst takového postupu. Je možné očekávat, že v několika nejbližších měsících hodnocení důvěryhodnosti Polska bude zvýšeno.

Prameny: www.pb.pl

Obrat zahraničního obchodu v Polsku v roce 2012

V roce 2012 export Polska v běžných cenách činil 597,1 mld. PLN a import 638,3 mld. PLN. V porovnání s rokem 2011 export vzrostl o 6,9 % a import o 2,4 %. Pasivní saldo dosáhlo výše -41,2 mld. PLN (ve stejném období loňského roku -64,7 mld. PLN).

Export vyjádřený v amerických dolarech činil 182,7 mld. USD a import 195,4 mld. USD. V porovnání s rokem 2011 úroveň exportu klesla o 4,0 % a úroveň importu o 8,0 %. Pasivní saldo činilo -12,7 mld. USD (oproti -22,1 mld. USD v roce 2011).

Export vyjádřený v euro činil 141,9 mld. EUR, import 151,7 mld. EUR a pasivní saldo -9,8 mld. EUR, oproti 15,9 mld. EUR po dvanácti měsících roku 2011 (objem exportu vzrostl o 3,8 % a objem importu klesl o 0,6 %).

Záporné saldo bylo zaznamenáno s rozvojovými zeměmi ve výši -77,0 mld. PLN (-23,6 mld. USD, -18,3 mld. EUR) a se zeměmi střední a východní Evropy na úrovni -45,0 mld. PLN (-13,8 mld. USD, -10,7 mld. EUR). Kladné saldo bylo dosaženo v obratu s rozvinutými zeměmi -80,8 mld. PLN (24,7 mld. USD, 19,2 mld. EUR), z toho saldo se zeměmi EU dosáhlo 88,7 mld. PLN (27,1 mld. USD, 21,1 mld. EUR). Podíl rozvinutých zemí na exportu činil 82,1 % (z toho 75,8 % země EU) a v importu 64,1 % (z toho EU 57,0 %) oproti 84,3 % podílu na exportu (z toho EU 78,0 %) a 66,7 % podílu na importu (z toho EU 59,6 %) v roce 2011.

Česká republika je 3. největším vývozním obchodním partnerem Polska. Podíl polského exportu do České republiky vzrostl v roce 2012 o 0,1 p.b. oproti roku 2011 a dosáhl 6,3 %. Import Polska z České republiky zůstal v roce 2012 na stejné úrovni jako v předchozím roce a činil 3,7 %.

Byl zaznamenán růst exportu s hlavními obchodními partnery Polska do Ruska, na Ukrajinu, do Velké Británie, na Slovensko, do Nizozemska, České republiky, Německa, Francie a růst importu z Ruska, USA, Korejské republiky, Číny, Nizozemska a České republiky. K poklesu došlo v případě exportu do Itálie a Švédska a importu z Velké Británie, Německa, Francie a Itálie.

Obrat s první desítkou největších obchodních partnerů Polska činil 66,8 % exportu (oproti 66,9 % v roce 2011) a 68,3 % importu (oproti 67,3 % v roce 2011).

Prameny: www.stat.gov.pl

Oddělení propagace obchodu a investic

Velvyslanectví PR v Praze

Loretánské nám. 109/3

118 00 Praha 1 – Hradčany

e-mail: praha@trade.gov.pl

tel. +420 271 732 342

fax: +420 272 735 442

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Aktuality

Poslankyně opozice atakovaly předsedu PiS

Published

on

Ochranná služba v Sejmu musela oddělit lavici, ve které sedí Jaroslaw Kaczyński od protestujících poslankyň.

„Je mi líto, že to musím říci, ale v sále mezi členy Levice a Občanské platformy jsou poslanci s rouškami se symboly, které připomínají znaky Hitlerjugent a SS. Chápu však, že totální opozice odkazuje na totalitní vzorce.“ řekl na začátku zasedání Sejmu místopředseda Sejmu Ryszard Terlecki.

Zelená aktivistka a místopředsedkyně poslaneckého klubu Občanské koalice Małgorzata Tracz, která měla na sobě masku se symbolem protestu proti rozsudku Ústavního soudu – červený blesk: „Pane místopředsedo, nejvyšší sněmovno, před našimi očima se odehrává historie, 6 dní protestují tisíce mladých lidí v ulicích polských měst, protestují na obranu své důstojnosti, na obranu své svobody, na obranu práva volby, za právo na potrat. Toto je válka a tuto válku prohrajete. A kdo je za tuto válku zodpovědný? Pane ministře Kaczyński, to je vaše odpovědnost.“

Continue Reading

Aktuality

Protesty před domem Kaczyńského, může za všechno

Published

on

Soudce zpravodaj polského Ústavního Piskorski: „Samotná skutečnost postižení plodu nebo jeho nevyléčitelné nemoci nemůže rozhodnout z ústavního hlediska o přípustnosti ukončení těhotenství. Ani péče o kvalitu přenášeného genetického kódu, ani zvážení možného nepohodlí v životě nemocného dítěte nemohou ospravedlnit rozhodnutí přijmout opatření zaměřená na jeho smrt.

Continue Reading

Aktuality

Kaczyński jako řešení vládní krize. Předseda polského Práva a spravedlnosti má zasednout ve vládě

Published

on

Vlivný předseda polské vládní strany Právo a spravedlnost (PiS) Jaroslaw Kaczyński, který je v současnosti jen řadovým poslancem, se má stát členem rekonstruovaného kabinetu premiéra Mateusze Morawieckého. S odvoláním na zdroj z polské vlády o tom ve čtvrtek informovala agentura PAP. Polská koalice se v posledních dnech ocitla v krizi, hovořilo se i o předčasných volbách.

Šéf poslaneckého klubu Práva a spravedlnosti a místopředseda dolní komory parlamentu Ryszard Terlecki upřesnil, že Jaroslaw Kaczyński se stane předsedou bezpečnostního výboru a jako vicepremiér bude mít na starosti dohled nad silovými resorty: nad ministerstvy obrany a vnitra i nad ministerstvem spravedlnosti, jehož šéf Zbigniew Ziobro vyvolal nejhlubší koaliční krizi od vzniku koalice před šesti lety. Ve vládě vznikne paradoxní situace, kdy předseda strany bude formálně podřízeným premiéra.

ČTK, celý text na irozhlas.cz

Continue Reading
Advertisement

Nejnovější příspěvky

Advertisement

Advertisement

Facebook

 • Poslankyně opozice atakovaly předsedu PiS 27.10.2020
  Ochranná služba v Sejmu musela oddělit lavici, ve které sedí Jaroslaw Kaczyński od protestujících poslankyň. „Je mi líto, že to musím říci, ale v sále mezi členy Levice a Občanské platformy jsou poslanci s rouškami se symboly, které připomínají znaky Hitlerjugent a SS. Chápu však, že totální opozice odkazuje na totalitní vzorce.“ řekl na začátku […]
  Jaromír Piskoř
 • Protesty před domem Kaczyńského, může za všechno 23.10.2020
  Soudce zpravodaj polského Ústavního Piskorski: „Samotná skutečnost postižení plodu nebo jeho nevyléčitelné nemoci nemůže rozhodnout z ústavního hlediska o přípustnosti ukončení těhotenství. Ani péče o kvalitu přenášeného genetického kódu, ani zvážení možného nepohodlí v životě nemocného dítěte nemohou ospravedlnit rozhodnutí přijmout opatření zaměřená na jeho smrt.
  Jaromír Piskoř
 • Kaczyński jako řešení vládní krize. Předseda polského Práva a spravedlnosti má zasednout ve vládě 30.9.2020
  Vlivný předseda polské vládní strany Právo a spravedlnost (PiS) Jaroslaw Kaczyński, který je v současnosti jen řadovým poslancem, se má stát členem rekonstruovaného kabinetu premiéra Mateusze Morawieckého. S odvoláním na zdroj z polské vlády o tom ve čtvrtek informovala agentura PAP. Polská koalice se v posledních dnech ocitla v krizi, hovořilo se i o předčasných […]
  Jaromír Piskoř

Aktuality