Connect with us
Reklama
Aktuality

Limity odvahy a zřejmě i důvěry

Published

on

Hodnotit velvyslance se nemá, ale polsko-česká komunita, hlavně kolem nových jmenování to pochopitelně dělá. Od roku 1989 se nám i Polákům docela dařilo vybírat schopné diplomaty (tedy až na českého velvyslance v letech 2000 – 2002, který nemít schopnou zástupkyni…). Jan Sechter z nich vyčnívá hlavně svou pracovitostí.

Přesně dokázal odhadnou vývoj událostí v různých oblastech polsko-českých vztahů a rychle pomoci či zasáhnou svou autoritou podle momentálních potřeb. Diplomat a nejvyšší český úředník na území Polska to neměl z počátku jednoduché. Rychle zvládl polštinu a tím, že se vesměs orientoval na ekonomické záležitosti si vysloužil zastání u pragmatických politiků a uznání firemních manažerů českých i polských. Podařilo se mu neudělat žádnou velkou chybu a vyhnul se také politickému kamarádství s tou či onou částí polské politické scény. Jeho „čuch na lidi“ mu také pomohl při vytvoření sítě hodnotných honorárních konzulů.

Václav KlausVáclav Klaus, ještě co by prezident, jej ocenil letos v lednu medailí a napsal:

„Vážený pane velvyslanče,

dovolte mi, abych Vám v souvislosti s blížícím se závěrem svého funkčního období poděkoval za dlouholetou spolupráci a především za Vaše mimořádně kvalitní výkony ve funkci velvyslance v Polské republice, v zemi, která má pro nás klíčový význam a se kterou nás pojí nepřeberné množství vazeb na mnoha úrovních. Ve Vaší osobě má naše vlast profesionálně zdatného reprezentanta. Týká se to nejen Vašeho současného působiště, ale i Vašich předchozích destinací. Cením si zejména toho, že jste diplomatickou službu na rozdíl od mnoha jiných vždy chápal jako nástroj k uplatňování zájmů naší republiky.“

Nevím kolikrát za život Václav Klaus někoho takto veřejně pochválil. Dělá a dělal to jen velmi zřídka. A zde měl pro ocenění důvod.

Ladislav Jakl

Ladislav Jakl: „Velvyslance Sechtera jsem v jeho polském působišti opakovaně zažil v akci a jsem si jist, že to byl člověk na svém místě. Prokazoval vysoké pochopení pro polskou realitu a nesnažil se ji dezinterpretovat či projektovat do ní přání vnějšího pozorovatele. Ale především měl v každé chvíli namysli, že má hájit zájmy České republiky a pěstovat co nejlepší vztahy s Polskem. Viděl jsem při práci mnoho ambasadorů a musím říci, že mnoho z nich svou destinací buď pohrdalo, nebo se s ní naopak tak ztotožnilo, až zapomnělo, pro koho vlastně pracují. Jan Sechter při své práci vždy věděl, kdo ho vyslal, a zároveň choval veliký respekt k Polsku i Polákům. Bude těžké ho nahradit.“

Jan Sechter dokázal také umně kloubit zájmy ekonomické s těmi kulturními – například jeho pomoc při hledání významného partnera, či chcete-li sponzora známého filmového festivalu Na hranici v Těšíně. Bez aktivní pomoci velvyslance Sechtera by patrně dnes již tento tradiční festival neexistoval.

Alexandr VondraAlexandr Vondra: Jana Sechtera si vážím. Jako jeden z mála diplomatů chápe, že dnes je ta práce hlavně o prosazování českých ekonomických zájmů. A střední Evropě rozumí, ví, že v tom sendviči mezi Ruskem a Německem je důležité myslet nezávisle a že Češi a Poláci potřebují spolupráci.

 

 

 

„Myslím si, že naše společnost není tak zhierarchizována jako polská. Pyramidy závislosti ve firmách nejsou příliš strmé. Blíží se k vodorovným. Sociologové tvrdí, že je to efektem nedostatku elit po dobu více než 300 let po Bílé hoře. Nikdo se automaticky necítí být lepším než ostatní. … Z jedné monografie na téma diplomacie v rakousko-uherské monarchii, plyne že pro Čechy v tomto oboru tehdy nebylo místo. Čech mohl být leda zástupcem konzula, protože to vyžadovalo znalost jazyka. Ale netvořily se dynastie. Nedědila se společenská pozice. Dodnes u nás tento mechanismus neexistuje. Můj děda z otcovy strany válčil v československých legiích za první světové války a bojoval na Transsibiřské magistrále. Tato zkušenost neměla ale žádný vliv na život jeho synů. Ani v negativním smyslu. Mělo to vliv na mě, protože jsem obdivoval tuto romantickou historii. Děda se dostal z Vladivostoku do USA. Domů se vrátil teprve v roce 1922. Zdědili jsme ale obchodní tradice a to ve smyslu jakosti. 100 let děláme dobré tramvaje nebo vaříme dobré pivo.“Jan Sechter pro portál salon24.pl.

 

Martin Ehl foto visegradsummerschool.orgMartin Ehl: Velvyslanec Jan Sechter pojal svoji misi ve Varšavě velmi aktivně ať už bráno pohledem vztahů politických, nebo ekonomických. On i jeho lidé se velmi snažili pomáhat českému byznysu proniknout na nikoli jednoduchý polský trh a zároveň rozvinout už stávající spolupráci. Češi jsou sice v průzkumech u Poláků velmi oblíbeni, ale Poláci mají rádi spíš svůj obraz Čechů. Mám pocit, že pan velvyslanec se svým působením v politické i společenské rovině snažil přispět k tomu, aby tento obraz více odpovídal realitě.

 

… V některých oblastech jsme mohli být rychlejší a rozhodnější. Například v oblasti dopravní infrastruktury, která pokulhává a zůstává pozadu za dnešními potřebami české i polské ekonomiky. Rovněž v debatách o privatizačních projektech českých firem v Polsku jsme si ne vždy dokázali vyjasnit jejich dlouhodobý strategický význam.“ Jan Sechter pro Głos Ludu.

Je zajímavý zájem českého velvyslance ve Varšavě o polskou menšinu na českém území. Vůbec nevím, zda mu tato problematika úředně příslušela. Asi ne, ale evidentně ji v Polsku musel s polskými politiky a úředníky řešit, tak to holt dělal tak, že s polskou menšinou v Čechách dost podstatně sám komunikoval. Však to jsou čeští občané, pravda, pro jejich původ se o ně také má starat polské velvyslanectví v Praze, jenže ono je z i z těšínského Slezska někdy blíž do Varšavy a hlavně nejde o dálku ale o míru – zájmu.

 

Petruška Šustrová

Petruška Šustová: S Janem Sechterem se na české velvyslanectví ve Varšavě vrátil duch, který tam vládl za Markéty Fialkové a Karla Štindla. Vnesl ho tam pan Sechter – člověk, který se s polským prostředím seznámil a skutečně ho poznal. Velvyslanectví otevřel zájmu Poláků. Jeho působením se pozdvihla prestiž České republiky a v Polsku se objevilo mnoho nových přátel a ctitelů naší země.

 

Pokud jste dočetli až sem, vězte že už i mě trochu cynicky irituje i můj vcelku značně pozitivní názor na práci Jana Sechtera. Tak jsem jej požádal o pár vět na téma jeho neúspěchů a o definici budoucích úkolů na poli česko-polské spolupráce. Odpověděl takto:

Jan Sechter pro www.polskodnes.cz :

„Co se nepovedlo? Určitě se přes mnoho zajímavých pokusů nepodařilo polskou vládu přesvědčit o smyslu a synergických efektech privatizace některého z významných energetických státních podniků ve prospěch českých firem. (Enea, Energa, ZEW Niedzica, elektrárny a doly PAK). Bilance společných projektů v energetice je tak vzhledem k úrovní vztahů velmi skromná: z větších bych se zmínil o jedinečné akvizici v hornictví firmy EPH v PG Silesia a plynový interkonektor spojující českou a polskou soustavu přes Těšínsko.

Podle mne nás čeká debata o těchto a dalších projektech, které mají sice ekonomické opodstatnění, ale narážejí na limity odvahy a zřejmě i důvěry. Ukázala to například loňská debata o tom, zda je PKN ORLEN v Unipetrolu spolehlivým investorem v ČR.“

Co dodat, snad jen – hodně štěstí na další štaci, Pane velvyslanče.
jp

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Aktuality

Dnes jsou cílem k trestání Maďarsko a Polsko, zítra může dojít na nás

Published

on

„Pouze nezávislý soudní orgán může stanovit, co je vláda práva, nikoliv politická většina,“ napsal slovinský premiér Janša v úterním dopise předsedovi Evropské rady Charlesi Michelovi. Podpořil tak Polsko a Maďarsko a objevilo se tak třetí veto. Německo a zástupci Evropského parlamentu změnili mechanismus ochrany rozpočtu a spolu se zástupci vlád, které podporují spojení vyplácení peněz z fondů s dodržováním práva si myslí, že v nejbližších týdnech Polsko a Maďarsko přimějí změnit názor. Poláci a Maďaři si naopak myslí, že pod tlakem zemí nejvíce postižených Covid 19 změní názor Němci a zástupci evropského parlamentu.

Mechanismus veta je v Unii běžný. Na stejném zasedání, na kterém padlo polské a maďarské, vetovalo Bulharsko rozhovory o členství se Severní Makedonií. Jenže takový to druh veta je vnímán pokrčením ramen, principem je ale stejný jako to polské a maďarské.

Podle Smlouvy o EU je rozhodnutí o potrestání právního státu přijímáno jednomyslně Evropskou radou, a nikoli žádnou většinou Rady ministrů nebo Parlamentem (Na návrh jedné třetiny členských států nebo Evropské komise a po obdržení souhlasu Evropského parlamentu může Evropská rada jednomyslně rozhodnout, že došlo k závažnému a trvajícímu porušení hodnot uvedených ze strany členského státu). Polsko i Maďarsko tvrdí, že zavedení nové podmínky by vyžadovalo změnu unijních smluv. Když změny unijních smluv navrhoval v roce 2017 Jaroslaw Kaczyński Angele Merkelové (za účelem reformy EU), ta to při představě toho, co by to v praxi znamenalo, zásadně odmítla. Od té doby se s Jaroslawem Kaczyńskim oficiálně nesetkala. Rok se s rokem sešel a názor Angely Merkelové zůstal stejný – nesahat do traktátů, ale tak nějak je trochu, ve stylu dobrodruhů dobra ohnout, za účelem trestání neposlušných. Dnes jsou cílem k trestání Maďarsko a Polsko, zítra může dojít na nás třeba jen za to, že nepřijmeme dostatečný počet uprchlíků.

Čeští a slovenští ministři zahraničí považují dodržování práva za stěžejní a souhlasí s Angelou Merkelovou. Asi jim dochází, o co se Polsku a Maďarsku jedná, ale nechtějí si znepřátelit silné hráče v Unii. Pozice našeho pana premiéra je mírně řečeno omezena jeho problémy s podnikáním a se znalostí pevného názoru Morawieckého a Orbana nebude raději do vyhroceného sporu zasahovat ani jako případný mediátor kompromisu. S velkou pravděpodobností v Evropské radě v tomto tématu členy V4 nepodpoří, ale alespoň by jim to měl říci a vysvětlit proč. Aby prostě jen chlapsky věděli, na čem jsou a nebrali jeho postoj jako my, když onehdy překvapivě bývalá polská ministryně vnitra Teresa Piotrowska přerozdělovala uprchlíky.

Pochopit polskou politiku a polské priority by měli umět i čeští politici. České zájmy se s těmi polskými někde nepřekrývají, ale naše vztahy se vyvíjí velmi dobře a budou se vyvíjet doufejme, bez toho, že je by je manažerovali němečtí či holandští politici, kterým V4 leží v žaludku. Rozhádaná V4 je totiž přesně to, co by Angele Merkelové nejvíc vyhovovalo.

Continue Reading

Aktuality

Morawiecki: Hřbitovy budou na Dušičky uzavřeny

Published

on

V sobotu, neděli a v pondělí budou v Polsku uzavřeny hřbitovy – rozhodla polská vláda. Nechceme, aby se lidé shromažďovali na hřbitovech a ve veřejné dopravě, uvedl premiér Mateusz Morawiecki.

„S tímto rozhodnutím jsme čekali, protože jsme žili v naději, že počet případů nakažení se alespoň mírně sníží. Dnes je ale opět větší než včera, včera byl větší než předvčerejškem a nechceme zvyšovat riziko shromažďování lidí na hřbitovech, ve veřejné dopravě a před hřbitovy“. vysvětlil Morawiecki.

Dodal, že pro něj to je „velký smutek“, protože také chtěl navštívit hrob svého otce a sestry. Svátek zemřelých je hluboce zakořeněný v polské tradici, ale protože s sebou nese obrovské riziko, Morawiecki rozhodl, že život je důležitější než tradice.

Continue Reading

Aktuality

Poslankyně opozice atakovaly předsedu PiS

Published

on

Ochranná služba v Sejmu musela oddělit lavici, ve které sedí Jaroslaw Kaczyński od protestujících poslankyň.

„Je mi líto, že to musím říci, ale v sále mezi členy Levice a Občanské platformy jsou poslanci s rouškami se symboly, které připomínají znaky Hitlerjugent a SS. Chápu však, že totální opozice odkazuje na totalitní vzorce.“ řekl na začátku zasedání Sejmu místopředseda Sejmu Ryszard Terlecki.

Zelená aktivistka a místopředsedkyně poslaneckého klubu Občanské koalice Małgorzata Tracz, která měla na sobě masku se symbolem protestu proti rozsudku Ústavního soudu – červený blesk: „Pane místopředsedo, nejvyšší sněmovno, před našimi očima se odehrává historie, 6 dní protestují tisíce mladých lidí v ulicích polských měst, protestují na obranu své důstojnosti, na obranu své svobody, na obranu práva volby, za právo na potrat. Toto je válka a tuto válku prohrajete. A kdo je za tuto válku zodpovědný? Pane ministře Kaczyński, to je vaše odpovědnost.“

Continue Reading
Advertisement

Nejnovější příspěvky

Advertisement

Advertisement

Facebook

 • Dnes jsou cílem k trestání Maďarsko a Polsko, zítra může dojít na nás 19.11.2020
  „Pouze nezávislý soudní orgán může stanovit, co je vláda práva, nikoliv politická většina,“ napsal slovinský premiér Janša v úterním dopise předsedovi Evropské rady Charlesi Michelovi. Podpořil tak Polsko a Maďarsko a objevilo se tak třetí veto. Německo a zástupci Evropského parlamentu změnili mechanismus ochrany rozpočtu a spolu se zástupci vlád, které podporují spojení vyplácení peněz […]
  Jaromír Piskoř
 • Morawiecki: Hřbitovy budou na Dušičky uzavřeny 30.10.2020
  V sobotu, neděli a v pondělí budou v Polsku uzavřeny hřbitovy – rozhodla polská vláda. Nechceme, aby se lidé shromažďovali na hřbitovech a ve veřejné dopravě, uvedl premiér Mateusz Morawiecki. „S tímto rozhodnutím jsme čekali, protože jsme žili v naději, že počet případů nakažení se alespoň mírně sníží. Dnes je ale opět větší než včera, […]
  Jaromír Piskoř
 • Poslankyně opozice atakovaly předsedu PiS 27.10.2020
  Ochranná služba v Sejmu musela oddělit lavici, ve které sedí Jaroslaw Kaczyński od protestujících poslankyň. „Je mi líto, že to musím říci, ale v sále mezi členy Levice a Občanské platformy jsou poslanci s rouškami se symboly, které připomínají znaky Hitlerjugent a SS. Chápu však, že totální opozice odkazuje na totalitní vzorce.“ řekl na začátku […]
  Jaromír Piskoř

Aktuality