Connect with us
Reklama
Aktuality

Předseda českého Ústavního soudu Pavel Rychetský o polském: Je to alarmující a šokující

Published

on

Deutsche Welle: Je pro vás zajímavé, co se děje s Ústavním soudem v sousedním Polsku?

Pavel Rychetský: Já bych nepoužil slovo „zajímavé“. Je to šokující a znepokojující. Ukazuje to krizi naší civilizace a nedostatek schopnosti bránit se proti reálným hrozbám právního státu a demokracie.Jde o geograficky nám blízké Maďarsko a Polsko, ale také Turecko a USA. Nicméně, zatímco v USA mají pravděpodobně dostatečně silné instituce pro zachování základů demokratického právního státu, to samé nelze říci o třech výše uvedených zemích. A situace v Polsku je mnohem horší, než o ní víme ze sdělovacích prostředků. Zdá se, že nejen politici, ale ani novináři se neodváží popsat to dostatečně přesně.

DW: Odkud takový názor?

PR: Z osobní zkušenosti. Před dvěma měsíci svolal předseda maďarského Ústavního soudu setkání předsedů Ústavních soudů Visegrádské skupiny. Poprvé v historii. Ještě se to nestalo. Potkávají se prezidenti, premiéři, ministři, aby si před rozhovory na fóru Evropské unie vyměnili zkušenosti nebo se jinak podpořili.

DW: A je něco zlého na setkání předsedů ústavních soudů?

PR: Než jsem přijel do Budapešti, měl jsem dojem, že chtějí využít mou účasti na tomto setkání, aby změny v Polsku a Maďarsku získaly svého druhu punc legálnosti. Ale to, co jsem slyšel od polského zástupce …

DW: Byla přítomna předsedkyně Julia Przyłębska?

PR: Ne, profesor Lech Morawski. Předpokládal jsem, že buď bude zcela neutrální, nebo se bude snažit, aby nás přesvědčil, že situace v Polsku není tak alarmující a ve skutečnosti je vše v pořádku a nejen že jsou zachovány principy demokracie, ale i právního státu. Byl to pravý opak.

DW: To znamená?

PR: Za prvé, popsal situaci v Polsku slovy, že v Polsku je válka. Už to mnou otřáslo. Pak vysvětlil, že to je válka mezi patrioty na jedné straně a zrádci a kolaboranty na straně druhé. Ve skutečnosti to bylo nenávistné vystoupení.
Slyšel jsem od něj také, že Ústavní soud nemůže přicházet s interpretací Ústavy. Že Ústava není majetkem soudu, ale celého národu. To mi připomíná časy Josifa Vissarionoviče Stalina.

Stručně řečeno: je evidentní, že když se v zemích s liberální demokracií začínají objevovat rysy autoritářství, autokraté se v první řadě snaží nějakým způsobem omezit třetí moc ve státě, která má hájit práva a svobody občanů.

DW: Soudní moc?

PR: Soudní moc, vzhledem k tomu, že ona je největší překážkou v úsilí o omezení demokracie, a především brání odstranění zásad právního státu. Protože vychází z principu, že zákon je nad politikou a že zákon, a v první řadě ústava, samozřejmě svým způsobem politiky omezuje. V naší ústavě máme taková slova: „Změna podstatných náležitostí demokratického právního státu je nepřípustná.“ Co to znamená? To je jasná definice toho, že ani parlament nemá právo dotknout se zásad demokracie a právního státu – a to i v případě, že by to bylo jednomyslné rozhodnutí.

DW: Ale Parlament má právo na změnu ústavy. A v tomto bodě?

PR: V souladu s naší naukou a naší judikaturou Ústavního soudu, takové právo nemá ani parlament. Ústavní soud České republiky již zrušil ústavní zákon přijatý oběma komorami parlamentu, a odvolal se právě na tento článek 9, odstavec 2, v němž se uvádí, že existuje několik zásad, kterých se nemá právo dotknout ani demokraticky zvolený parlament. Není to tak, že v demokracii má většina pravdu. Většina má pouze dočasné povolení. A ta pomíjivost znamená, že se nemůže odchýlit od základních zásad, které ústava tomuto státu dala.

DW: Ale přeci ji schválil parlament?

PR: Ano, ale ne tento. Jednalo se o první parlament, ústavní, který nám vložil do ústavy tyto nástroje ochrany základních hodnot, jako je například právo na život. Žádný parlament již nemá právo na obnovení trestu smrti, protože náš stát zakázal jeho použití.

DW: Hovořil jste o vážných obavách o tom, co se děje v Polsku. Můžete říci, co ve vás budí nepokoj?

PR: Především mi jde o osud demokratických hodnot a právního státu, ale také o nezávislé soudnictví a nezávislé sdělovací prostředky. V Polsku je prováděn masivní útok na nezávislé soudnictví a nezávislá média a je snaha o nasazení roubíku a zbavení jejich nezávislosti. Tento pokus začal Ústavním soudem a pokračuje Národní radou soudnictví, která má být ukončena, a v nové soudní radě mají soudci ztratit většinu.

DW: Mají být voleni parlamentem.

PR: A proto, onen základní princip dělby moci by byl porušen takovým způsobem, který by byl nepřijatelný.

DW: Zástupci vlády a PiS tvrdí, že v některých zemích EU podobné instituce volí parlamenty.

LP: Taková srovnání jsou irelevantní, protože tyto země neměly stejnou historii, stejnou zkušenost a především, stejně vyspělou demokracii. V naší zemi nemáme Nejvyšší soudní radu. Považuji to za deficit v našem systému. Na druhou stranu, nezávislost soudnictví je zaručena natolik, že se zatím nezdá, že by nám mohly hrozit pokusy o omezení nezávislosti soudnictví a odsunutí vlády soudů z rovnocenné pozice v rámci dělby moci ve státě. I když vždy se najdou politické síly, které by to chtěly.

DW: Myslíte si, že je možný zásah ze strany Evropské unie proti zemi, ve které je soudní moc omezována?

PR: Myslím si, že je to povinností Evropské unie. Na druhé straně, Unie v současné situaci, jak říkáme v České republice, tahá za kratší provaz. Máme před sebou Brexit a jsme v situaci, kdy by nerozvážné kroky mohly vést k dalšímu exitu. Takže hlavní odpovědnost je třeba hledat na národní úrovni. Polský národ musí usilovat o zachování těch hodnot, na kterých postavil svůj stát.

DW: Co by to znamenalo pro Českou republiku, pokud by situace v Polsku šla tím nejhorším možným směrem?

PR: Pro Českou republiku to by byla tragédie, protože historicky, a to zejména v naší novodobé historii, nás osud svedl dohromady. Polsko považuji za spojence, za národ, který je nám velmi blízký. Řeknu to obrazně: za lidi se stejnou krevní skupinou.

Autor: Aurelius M. Pędziwol (Rozhovor vyšel také v týdeníku Tygodnik Powszechny a byl převzat a komentován mnoha polskými médii.)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Aktuality

V Polsku vyhrálo PiS

Published

on

Polské volby dopadly podle očekávání. Největším překvapením je volební účast, která byla ve velkých městech i přes 50 %. Na vesnici, kde žije nejvíce voličů zvítězilo s převahou PiS. Velká města preferovala spíše Koalici. Šesti procentní úspěch krajně pravicové KONFEDERACE je spíše úspěchem i když oni očekávali více. Noční sčítání je pro ně ovšem infarktové. Pohybují se už těsně pod pětiprocentním prahem (68 % sečtených hlasů). 

Šesti procentní výsledek Biedroniovy formace „Jaro“ je spíše neúspěchem (při startu měla i 14 %). Hlavně proto, že kavárna očekávala nadpoloviční výsledek svých (EK a Jaro), který se nedostavil. Prohrává hnutí Kukiz a polovinu jeho hlasů vysála silně národovecká KONFEDERACE. Podle Exit pollu je také překvapující, že u mladých vyhrálo PiS před EK a KONFEDERACÍ. Donald Tusk se dvě a půl hodiny po zveřejnění Exit poll ještě nevyjádřil.

Continue Reading

Aktuality

Jen o tom nikomu neříkej

Published

on

O tom, jak silnou roli má v polské společnosti církev, netřeba nikoho dlouze přesvědčovat. Kořen katolické víry se v rodné zemi svatého papeže Jana Pavla II. nepodařilo vyrvat ani komunistům, ani jejich pozdějším následovníkům neomarxistům. Vnějším atakům se polští katolíci čelit naučili. Nyní však stojí před výzvou, zda se dokáží vypořádat s problémem mnohem rafinovanějším, který přichází z lůna církve samotné.

Případy sexuálních ataků ze strany kněží jsou fenoménem bez přehánění globálním. Není tak nic divného na tom, že vlna, která vynáší tyto šokující případy doslova na světlo Boží, zasáhla i naše severní sousedy – Polsko. Mnohé z případů, které měly zůstat navždy skryty za bariérou všeobjímajícího mlčení, předestírají veřejnosti novináři. Mimochodem, za tuto práci je opakovaně ocenil i papež František a žurnalisty označil za ty, kteří dávají umlčovaným obětem hlas. Periodicky také novináře vyzývá k tomu, aby v tomto spravedlivém úsilí nepolevovali.

Varovné znamení

Pozoruhodné je, jak silný dopad má kromě práce investigativních novinářů v této oblasti také film. A zdaleka se nejedná jen o Oscarový snímek Spotlight, který byl v roce 2015 do jisté míry průkopníkem tohoto žánru. Například v již zmíněném Polsku loni vyvolal mimořádný zájem diváků film Kler, který nabídl nelichotivou sondu do temných zákoutí polského kněžstva s všeříkajícím podtitulem: Nic lidského jim není cizí. 

Minulý týden pak v Polsku vybuchla další filmová bomba podobného druhu. Dokument o zneužívání dětí kněžími od bratrů Sekielských s názvem „Jen to nikomu neříkej“ shlédlo od soboty na internetu přes 11 milionů lidí. Film vyvolal v Polsku tak silnou odezvu, že dokonce i špičky polské katolické hierarchie na jeho základě mění tón svých veřejných vyjádření.

Poslední reakce polského episkopátu naznačují, že i v tamních biskupských rezidencích přestávají za zprávami o sexuálním zneužívání vidět jen koordinovaný útok na autoritu katolické církve, ale konečně začínají hledat slova omluvy a činy pokání. Otázkou zůstává, nakolik je tento obrat myšlen vážně a zda ho polská veřejnost bude ještě ve své většině ochotna akceptovat.

autor: Martin Horálek, celý text na plus.rozhlas.cz

Continue Reading

Aktuality

Města chtějí vrátit nebezpečný chemický odpad zpět Polákům

Published

on

Polsko se zatím k návrhu českých měst, aby si odpad odvezlo zpět do země, nevyjádřilo. Polský ministr životního prostředí Henryk Kowalczyk však naznačil, že země na toto nebude ochotna přistoupit. „Také máme problém s přeshraničním převozem nebezpečného odpadu. Máme podezření, že odpad byl přivezen do Polska i z České republiky, Velké Británie nebo Německa,“ řekl Kowalczyk.

Levné skládky nám škodí, lidé musí o odpadech více přemýšlet

Odpad je dnes obrovský byznys. Pro ty, kteří se jej zbaví, někdy i pro majitele hal. Ale neplatí to ve všech případech. Dokládá to i případ, který MF DNES nedávno zmapovala. „Poplatky za skládkování jsou v zahraničí vysoké. Točí se v tom obrovské peníze, jsou schopni zaplatit nájemné, jaké vám nikdo v životě nedá,“ říká Jaroslav B., muž, který pronajal jednu z hal právě polské firmě a po třech měsících v ní nalezl staré pneumatiky.

Polorozpadlou halu u Ostravy bez vody či elektřiny pronajal za 35 tisíc korun měsíčně, reálně by ji pronajal jako sklad maximálně za třetinu. Co vydělal, dal nakonec za odvoz a likvidaci pneumatik, které nebyly jeho.

Pro představu – každá tuna uloženého nelegálního nebezpečného odpadu v Česku vynese organizátorům až šest tisíc korun, a to po odečtení nákladů na dopravu nebo platby nájmu za haly či sklady. 

Likvidace nebezpečného odpadu je velmi drahá všude – jenže na Západ jsou proti Česku nebo Polsku, kde tuna přijde až na 13 tisíc korun, trojnásobná. Poláci loni ze zahraničí do své země dovezli okolo 700 tisíc tun odpadu. Aby na tom organizátoři vydělali ještě víc, vymysleli jednoduchý model, jak se odpadu zbavit. Účelově založí firmu, v jejímž čele stojí „bílý kůň“. Firma si v Česku pronajme halu, několik měsíců platí, sklad má prázdný, a pak do něj najednou naveze odpad několika kamiony. Podle Radima Wity třeba jen do Frýdku-Místku navezli Poláci odpad dvaadvacetkrát a do Bohumína šestkrát.

Odpad, který končí v Česku v těchto měsících, je pravděpodobně jen zlomkem toho, co si takzvaná odpadová mafie nechala navézt na skládky v Polsku. Snaží se ho totiž zbavit, protože jeho likvidace je velmi problematická.

Autor: Václav Janouš, celý text na idnes.cz

 

Continue Reading
Advertisement

Nejnovější příspěvky

Advertisement

Advertisement

Facebook

 • V Polsku vyhrálo PiS 26.5.2019
  Polské volby dopadly podle očekávání. Největším překvapením je volební účast, která byla ve velkých městech i přes 50 %. Na vesnici, kde žije nejvíce voličů zvítězilo s převahou PiS. Velká města preferovala spíše Koalici. Šestiprocentní úspěch krajně pravicové KONFEDERACE je spíše úspěchem i když oni očekávali více. Šesti procentní výsledek Biedroniovy formace „Jaro“ je spíše […]
  Jaromír Piskoř
 • Jen o tom nikomu neříkej 17.5.2019
  O tom, jak silnou roli má v polské společnosti církev, netřeba nikoho dlouze přesvědčovat. Kořen katolické víry se v rodné zemi svatého papeže Jana Pavla II. nepodařilo vyrvat ani komunistům, ani jejich pozdějším následovníkům neomarxistům. Vnějším atakům se polští katolíci čelit naučili. Nyní však stojí před výzvou, zda se dokáží vypořádat s problémem mnohem rafinovanějším, […]
  Jaromír Piskoř
 • Jak vařit mnohem zdravěji? Inspirujte se v sousedním Polsku 17.5.2019
  Možná vás to překvapí, ale přes geografickou blízkost mají česká a polská kuchyně odlišné kořeny. U nás se vaří spíš po vzoru rakousko-uherské klasiky – knedlíky, hutné omáčky, řízky, zatímco v jídelníčku našich severních sousedů jsou patrné východní, slovanské vlivy, včetně tradičních židovských pokrmů. Obecně lze polskou kuchyni označit za zdravější než českou. Typické jsou […]
  Jaromír Piskoř

Aktuality