Connect with us
Reklama

Aktuality

Otec Rydzyk – rychlá ruka

Published

on

obálka do rzecyV Česku poměrně málo známý zdatný polský církevní finanční manažer, politický a mediální hráč. Má v Polsku asi tolik příznivců, jako nepřátel. Otec Tadeusz Rydzyk je zakladatel a ředitel polského katolického Rádia Maryja, zakladatel a ředitel Televize Trwam, zakladatel a ředitel Nadace Lux Veritatis a zakladatel a první rektor soukromé Vysoké školy sociální a mediální kultury v Toruni. Dožil se sedmdesáti let. Jeho příběh je zajímavý. 

V letech 1987-1991 pracoval jako kaplan v klášteře v německém Oberstaufen a spolupracoval tam s místní pobočkou Radio Maria International w Balderschwang (je členem Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele – katolické řeholní kongregace, jejíž členové jsou nazýváni redemptoristé). Po návratu do Polska založil polské katolické Rádio Maryja. Za několik let se tato radiostanice stala silným mediálním nástrojem a šiřitelem konzervativních polských katolických názorů.

Od rádia nebylo daleko k novinám a z iniciativy Otce Rydzyka vznikly celopolské katolické noviny „Nasz Dziennik“. Jeho náklad se dnes podle odhadů pohybuje kolem padesáti tisíc prodaných výtisků (deník nepředává data o svém prodeji). Jeho internetové stránky čte cca 120 000 čtenářů měsíčně. Po dlouhých tahanicích a demonstracích získala předloni katolická Televize Trwam (od 2003 satelitní) licenci na celoplošné pozemní televizní vysílání a je možné ji sledovat na 95 % polského území. Televizi Trwam vlastní Nadace Lux Veritatis.

Mediální katolický holding Otce Rydzyka je pochopitelně trnem v oku polským liberálům a pochopitelně se v jeho programech často objevují politické názory prezentované opoziční PiS či jinými menšími polskými katolickými stranami.

Bez Otce Rydzyka by byla polská politická scéna zcela jiná.“ píše ve svém článku i u nás známý polský novinář týdeníku „Do Rzecy“ Piotr Semka a pokračuje: „Je možno jej považovat za spolutvůrce Polska po roku 1989. Měl vliv na politickou a ideovou podobu Polska a na vnitřní pocity polské katolické církve. Bez Otce Rydzyka by postavení polské katolické církve v polské společnosti bylo nesrovnatelně slabší. V tomto smyslu se Otec Rydzyk stal výraznou postavou moderní polské historie na stejné úrovni jako Lech Walesa, bratři Kaczyńští, Aleksander Kwaśniewski či Donald Tusk.“

„Katolická církev by neměla v Polsku takovou sílu, kdyby se v devadesátých letech nenašla skupina polských politiků, kteří si vzali katolická hesla za své. Sílu polskému katolicizmu dávají i charizmatičtí kaplani, kteří dokáží kolem sebe sjednotit lidi, dávají jim pocit sounáležitosti a mají um je mobilizovat ke společnému dílu. Jedním z takových je i Otec Rydzyk.“ píše Tomasz Terlikowski ve stejném čísle „Do Rzeczy”.

Otec Rydzik neodchází do důchodu. Má před sebou další úkol. Dostavět Chrám Jana Pavla II. v Toruni. V pondělí „Nasz Dziennik“ přinesl jeho text:

Jsme rodinou boží a polskou. Prostřednictvím modlitby a evangelizace budujeme království našeho Boha Spasitele. První je modlitba, zvláště pak modlitba růžence, ke které zveme vždy a jejím prostřednictvím prosila a prosí za nás sama Panna Maria.

Milovaní, již 18. května 2016, na výročí narození Jana Pavla II., chceme zasvětit chrám tomuto největšímu z Poláků a Slovanů. Máme proto ještě hodně práce. Dnes pracujeme uvnitř i vně chrámu, mimo jiné na presbytáři, který bude replikou vatikánské kaple Jana Pavla II. s autentickým obrazem Panny Marie Čenstochovské, před kterým se modlil za Církev svatou v Polsku a ve světě Jan Pavel II. celou dobu svého pontifikátu. Také my se budeme moci pomodlit před tímto obrazem.

Postavili jsme podlaží zdobené trnovou korunou po obvodu chrámu pod zastaveními Křížové cesty. S polskými lidovými emblémy: krakovskými, horalskými, kurpiowskými. Jsou dokončeny vitráže a mozaiky, fresky s biblickými výjevy a zobrazeni jsou tam velcí Poláci od Měška po Jana Pavla II. Dokončuje se výroba nábytku, lavic, zpovědnic, zařízení sakristie či laviček do Kaple Historie. Čekáme na seznam jmen Poláků, kteří byli povražděni za záchranu Židů v době II. světové války, který bude v kapli umístěn. Připravuje jej skupina kolem pátera, profesora Pawla Rytla-Adryanika.

Objednali jsme zvony – tzv. carillony, které budou znít různými melodiemi na náměstí před chrámem. Započali jsme práci na stavbě chrámových varhan. Má to trvat dva roky. Nestihneme je tedy dokončit před vysvěcením chrámu. Práce je hodně. Děláme ji tolik, na kolik máme daný měsíc peníze.

Zveme všechny rodáky, všechny, kteří milují Jana Pavla II. a jsou Panu Bohu za něj vděčni, ke spolupráci na stavbě tohoto výrazu vděčnosti a Boží chvály, svědectví pro budoucí pokolení, svědectví naší lásky k Pánu Bohu, Nejsvětější Matce, svatému Janu Pavlovi II. a naší milované vlasti.

Jména dárců finančních prostředků na stavbu chrámu od tisíce zlotých výše budou umístěny na mramorových tabulkách na stěnách chrámu. Jména dalších se objeví v digitální knize chrámu. Bůh vám žehnej za vaše modlitby, laskavost, spolupráci v evangelizaci Polska a světa. Bůh žehnej rodině Rádia Maryja a všem, kteří chtějí být rozsévači evangelia – jak nás pojmenoval a hovořil k nám Jan Pavel II.

Čím více nás společně bude, tím rychleji a více dobra učiníme. Spěcháme. Bůh žehnej za spolupráci, za porozumění, za laskavost. Prosíme dál. Probuďte další lidi, aby se připojili k našemu dílu – všechny Poláky, všechny věřící, všechny lidi dobré vůle.

Tento text je ukázkou formy postupu Otce Rydzyka ve shánění finančních prostředků. S touto činností začal už v roce 1997, kdy se účastnil práce Výboru pro záchranu gdaňské loděnice. Sbírka na záchranu trvala dva roky, do doby než se ukázalo, že koupit loděnici už nelze. Po převzetí gdaňské loděnice gdyňskou byly podle prohlášení v Rádiu Maryja kontaktováni dárci, aby se rozhodli, zda jim budou peníze vráceny či zda jejich peníze mohou být použity na jiné dobročinné účely. Podle deníku „Gazeta Wyborcza“ byla sbírka nezákonná a její vyúčtování nebylo nikdy zveřejněno. Po několika trestních oznámeních byl v roce 2011 Otec Rydzyk potrestán pokutou za organizování nelegálních sbírek.

V roce 2007 si Centrum Shimona Wiesenthala stěžovalo na Otce Rydzyka papeži Benediktu XVI. a žádalo o odvolání ze všech jeho funkcí za „antisemitská vyjádření“. O rok později, při oslavách 20. Výročí Radia Maryja, papež Benedikt XVI. vyjádřil uznání Otci Ryzdzykovi a udělil mu své požehnání.

Otec Rydzyk v průběhu setkání s europoslanci v roce 2011 označil postup polské vlády k jeho ekonomickému činění za totalitární a vyslovil antisemitskou narážku, že: „Je polskou tragédií, že od roku 1939 Polsko neřídí Poláci. Nejde o krev či občanství. Oni nemilují polsky, nemají polské srdce.“ Polské ministerstvo zahraničí si diplomatickou nótou stěžovalo Vatikánu, který ale zůstal chladným.

moherové baretyOtec Rydzyk má v Polsku hlavně v intelektuálských kruzích mnoho nepřátel, za to má mnoho fanatických obdivovatelek, posluchaček Rádia Maryja, kterým se v Polsku dost pejorativně přezdívá Mohérové barety, podle charakteristických pokrývek hlavy starších dam.

Asi největší protesty katolického seskupení Otce Rydzyka se konaly po odmítnutí žádosti o celoplošnou televizní licenci pro Televizi Trwam. Polská „velká televizní Rada“ (KRRiT) počátkem roku 2012 žádost Nadace Lux Veritatis odmítla. S tím, že členové Rady (zvoleni vládní koalicí) nebudou podléhat nátlaku. Odmítnutí bylo pochopitelně odůvodněno formálními důvody. Polští liberálové a provládní novináři slavili.

Marsz-przeciwko-nieprzyznaniu-koncesji-TV-TrwamOtec Rydzyk se ale nevdal. Svolával demonstrace, jemu spříznění poslanci protestovali a celá věc se stala pro vládu Donalda Tuska postupně značně nepříjemnou. Nikdo se s katolickými politiky nedokázal na ničem shodnout. Koaliční lidovci pod tlakem svých vesměs katolických voličů zvedali toto téma při každé příležitosti. Opoziční PiS v Sejmu blokovala, co mohla. Stížnosti a žaloby řešil i polský Ústavní soud. Polští kněží při kázáních neopomínali připomínat věřícím, že „modlitba za naši televizi už nestačí“.

Postupně unaveně odpadali a rezignovali všichni, kteří byli proti tomu, aby katolickou televizi mohli sledovat všichni polští televizní diváci. Po roce a půl „velká televizní Rada“ licenci Televizi Trwam udělila (5.7.2013). Otec Rydzyk, který se v průběhu protestů takticky vyjadřoval velmi umírněně, Radě poděkoval. Poděkoval také všem, kteří podporovali jeho úsilí o udělení licence. Poděkoval polskému episkopátu, polským biskupům, kněžím, senátorům, poslancům, organizátorům 175 pochodů na obranu TV Trwam, lidem kteří sbírali podpisy pod petici (2,5 milionů podpisů) adresovanou Radě a také účastníkům demonstrace před sídlem Rady, která s malými přestávkami trvala více než rok.

poslouchanost polských rádiíOtec Rydzyk ještě musí i mediálně pracovat. Před dvěma měsíci vyhlásil dramatický apel ke svým divákům a posluchačům, aby systematicky pomáhali. Aby si odpustili měsíčně krabičku cigaret, protože mu v posledních měsících vysychají příjmy. Náklady na Televizi Trwam jsou značné (2,5 mil zl měsíčně za šíření signálu) a protože se TV Trwam už nějaký čas neobjevuje v průzkumech sledovanosti (v Polsku Nielsen) odvolává se Otec Rydzyk na výsledky studie Evropského institutu studií a analýz, který vede europoslanec spřízněný s Rádiem Maryja prof. Miroslaw Piotrowski. Podle „studie“ Televizi Trwam sleduje denně 6,5 mil. diváků. Obávám se, že tato studie reklamní agentury a inzerenty nepřesvědčí. Ostatně čísla poslechovosti Radia Maryja také klesají.

Otec Rydzyk – rychlá ruka, jak mu jeho nepřející přezdívají, si jistě nějak poradí. Ostatně jeho dlouhý a celkem úspěšný tah na branku ukazuje, že katolická církev v Polsku je velká a silná. Je možné, že po těch mnoha letech už étos Otce Rydzyka rezne, ale i případný krach jeho mediálních projektů by s polskou katolickou církví moc nepohnul. Je vidět i ústup jeho vlivu na tvorbu kandidátních listin jemu spřízněných katolických stran. PiS už jen velmi odměřeně reaguje na jeho žádosti o volitelná místa na kandidátkách pro jeho lidi. A že už to uvnitř partají vře, je jasné, protože parlamentní volby jsou v Polsku letos na podzim.

https://www.youtube.com/watch?v=f3fzy4H4VyY

Otec Rydzyk, dej mu Bůh ještě energii a mnoho let aktivního života, je postavou v Polsku, kterou přehlédnou nelze. Můžeme si o něm myslet, podle gusta, své. Rozhodně bez něj by Polsko dnes bylo jiné. Lepší či horší. Bůh ví.

Jaromír Piskoř

 

 

 

 

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Aktuality

„Alfa samec musí odejít: Proč patriarchát bolí každého bolí“ – setkání s Liz Plank v rámci Ekonomického fóra

Published

on

Liz Plank je filmařka, oceňovaná novinářka, autorka, výkonná producentka a moderuje několik kritiky uznávaných seriálů na Vox Media a NBC News. Její poslední nejprodávanější knihu Alpha Male Must Go: Why Patriarchy Hurts Everyone citovali ve Vogue, Esquire, Playboy, ELLE Magazine, GQ, NPR, The Washington Post on Morning Joe či Dax Shepard’s Armchair Expert.

Liz pravidelně vystupuje ve vlivných televizních pořadech, aby prezentovala svůj pohled na politiku a genderové otázky The Today Show, The Daily Show, MSNBC, CNN, ABC News, Fusion, Al-Jazeera America a BBC World. Prostřednictvím svého aktivismu a kreativního přístupu k žurnalistice si Liz dala za úkol zvednout hlas těch, kteří často nejsou vyslyšeni. Než se Liz stala novinářkou, pracovala v sociálním centru pro lidi s postižením a jako výzkumná pracovnice a konzultantka. 

Speciální akce s Liz Plank se uskuteční 6. září na Ekonomickém fóru v Karpaczi.

Continue Reading

Aktuality

100 dnů do říjnových voleb v Polsku

Published

on

Nejvíce sledovaný polský expert na volební průzkumy Marcin Palade zveřejnil 100 dnů před volbami v Polsku svůj první odhad volebních výsledků říjnových polských voleb. Pro Polsko, jak jej známe, to není dobrá zpráva. Do Polska totiž, podle jeho volební analýzy, přichází politická nestabilita.

Při takovémto výsledku voleb lze sestavit pouze jednu variantu většinové vlády (PiS a KONFA). To se zatím jeví jako nereálné. Při tvrdém postoji prezidenta Dudy jsou pak nejpravděpodobnější variantou předčasné volby v únoru 2024, které ale KONFA chtít nebude. Následující variantou je pak menšinová vláda PiS s plovoucí tolerancí, která ale vyústí v politickou nestabilitu.

Nejsilnějším politickým hráčem v Polsku je stále vládní Právo a Spravedlnost. Oproti volbám v roce 2019 ztratilo ale 10 % svých voličů. Stále však operuje s podporou třetiny polských voličů a má největší podporu mezi voliči 50+ a důchodci. PiS má dominantní pozici v menších polských městech, hlavně na východě Polska.

Druhou nejsilnější formací je Občanská koalice (Platforma a menší liberální strany). Jejímu lídrovi Donaldu Tuskovi se nepovedlo spojit opozici do jediné kandidátky antiPiS a to hlavně pro zásadní ideové rozpory mezi postkomunistickou Lewicí a PSL či POLSKA 2050. Donald Tusk také přehnal své osobní politické ambice, velmi a velmi chtěl být dominantním opozičním vůdcem, což negovalo koaliční předvolební potenciál. Liberální Občanská koalice má své voliče ve všech věkových skupinách a silnou pozici ve velkých polských městech.

KONFEDERACE se překvapivě stala černým koněm polské politiky. Historicky vznikla jako seskupení malých národoveckých, pravicových a populistických stran. V roce 2022 a 2023 se ale různým způsobem zbavovala největších populistů a po začátku ukrajinsko-ruské války i politiků, kteří otevřeně podporovali ruskou politiku. Poté, co z vrcholných funkcí odešli matadoři typu Janusz Korwin-Mikke (80) a byl silně upozaděn známý proruský populista Grzegorz Braun se vrcholných funkcí chopila mladší generace v čele s Krzysztofem Bosakem (41) a Sławomirem Mentzenem (36). Jejich pravicově-populistická a národovecká politika má dnes v Polsku silnou podporu u mladých mužských voličů a je rovnoměrně rozprostřena po celém Polsku.

POLSKA 2050 měla svého času u liberálních polských voličů podporu 25 % na úkor Občanské koalice. Po návratu Donalda Tuska se ale tato část putujících voličů přesunula zpět a lídr POSKA 2050 Szymon Hołownia proto musel uzavřít koalici s tradiční Polskou lidovou stranou. Toto „manželství z rozumu“ se vymezuje jak vůči PiS tak Občanské koalici a napadá „věčný duopol“ na polské polické scéně s tím, že se obrací na polské voliče, kteří nechtějí volit ani jednu z většinových formací. POLSKA 2050 má podporu ve větších polských městech a PSL na polské vesnici.

Lewice je konglomerát postkomunistů, sociálních demokratů, levicových aktivistů a členů LGBT organizací. Jejich voliči jsou rovnoměrně rozloženi po celém Polsku a jejich podpora se ve volebních průzkumech pohybuje od 7 do10 %.

Patová situace, která v Polsku pravděpodobně nastane je mnohými polskými novináři a analytiky prezentována jako „jasná koalice“ PiS a KONFEDERACE, ale od politiků KONFEDERACE je ve směru k PiS slyšet tvrdá předvolební kritika. PiS zatím předvolebně útočí pouze na svého odvěkého konkurenta – Občanskou platformu a o ostatní opoziční strany se nestará. To se ale poslední měsíc před volbami může změnit.

100 dnů před volbami je většina voličů již rozhodnuta. Všude v Evropě. Předvolební půtky se tedy týkají tak 10 – 15 % nerozhodnutých voličů. Ti svou podporu nakonec nějak rozdělí, a to nejčastěji těm nejsilnějším. V Polsku tedy ještě můžeme počítat s matematicky možnou koalicí PiS a POLSKA 50/PSL. Méně již se čtyřkoalicí anPiS – OK, POLSKA 2050, PSL a Lewice. Rozhodně půjde o každé křeslo a letošní kampaň bude proto nejtvrdší z možných.

Jaromír Piskoř

Continue Reading

Aktuality

Sinusoidy

Published

on

Experti polské opozice se předhánějí v analýzách vládní propagandy. Mirosław Oczkoś upozornil na „klamné cíle“, kterými prý vládnoucí strana přehlušuje ostražitost komentátorů i celé společnosti.  Mají ve svém důsledku odvést pozornost k náhradním diskuzím jako je například ochrana křesťanství nebo potraty. „Je to jako když sledujete film o moderních letadlech nebo lodích. Pokud nějaké letadlo vypustí raketu, jiné se brání klamnými cíli.“ Probíhající polskou politickou diskuzi na téma Jan Pavel II. či o potratech proto mediální a politický expert označil za podvod.

Už to skoro vypadalo, že se polští opoziční politici poučili a nenaskakují na vidle PiS. Po týdnu, kdy primátor Varšavy musel odpovídat na otázky typu: Bude vaše vláda nutit Poláky, aby jedli brouky? by to bylo přirozené. Ale ono ne.

Europoslankyně za Občanskou koalici Janina Ochojska tvrdí, že je mnohem více obětí na polsko-běloruské hranici, než uvádí čísla nezávislé skupiny Granica (37 obětí) : „Myslím, že obětí této hranice je mnohem více. Buď jsou v nějakém hromadném hrobě, protože bych se nedivila, kdyby se v době, kdy byl uzavřen přístup na hranice, těla prostě sbírala, aby takové důkazy nebyly. V současnosti je pohřešováno téměř 300 lidí. Proč si to myslím? Nastal v minulosti okamžik, kdy z celého Polska tam byli povoláni lesníci. Na co? Přece nepomáhali lesu v těžké chvíli. Ale k něčemu byli povoláni.“

Krzysztof Sobolewski z PiS na dotaz ohledně vyjádření Ochojské v úterý v pořadu Polského rozhlasu uvedl: „Lze jen říci, že to, co vysvětluje chování Janiny Ochojské, je nemoc. Distancuje se od svých předchozích úspěchů, od svého života.“ Jeho reakce je na tvrzení o tom, že polští myslivci sbírali mrtvoly imigrantů v polských lesích u běloruských hranic a házeli je do hromadných hrobů velmi mírná. Je to asi tím, že polští politici tak trochu mávají rukou nad tím, co Janina Ochojska o tom či onom hovoří. Připomíná jednoho maďarského poslance Federálního shromáždění, který předčítal za řečnickým pultem bibli a pak ve spodní sinusoidě podepsal rezignaci, aby se po nějaké době ve vrcholné sinusoidě domáhal vstupu do FS.

Sinusoida či ne, naštvaní polští myslivci a lesníci poslankyni Ochojskou zažalovali a polská prokuratura zahájila řízení za pomluvu. Místopředseda Občanské platformy Rafal Trzaskowski podotkl, že takto tvrdá obvinění by měla být podložena důkazy a dodal: „Pokud důkazy nejsou, škodí to lidem, o kterých poslankyně hovoří“. Donald Tusk se nevyjádřil.

Ochojska se v Bruselu věnuje problematice lidí se zdravotním postižením (ona sama je postižená od raného dětství po prodělané dětské obrně). Má zkušenosti s humanitárními aktivitami a byla přítomna na místě mnoha katastrof. Věnuje se migraci. Domnívá se, že Evropa by se imigrantům neměla uzavírat. Zároveň se podle ní musí zvýšit pomoc zemím, odkud přistěhovalci přicházejí. „Pokud chceme migranty udržet v jejich vlastních zemích, neuděláme to pomocí zdí či ostnatého drátu. Když lidé umírají hlady a žízní, utečou ze svého bydliště a riskují své životy, byť jen proto, aby zachránili své děti.“

Opoziční experti hovořící o klamných cílech vypouštěných PiS to mají těžké. Plácnutí poslankyně Ochojské okamžitě využila ruská propaganda a točí se v kruhu s velmi citlivým tématem hromadných hrobů v Katyni. Někteří polští aktivisté žádají poslankyni o bližší určení místa hromadných hrobů, ale většina spíše očekává omluvu v době spodní sinusoidy.

Když autor Tří mušketýrů psal svůj román, těšil se na zítřek a na to, co jeho hrdinové zažijí. S Polskem je to podobné.

Continue Reading
Advertisement

Nejnovější příspěvky

Advertisement

Advertisement

Facebook

 • „Alfa samec musí odejít: Proč patriarchát bolí každého bolí“ – setkání s Liz Plank v rámci Ekonomického fóra 25.8.2023
  Liz Plank je filmařka, oceňovaná novinářka, autorka, výkonná producentka a moderuje několik kritiky uznávaných seriálů na Vox Media a NBC News. Její poslední nejprodávanější knihu Alpha Male Must Go: Why Patriarchy Hurts Everyone citovali ve Vogue, Esquire, Playboy, ELLE Magazine, GQ, NPR, The Washington Post on Morning Joe či Dax Shepard’s Armchair Expert. Liz pravidelně […]
  Jaromír Piskoř
 • 100 dnů do říjnových voleb v Polsku 8.7.2023
  Nejvíce sledovaný polský expert na volební průzkumy Marcin Palade zveřejnil 100 dnů před volbami v Polsku svůj první odhad volebních výsledků říjnových polských voleb. Pro Polsko, jak jej známe, to není dobrá zpráva. Do Polska totiž, podle jeho volební analýzy, přichází politická nestabilita. Při takovémto výsledku voleb lze sestavit pouze jednu variantu většinové vlády (PiS a […]
  Jaromír Piskoř
 • Sinusoidy 14.3.2023
  Experti polské opozice se předhánějí v analýzách vládní propagandy. Mirosław Oczkoś upozornil na „klamné cíle“, kterými prý vládnoucí strana přehlušuje ostražitost komentátorů i celé společnosti.  Mají ve svém důsledku odvést pozornost k náhradním diskuzím jako je například ochrana křesťanství nebo potraty. „Je to jako když sledujete film o moderních letadlech nebo lodích. Pokud nějaké letadlo vypustí raketu, […]
  Jaromír Piskoř

Aktuality

Copyright © 2013 - 2022 Polskodnes.cz | ISSN 1805-8582 | Powered by WordPress | Themes by kabris|NET.