Connect with us
Reklama

Aktuality

Předseda českého Ústavního soudu Pavel Rychetský o polském: Je to alarmující a šokující

Published

on

Deutsche Welle: Je pro vás zajímavé, co se děje s Ústavním soudem v sousedním Polsku?

Pavel Rychetský: Já bych nepoužil slovo „zajímavé“. Je to šokující a znepokojující. Ukazuje to krizi naší civilizace a nedostatek schopnosti bránit se proti reálným hrozbám právního státu a demokracie.Jde o geograficky nám blízké Maďarsko a Polsko, ale také Turecko a USA. Nicméně, zatímco v USA mají pravděpodobně dostatečně silné instituce pro zachování základů demokratického právního státu, to samé nelze říci o třech výše uvedených zemích. A situace v Polsku je mnohem horší, než o ní víme ze sdělovacích prostředků. Zdá se, že nejen politici, ale ani novináři se neodváží popsat to dostatečně přesně.

DW: Odkud takový názor?

PR: Z osobní zkušenosti. Před dvěma měsíci svolal předseda maďarského Ústavního soudu setkání předsedů Ústavních soudů Visegrádské skupiny. Poprvé v historii. Ještě se to nestalo. Potkávají se prezidenti, premiéři, ministři, aby si před rozhovory na fóru Evropské unie vyměnili zkušenosti nebo se jinak podpořili.

DW: A je něco zlého na setkání předsedů ústavních soudů?

PR: Než jsem přijel do Budapešti, měl jsem dojem, že chtějí využít mou účasti na tomto setkání, aby změny v Polsku a Maďarsku získaly svého druhu punc legálnosti. Ale to, co jsem slyšel od polského zástupce …

DW: Byla přítomna předsedkyně Julia Przyłębska?

PR: Ne, profesor Lech Morawski. Předpokládal jsem, že buď bude zcela neutrální, nebo se bude snažit, aby nás přesvědčil, že situace v Polsku není tak alarmující a ve skutečnosti je vše v pořádku a nejen že jsou zachovány principy demokracie, ale i právního státu. Byl to pravý opak.

DW: To znamená?

PR: Za prvé, popsal situaci v Polsku slovy, že v Polsku je válka. Už to mnou otřáslo. Pak vysvětlil, že to je válka mezi patrioty na jedné straně a zrádci a kolaboranty na straně druhé. Ve skutečnosti to bylo nenávistné vystoupení.
Slyšel jsem od něj také, že Ústavní soud nemůže přicházet s interpretací Ústavy. Že Ústava není majetkem soudu, ale celého národu. To mi připomíná časy Josifa Vissarionoviče Stalina.

Stručně řečeno: je evidentní, že když se v zemích s liberální demokracií začínají objevovat rysy autoritářství, autokraté se v první řadě snaží nějakým způsobem omezit třetí moc ve státě, která má hájit práva a svobody občanů.

DW: Soudní moc?

PR: Soudní moc, vzhledem k tomu, že ona je největší překážkou v úsilí o omezení demokracie, a především brání odstranění zásad právního státu. Protože vychází z principu, že zákon je nad politikou a že zákon, a v první řadě ústava, samozřejmě svým způsobem politiky omezuje. V naší ústavě máme taková slova: „Změna podstatných náležitostí demokratického právního státu je nepřípustná.“ Co to znamená? To je jasná definice toho, že ani parlament nemá právo dotknout se zásad demokracie a právního státu – a to i v případě, že by to bylo jednomyslné rozhodnutí.

DW: Ale Parlament má právo na změnu ústavy. A v tomto bodě?

PR: V souladu s naší naukou a naší judikaturou Ústavního soudu, takové právo nemá ani parlament. Ústavní soud České republiky již zrušil ústavní zákon přijatý oběma komorami parlamentu, a odvolal se právě na tento článek 9, odstavec 2, v němž se uvádí, že existuje několik zásad, kterých se nemá právo dotknout ani demokraticky zvolený parlament. Není to tak, že v demokracii má většina pravdu. Většina má pouze dočasné povolení. A ta pomíjivost znamená, že se nemůže odchýlit od základních zásad, které ústava tomuto státu dala.

DW: Ale přeci ji schválil parlament?

PR: Ano, ale ne tento. Jednalo se o první parlament, ústavní, který nám vložil do ústavy tyto nástroje ochrany základních hodnot, jako je například právo na život. Žádný parlament již nemá právo na obnovení trestu smrti, protože náš stát zakázal jeho použití.

DW: Hovořil jste o vážných obavách o tom, co se děje v Polsku. Můžete říci, co ve vás budí nepokoj?

PR: Především mi jde o osud demokratických hodnot a právního státu, ale také o nezávislé soudnictví a nezávislé sdělovací prostředky. V Polsku je prováděn masivní útok na nezávislé soudnictví a nezávislá média a je snaha o nasazení roubíku a zbavení jejich nezávislosti. Tento pokus začal Ústavním soudem a pokračuje Národní radou soudnictví, která má být ukončena, a v nové soudní radě mají soudci ztratit většinu.

DW: Mají být voleni parlamentem.

PR: A proto, onen základní princip dělby moci by byl porušen takovým způsobem, který by byl nepřijatelný.

DW: Zástupci vlády a PiS tvrdí, že v některých zemích EU podobné instituce volí parlamenty.

LP: Taková srovnání jsou irelevantní, protože tyto země neměly stejnou historii, stejnou zkušenost a především, stejně vyspělou demokracii. V naší zemi nemáme Nejvyšší soudní radu. Považuji to za deficit v našem systému. Na druhou stranu, nezávislost soudnictví je zaručena natolik, že se zatím nezdá, že by nám mohly hrozit pokusy o omezení nezávislosti soudnictví a odsunutí vlády soudů z rovnocenné pozice v rámci dělby moci ve státě. I když vždy se najdou politické síly, které by to chtěly.

DW: Myslíte si, že je možný zásah ze strany Evropské unie proti zemi, ve které je soudní moc omezována?

PR: Myslím si, že je to povinností Evropské unie. Na druhé straně, Unie v současné situaci, jak říkáme v České republice, tahá za kratší provaz. Máme před sebou Brexit a jsme v situaci, kdy by nerozvážné kroky mohly vést k dalšímu exitu. Takže hlavní odpovědnost je třeba hledat na národní úrovni. Polský národ musí usilovat o zachování těch hodnot, na kterých postavil svůj stát.

DW: Co by to znamenalo pro Českou republiku, pokud by situace v Polsku šla tím nejhorším možným směrem?

PR: Pro Českou republiku to by byla tragédie, protože historicky, a to zejména v naší novodobé historii, nás osud svedl dohromady. Polsko považuji za spojence, za národ, který je nám velmi blízký. Řeknu to obrazně: za lidi se stejnou krevní skupinou.

Autor: Aurelius M. Pędziwol (Rozhovor vyšel také v týdeníku Tygodnik Powszechny a byl převzat a komentován mnoha polskými médii.)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Aktuality

„Alfa samec musí odejít: Proč patriarchát bolí každého bolí“ – setkání s Liz Plank v rámci Ekonomického fóra

Published

on

Liz Plank je filmařka, oceňovaná novinářka, autorka, výkonná producentka a moderuje několik kritiky uznávaných seriálů na Vox Media a NBC News. Její poslední nejprodávanější knihu Alpha Male Must Go: Why Patriarchy Hurts Everyone citovali ve Vogue, Esquire, Playboy, ELLE Magazine, GQ, NPR, The Washington Post on Morning Joe či Dax Shepard’s Armchair Expert.

Liz pravidelně vystupuje ve vlivných televizních pořadech, aby prezentovala svůj pohled na politiku a genderové otázky The Today Show, The Daily Show, MSNBC, CNN, ABC News, Fusion, Al-Jazeera America a BBC World. Prostřednictvím svého aktivismu a kreativního přístupu k žurnalistice si Liz dala za úkol zvednout hlas těch, kteří často nejsou vyslyšeni. Než se Liz stala novinářkou, pracovala v sociálním centru pro lidi s postižením a jako výzkumná pracovnice a konzultantka. 

Speciální akce s Liz Plank se uskuteční 6. září na Ekonomickém fóru v Karpaczi.

Continue Reading

Aktuality

100 dnů do říjnových voleb v Polsku

Published

on

Nejvíce sledovaný polský expert na volební průzkumy Marcin Palade zveřejnil 100 dnů před volbami v Polsku svůj první odhad volebních výsledků říjnových polských voleb. Pro Polsko, jak jej známe, to není dobrá zpráva. Do Polska totiž, podle jeho volební analýzy, přichází politická nestabilita.

Při takovémto výsledku voleb lze sestavit pouze jednu variantu většinové vlády (PiS a KONFA). To se zatím jeví jako nereálné. Při tvrdém postoji prezidenta Dudy jsou pak nejpravděpodobnější variantou předčasné volby v únoru 2024, které ale KONFA chtít nebude. Následující variantou je pak menšinová vláda PiS s plovoucí tolerancí, která ale vyústí v politickou nestabilitu.

Nejsilnějším politickým hráčem v Polsku je stále vládní Právo a Spravedlnost. Oproti volbám v roce 2019 ztratilo ale 10 % svých voličů. Stále však operuje s podporou třetiny polských voličů a má největší podporu mezi voliči 50+ a důchodci. PiS má dominantní pozici v menších polských městech, hlavně na východě Polska.

Druhou nejsilnější formací je Občanská koalice (Platforma a menší liberální strany). Jejímu lídrovi Donaldu Tuskovi se nepovedlo spojit opozici do jediné kandidátky antiPiS a to hlavně pro zásadní ideové rozpory mezi postkomunistickou Lewicí a PSL či POLSKA 2050. Donald Tusk také přehnal své osobní politické ambice, velmi a velmi chtěl být dominantním opozičním vůdcem, což negovalo koaliční předvolební potenciál. Liberální Občanská koalice má své voliče ve všech věkových skupinách a silnou pozici ve velkých polských městech.

KONFEDERACE se překvapivě stala černým koněm polské politiky. Historicky vznikla jako seskupení malých národoveckých, pravicových a populistických stran. V roce 2022 a 2023 se ale různým způsobem zbavovala největších populistů a po začátku ukrajinsko-ruské války i politiků, kteří otevřeně podporovali ruskou politiku. Poté, co z vrcholných funkcí odešli matadoři typu Janusz Korwin-Mikke (80) a byl silně upozaděn známý proruský populista Grzegorz Braun se vrcholných funkcí chopila mladší generace v čele s Krzysztofem Bosakem (41) a Sławomirem Mentzenem (36). Jejich pravicově-populistická a národovecká politika má dnes v Polsku silnou podporu u mladých mužských voličů a je rovnoměrně rozprostřena po celém Polsku.

POLSKA 2050 měla svého času u liberálních polských voličů podporu 25 % na úkor Občanské koalice. Po návratu Donalda Tuska se ale tato část putujících voličů přesunula zpět a lídr POSKA 2050 Szymon Hołownia proto musel uzavřít koalici s tradiční Polskou lidovou stranou. Toto „manželství z rozumu“ se vymezuje jak vůči PiS tak Občanské koalici a napadá „věčný duopol“ na polské polické scéně s tím, že se obrací na polské voliče, kteří nechtějí volit ani jednu z většinových formací. POLSKA 2050 má podporu ve větších polských městech a PSL na polské vesnici.

Lewice je konglomerát postkomunistů, sociálních demokratů, levicových aktivistů a členů LGBT organizací. Jejich voliči jsou rovnoměrně rozloženi po celém Polsku a jejich podpora se ve volebních průzkumech pohybuje od 7 do10 %.

Patová situace, která v Polsku pravděpodobně nastane je mnohými polskými novináři a analytiky prezentována jako „jasná koalice“ PiS a KONFEDERACE, ale od politiků KONFEDERACE je ve směru k PiS slyšet tvrdá předvolební kritika. PiS zatím předvolebně útočí pouze na svého odvěkého konkurenta – Občanskou platformu a o ostatní opoziční strany se nestará. To se ale poslední měsíc před volbami může změnit.

100 dnů před volbami je většina voličů již rozhodnuta. Všude v Evropě. Předvolební půtky se tedy týkají tak 10 – 15 % nerozhodnutých voličů. Ti svou podporu nakonec nějak rozdělí, a to nejčastěji těm nejsilnějším. V Polsku tedy ještě můžeme počítat s matematicky možnou koalicí PiS a POLSKA 50/PSL. Méně již se čtyřkoalicí anPiS – OK, POLSKA 2050, PSL a Lewice. Rozhodně půjde o každé křeslo a letošní kampaň bude proto nejtvrdší z možných.

Jaromír Piskoř

Continue Reading

Aktuality

Sinusoidy

Published

on

Experti polské opozice se předhánějí v analýzách vládní propagandy. Mirosław Oczkoś upozornil na „klamné cíle“, kterými prý vládnoucí strana přehlušuje ostražitost komentátorů i celé společnosti.  Mají ve svém důsledku odvést pozornost k náhradním diskuzím jako je například ochrana křesťanství nebo potraty. „Je to jako když sledujete film o moderních letadlech nebo lodích. Pokud nějaké letadlo vypustí raketu, jiné se brání klamnými cíli.“ Probíhající polskou politickou diskuzi na téma Jan Pavel II. či o potratech proto mediální a politický expert označil za podvod.

Už to skoro vypadalo, že se polští opoziční politici poučili a nenaskakují na vidle PiS. Po týdnu, kdy primátor Varšavy musel odpovídat na otázky typu: Bude vaše vláda nutit Poláky, aby jedli brouky? by to bylo přirozené. Ale ono ne.

Europoslankyně za Občanskou koalici Janina Ochojska tvrdí, že je mnohem více obětí na polsko-běloruské hranici, než uvádí čísla nezávislé skupiny Granica (37 obětí) : „Myslím, že obětí této hranice je mnohem více. Buď jsou v nějakém hromadném hrobě, protože bych se nedivila, kdyby se v době, kdy byl uzavřen přístup na hranice, těla prostě sbírala, aby takové důkazy nebyly. V současnosti je pohřešováno téměř 300 lidí. Proč si to myslím? Nastal v minulosti okamžik, kdy z celého Polska tam byli povoláni lesníci. Na co? Přece nepomáhali lesu v těžké chvíli. Ale k něčemu byli povoláni.“

Krzysztof Sobolewski z PiS na dotaz ohledně vyjádření Ochojské v úterý v pořadu Polského rozhlasu uvedl: „Lze jen říci, že to, co vysvětluje chování Janiny Ochojské, je nemoc. Distancuje se od svých předchozích úspěchů, od svého života.“ Jeho reakce je na tvrzení o tom, že polští myslivci sbírali mrtvoly imigrantů v polských lesích u běloruských hranic a házeli je do hromadných hrobů velmi mírná. Je to asi tím, že polští politici tak trochu mávají rukou nad tím, co Janina Ochojska o tom či onom hovoří. Připomíná jednoho maďarského poslance Federálního shromáždění, který předčítal za řečnickým pultem bibli a pak ve spodní sinusoidě podepsal rezignaci, aby se po nějaké době ve vrcholné sinusoidě domáhal vstupu do FS.

Sinusoida či ne, naštvaní polští myslivci a lesníci poslankyni Ochojskou zažalovali a polská prokuratura zahájila řízení za pomluvu. Místopředseda Občanské platformy Rafal Trzaskowski podotkl, že takto tvrdá obvinění by měla být podložena důkazy a dodal: „Pokud důkazy nejsou, škodí to lidem, o kterých poslankyně hovoří“. Donald Tusk se nevyjádřil.

Ochojska se v Bruselu věnuje problematice lidí se zdravotním postižením (ona sama je postižená od raného dětství po prodělané dětské obrně). Má zkušenosti s humanitárními aktivitami a byla přítomna na místě mnoha katastrof. Věnuje se migraci. Domnívá se, že Evropa by se imigrantům neměla uzavírat. Zároveň se podle ní musí zvýšit pomoc zemím, odkud přistěhovalci přicházejí. „Pokud chceme migranty udržet v jejich vlastních zemích, neuděláme to pomocí zdí či ostnatého drátu. Když lidé umírají hlady a žízní, utečou ze svého bydliště a riskují své životy, byť jen proto, aby zachránili své děti.“

Opoziční experti hovořící o klamných cílech vypouštěných PiS to mají těžké. Plácnutí poslankyně Ochojské okamžitě využila ruská propaganda a točí se v kruhu s velmi citlivým tématem hromadných hrobů v Katyni. Někteří polští aktivisté žádají poslankyni o bližší určení místa hromadných hrobů, ale většina spíše očekává omluvu v době spodní sinusoidy.

Když autor Tří mušketýrů psal svůj román, těšil se na zítřek a na to, co jeho hrdinové zažijí. S Polskem je to podobné.

Continue Reading
Advertisement

Nejnovější příspěvky

Advertisement

Advertisement

Facebook

 • „Alfa samec musí odejít: Proč patriarchát bolí každého bolí“ – setkání s Liz Plank v rámci Ekonomického fóra 25.8.2023
  Liz Plank je filmařka, oceňovaná novinářka, autorka, výkonná producentka a moderuje několik kritiky uznávaných seriálů na Vox Media a NBC News. Její poslední nejprodávanější knihu Alpha Male Must Go: Why Patriarchy Hurts Everyone citovali ve Vogue, Esquire, Playboy, ELLE Magazine, GQ, NPR, The Washington Post on Morning Joe či Dax Shepard’s Armchair Expert. Liz pravidelně […]
  Jaromír Piskoř
 • 100 dnů do říjnových voleb v Polsku 8.7.2023
  Nejvíce sledovaný polský expert na volební průzkumy Marcin Palade zveřejnil 100 dnů před volbami v Polsku svůj první odhad volebních výsledků říjnových polských voleb. Pro Polsko, jak jej známe, to není dobrá zpráva. Do Polska totiž, podle jeho volební analýzy, přichází politická nestabilita. Při takovémto výsledku voleb lze sestavit pouze jednu variantu většinové vlády (PiS a […]
  Jaromír Piskoř
 • Sinusoidy 14.3.2023
  Experti polské opozice se předhánějí v analýzách vládní propagandy. Mirosław Oczkoś upozornil na „klamné cíle“, kterými prý vládnoucí strana přehlušuje ostražitost komentátorů i celé společnosti.  Mají ve svém důsledku odvést pozornost k náhradním diskuzím jako je například ochrana křesťanství nebo potraty. „Je to jako když sledujete film o moderních letadlech nebo lodích. Pokud nějaké letadlo vypustí raketu, […]
  Jaromír Piskoř

Aktuality

Copyright © 2013 - 2022 Polskodnes.cz | ISSN 1805-8582 | Powered by WordPress | Themes by kabris|NET.