Connect with us
Reklama

Aktuality

Otec Rydzyk – rychlá ruka

Published

on

obálka do rzecyV Česku poměrně málo známý zdatný polský církevní finanční manažer, politický a mediální hráč. Má v Polsku asi tolik příznivců, jako nepřátel. Otec Tadeusz Rydzyk je zakladatel a ředitel polského katolického Rádia Maryja, zakladatel a ředitel Televize Trwam, zakladatel a ředitel Nadace Lux Veritatis a zakladatel a první rektor soukromé Vysoké školy sociální a mediální kultury v Toruni. Dožil se sedmdesáti let. Jeho příběh je zajímavý. 

V letech 1987-1991 pracoval jako kaplan v klášteře v německém Oberstaufen a spolupracoval tam s místní pobočkou Radio Maria International w Balderschwang (je členem Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele – katolické řeholní kongregace, jejíž členové jsou nazýváni redemptoristé). Po návratu do Polska založil polské katolické Rádio Maryja. Za několik let se tato radiostanice stala silným mediálním nástrojem a šiřitelem konzervativních polských katolických názorů.

Od rádia nebylo daleko k novinám a z iniciativy Otce Rydzyka vznikly celopolské katolické noviny „Nasz Dziennik“. Jeho náklad se dnes podle odhadů pohybuje kolem padesáti tisíc prodaných výtisků (deník nepředává data o svém prodeji). Jeho internetové stránky čte cca 120 000 čtenářů měsíčně. Po dlouhých tahanicích a demonstracích získala předloni katolická Televize Trwam (od 2003 satelitní) licenci na celoplošné pozemní televizní vysílání a je možné ji sledovat na 95 % polského území. Televizi Trwam vlastní Nadace Lux Veritatis.

Mediální katolický holding Otce Rydzyka je pochopitelně trnem v oku polským liberálům a pochopitelně se v jeho programech často objevují politické názory prezentované opoziční PiS či jinými menšími polskými katolickými stranami.

Bez Otce Rydzyka by byla polská politická scéna zcela jiná.“ píše ve svém článku i u nás známý polský novinář týdeníku „Do Rzecy“ Piotr Semka a pokračuje: „Je možno jej považovat za spolutvůrce Polska po roku 1989. Měl vliv na politickou a ideovou podobu Polska a na vnitřní pocity polské katolické církve. Bez Otce Rydzyka by postavení polské katolické církve v polské společnosti bylo nesrovnatelně slabší. V tomto smyslu se Otec Rydzyk stal výraznou postavou moderní polské historie na stejné úrovni jako Lech Walesa, bratři Kaczyńští, Aleksander Kwaśniewski či Donald Tusk.“

„Katolická církev by neměla v Polsku takovou sílu, kdyby se v devadesátých letech nenašla skupina polských politiků, kteří si vzali katolická hesla za své. Sílu polskému katolicizmu dávají i charizmatičtí kaplani, kteří dokáží kolem sebe sjednotit lidi, dávají jim pocit sounáležitosti a mají um je mobilizovat ke společnému dílu. Jedním z takových je i Otec Rydzyk.“ píše Tomasz Terlikowski ve stejném čísle „Do Rzeczy”.

Otec Rydzik neodchází do důchodu. Má před sebou další úkol. Dostavět Chrám Jana Pavla II. v Toruni. V pondělí „Nasz Dziennik“ přinesl jeho text:

Jsme rodinou boží a polskou. Prostřednictvím modlitby a evangelizace budujeme království našeho Boha Spasitele. První je modlitba, zvláště pak modlitba růžence, ke které zveme vždy a jejím prostřednictvím prosila a prosí za nás sama Panna Maria.

Milovaní, již 18. května 2016, na výročí narození Jana Pavla II., chceme zasvětit chrám tomuto největšímu z Poláků a Slovanů. Máme proto ještě hodně práce. Dnes pracujeme uvnitř i vně chrámu, mimo jiné na presbytáři, který bude replikou vatikánské kaple Jana Pavla II. s autentickým obrazem Panny Marie Čenstochovské, před kterým se modlil za Církev svatou v Polsku a ve světě Jan Pavel II. celou dobu svého pontifikátu. Také my se budeme moci pomodlit před tímto obrazem.

Postavili jsme podlaží zdobené trnovou korunou po obvodu chrámu pod zastaveními Křížové cesty. S polskými lidovými emblémy: krakovskými, horalskými, kurpiowskými. Jsou dokončeny vitráže a mozaiky, fresky s biblickými výjevy a zobrazeni jsou tam velcí Poláci od Měška po Jana Pavla II. Dokončuje se výroba nábytku, lavic, zpovědnic, zařízení sakristie či laviček do Kaple Historie. Čekáme na seznam jmen Poláků, kteří byli povražděni za záchranu Židů v době II. světové války, který bude v kapli umístěn. Připravuje jej skupina kolem pátera, profesora Pawla Rytla-Adryanika.

Objednali jsme zvony – tzv. carillony, které budou znít různými melodiemi na náměstí před chrámem. Započali jsme práci na stavbě chrámových varhan. Má to trvat dva roky. Nestihneme je tedy dokončit před vysvěcením chrámu. Práce je hodně. Děláme ji tolik, na kolik máme daný měsíc peníze.

Zveme všechny rodáky, všechny, kteří milují Jana Pavla II. a jsou Panu Bohu za něj vděčni, ke spolupráci na stavbě tohoto výrazu vděčnosti a Boží chvály, svědectví pro budoucí pokolení, svědectví naší lásky k Pánu Bohu, Nejsvětější Matce, svatému Janu Pavlovi II. a naší milované vlasti.

Jména dárců finančních prostředků na stavbu chrámu od tisíce zlotých výše budou umístěny na mramorových tabulkách na stěnách chrámu. Jména dalších se objeví v digitální knize chrámu. Bůh vám žehnej za vaše modlitby, laskavost, spolupráci v evangelizaci Polska a světa. Bůh žehnej rodině Rádia Maryja a všem, kteří chtějí být rozsévači evangelia – jak nás pojmenoval a hovořil k nám Jan Pavel II.

Čím více nás společně bude, tím rychleji a více dobra učiníme. Spěcháme. Bůh žehnej za spolupráci, za porozumění, za laskavost. Prosíme dál. Probuďte další lidi, aby se připojili k našemu dílu – všechny Poláky, všechny věřící, všechny lidi dobré vůle.

Tento text je ukázkou formy postupu Otce Rydzyka ve shánění finančních prostředků. S touto činností začal už v roce 1997, kdy se účastnil práce Výboru pro záchranu gdaňské loděnice. Sbírka na záchranu trvala dva roky, do doby než se ukázalo, že koupit loděnici už nelze. Po převzetí gdaňské loděnice gdyňskou byly podle prohlášení v Rádiu Maryja kontaktováni dárci, aby se rozhodli, zda jim budou peníze vráceny či zda jejich peníze mohou být použity na jiné dobročinné účely. Podle deníku „Gazeta Wyborcza“ byla sbírka nezákonná a její vyúčtování nebylo nikdy zveřejněno. Po několika trestních oznámeních byl v roce 2011 Otec Rydzyk potrestán pokutou za organizování nelegálních sbírek.

V roce 2007 si Centrum Shimona Wiesenthala stěžovalo na Otce Rydzyka papeži Benediktu XVI. a žádalo o odvolání ze všech jeho funkcí za „antisemitská vyjádření“. O rok později, při oslavách 20. Výročí Radia Maryja, papež Benedikt XVI. vyjádřil uznání Otci Ryzdzykovi a udělil mu své požehnání.

Otec Rydzyk v průběhu setkání s europoslanci v roce 2011 označil postup polské vlády k jeho ekonomickému činění za totalitární a vyslovil antisemitskou narážku, že: „Je polskou tragédií, že od roku 1939 Polsko neřídí Poláci. Nejde o krev či občanství. Oni nemilují polsky, nemají polské srdce.“ Polské ministerstvo zahraničí si diplomatickou nótou stěžovalo Vatikánu, který ale zůstal chladným.

moherové baretyOtec Rydzyk má v Polsku hlavně v intelektuálských kruzích mnoho nepřátel, za to má mnoho fanatických obdivovatelek, posluchaček Rádia Maryja, kterým se v Polsku dost pejorativně přezdívá Mohérové barety, podle charakteristických pokrývek hlavy starších dam.

Asi největší protesty katolického seskupení Otce Rydzyka se konaly po odmítnutí žádosti o celoplošnou televizní licenci pro Televizi Trwam. Polská „velká televizní Rada“ (KRRiT) počátkem roku 2012 žádost Nadace Lux Veritatis odmítla. S tím, že členové Rady (zvoleni vládní koalicí) nebudou podléhat nátlaku. Odmítnutí bylo pochopitelně odůvodněno formálními důvody. Polští liberálové a provládní novináři slavili.

Marsz-przeciwko-nieprzyznaniu-koncesji-TV-TrwamOtec Rydzyk se ale nevdal. Svolával demonstrace, jemu spříznění poslanci protestovali a celá věc se stala pro vládu Donalda Tuska postupně značně nepříjemnou. Nikdo se s katolickými politiky nedokázal na ničem shodnout. Koaliční lidovci pod tlakem svých vesměs katolických voličů zvedali toto téma při každé příležitosti. Opoziční PiS v Sejmu blokovala, co mohla. Stížnosti a žaloby řešil i polský Ústavní soud. Polští kněží při kázáních neopomínali připomínat věřícím, že „modlitba za naši televizi už nestačí“.

Postupně unaveně odpadali a rezignovali všichni, kteří byli proti tomu, aby katolickou televizi mohli sledovat všichni polští televizní diváci. Po roce a půl „velká televizní Rada“ licenci Televizi Trwam udělila (5.7.2013). Otec Rydzyk, který se v průběhu protestů takticky vyjadřoval velmi umírněně, Radě poděkoval. Poděkoval také všem, kteří podporovali jeho úsilí o udělení licence. Poděkoval polskému episkopátu, polským biskupům, kněžím, senátorům, poslancům, organizátorům 175 pochodů na obranu TV Trwam, lidem kteří sbírali podpisy pod petici (2,5 milionů podpisů) adresovanou Radě a také účastníkům demonstrace před sídlem Rady, která s malými přestávkami trvala více než rok.

poslouchanost polských rádiíOtec Rydzyk ještě musí i mediálně pracovat. Před dvěma měsíci vyhlásil dramatický apel ke svým divákům a posluchačům, aby systematicky pomáhali. Aby si odpustili měsíčně krabičku cigaret, protože mu v posledních měsících vysychají příjmy. Náklady na Televizi Trwam jsou značné (2,5 mil zl měsíčně za šíření signálu) a protože se TV Trwam už nějaký čas neobjevuje v průzkumech sledovanosti (v Polsku Nielsen) odvolává se Otec Rydzyk na výsledky studie Evropského institutu studií a analýz, který vede europoslanec spřízněný s Rádiem Maryja prof. Miroslaw Piotrowski. Podle „studie“ Televizi Trwam sleduje denně 6,5 mil. diváků. Obávám se, že tato studie reklamní agentury a inzerenty nepřesvědčí. Ostatně čísla poslechovosti Radia Maryja také klesají.

Otec Rydzyk – rychlá ruka, jak mu jeho nepřející přezdívají, si jistě nějak poradí. Ostatně jeho dlouhý a celkem úspěšný tah na branku ukazuje, že katolická církev v Polsku je velká a silná. Je možné, že po těch mnoha letech už étos Otce Rydzyka rezne, ale i případný krach jeho mediálních projektů by s polskou katolickou církví moc nepohnul. Je vidět i ústup jeho vlivu na tvorbu kandidátních listin jemu spřízněných katolických stran. PiS už jen velmi odměřeně reaguje na jeho žádosti o volitelná místa na kandidátkách pro jeho lidi. A že už to uvnitř partají vře, je jasné, protože parlamentní volby jsou v Polsku letos na podzim.

https://www.youtube.com/watch?v=f3fzy4H4VyY

Otec Rydzyk, dej mu Bůh ještě energii a mnoho let aktivního života, je postavou v Polsku, kterou přehlédnou nelze. Můžeme si o něm myslet, podle gusta, své. Rozhodně bez něj by Polsko dnes bylo jiné. Lepší či horší. Bůh ví.

Jaromír Piskoř

 

 

 

 

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Aktuality

Kam kráčíš Platformo?

Published

on

Občanská platforma je v Polsku v opozici už od roku 2015 a za tu dobu se jí povedlo zůstat hlavní opoziční politickou formací. Donedávna. Ve volbách do Sejmu v roce 2019 získala 27,4 % hlasů a 134 poslaneckých mandátů. V Senátu má s nezávislými na kandidátce 43 mandátů. V lednu 2020 se jejím předsedou stal Borys Budka, který spustil program anti-PiS a pokoušel se vytvořit širokou opoziční frontu a sesadit vládní PiS. To se nepovedlo i proto, že se Borys Budka nedokázal dohodnout s dalšími opozičními stranami. Co že se to děje v Občanské platformě? Kam míří strana, z jejichž řad se rekrutují politici jako Donald Tusk, Radosław Sikorski či Rafał Trzaskowski?

Dalo by se uštěpačně podotknout „do ……“, ale postupující marginalizace Občanské platformy naznačuje i konec systému soupeření PO-PiS, což zcela přeorá polské politické pole. Občanská platforma je dnes součástí Občanské koalice, což je zjednodušeně Platforma + zbytky Nowoczesne a několika malých levicových uskupení. Stejné vedení Platformy a Koalice žije ale stále v přesvědčení, že jsou hlavní opoziční silou. S nynější podporou kolem 12 % ale onu opoziční „vedoucí úlohu“ Borys Budka a spol ztratili. Sebereflexi nemaje stále s klapkami na očích verbálně sjednocují opozici proti vládní PiS, i když například Lewice je považuje za politického nepřítele většího než PiS.

Stranu opustili poslanci a poslankyně, kteří již nemají šanci získat volitelné místo na kandidátce (Mucha). Vedení nedávno vyloučilo členy konzervativního křídla (Raś a Zalewski) aby znejistilo další poslance, protože s dnešní podporou by jich do Sejmu prošlo sotva 70. Dnes ohlásila svůj odchod z Platformy hlasitá a prostořeká europoslankyně Róża Thun, pro kterou bylo poslední kapkou nepodpoření Platformou polského Fondu obnovy v Sejmu. Thun doufá, že její odchod bude „impulsem pro reflexi“. Nebude. Spíše dojde ještě k bratrovražednějšímu boji a lidé kolem bývalého předsedy Grzegorze Schetyny budou další v řadě.

Sledovat odcházení Občanské platformy není příjemné ani pro PiS. Kaczyński se loni podivoval zatáčce doleva, kterou provedla Platforma. Po čase je znát, že onen posun, který provedl Budka nutí mnoho politiků Platformy k hledání si jiné platformy pro své budoucí působení. PiS ztrácí svého dlouhodobého oponenta a politický pohyb na straně polské opozice se stává nepředvídatelným. O uchopení řadících opozičních pák bude několik zájemců a troufám si odhadnout, že si o ně budou chtít říci i politici dosavadní vládní Sjednocené pravice. No, „Nudu ve Varšavě“ rozhodně očekávat nemůžeme.

Continue Reading

Aktuality

Dnes jsou cílem k trestání Maďarsko a Polsko, zítra může dojít na nás

Published

on

„Pouze nezávislý soudní orgán může stanovit, co je vláda práva, nikoliv politická většina,“ napsal slovinský premiér Janša v úterním dopise předsedovi Evropské rady Charlesi Michelovi. Podpořil tak Polsko a Maďarsko a objevilo se tak třetí veto. Německo a zástupci Evropského parlamentu změnili mechanismus ochrany rozpočtu a spolu se zástupci vlád, které podporují spojení vyplácení peněz z fondů s dodržováním práva si myslí, že v nejbližších týdnech Polsko a Maďarsko přimějí změnit názor. Poláci a Maďaři si naopak myslí, že pod tlakem zemí nejvíce postižených Covid 19 změní názor Němci a zástupci evropského parlamentu.

Mechanismus veta je v Unii běžný. Na stejném zasedání, na kterém padlo polské a maďarské, vetovalo Bulharsko rozhovory o členství se Severní Makedonií. Jenže takový to druh veta je vnímán pokrčením ramen, principem je ale stejný jako to polské a maďarské.

Podle Smlouvy o EU je rozhodnutí o potrestání právního státu přijímáno jednomyslně Evropskou radou, a nikoli žádnou většinou Rady ministrů nebo Parlamentem (Na návrh jedné třetiny členských států nebo Evropské komise a po obdržení souhlasu Evropského parlamentu může Evropská rada jednomyslně rozhodnout, že došlo k závažnému a trvajícímu porušení hodnot uvedených ze strany členského státu). Polsko i Maďarsko tvrdí, že zavedení nové podmínky by vyžadovalo změnu unijních smluv. Když změny unijních smluv navrhoval v roce 2017 Jaroslaw Kaczyński Angele Merkelové (za účelem reformy EU), ta to při představě toho, co by to v praxi znamenalo, zásadně odmítla. Od té doby se s Jaroslawem Kaczyńskim oficiálně nesetkala. Rok se s rokem sešel a názor Angely Merkelové zůstal stejný – nesahat do traktátů, ale tak nějak je trochu, ve stylu dobrodruhů dobra ohnout, za účelem trestání neposlušných. Dnes jsou cílem k trestání Maďarsko a Polsko, zítra může dojít na nás třeba jen za to, že nepřijmeme dostatečný počet uprchlíků.

Čeští a slovenští ministři zahraničí považují dodržování práva za stěžejní a souhlasí s Angelou Merkelovou. Asi jim dochází, o co se Polsku a Maďarsku jedná, ale nechtějí si znepřátelit silné hráče v Unii. Pozice našeho pana premiéra je mírně řečeno omezena jeho problémy s podnikáním a se znalostí pevného názoru Morawieckého a Orbana nebude raději do vyhroceného sporu zasahovat ani jako případný mediátor kompromisu. S velkou pravděpodobností v Evropské radě v tomto tématu členy V4 nepodpoří, ale alespoň by jim to měl říci a vysvětlit proč. Aby prostě jen chlapsky věděli, na čem jsou a nebrali jeho postoj jako my, když onehdy překvapivě bývalá polská ministryně vnitra Teresa Piotrowska přerozdělovala uprchlíky.

Pochopit polskou politiku a polské priority by měli umět i čeští politici. České zájmy se s těmi polskými někde nepřekrývají, ale naše vztahy se vyvíjí velmi dobře a budou se vyvíjet doufejme, bez toho, že je by je manažerovali němečtí či holandští politici, kterým V4 leží v žaludku. Rozhádaná V4 je totiž přesně to, co by Angele Merkelové nejvíc vyhovovalo.

Continue Reading

Aktuality

Morawiecki: Hřbitovy budou na Dušičky uzavřeny

Published

on

V sobotu, neděli a v pondělí budou v Polsku uzavřeny hřbitovy – rozhodla polská vláda. Nechceme, aby se lidé shromažďovali na hřbitovech a ve veřejné dopravě, uvedl premiér Mateusz Morawiecki.

„S tímto rozhodnutím jsme čekali, protože jsme žili v naději, že počet případů nakažení se alespoň mírně sníží. Dnes je ale opět větší než včera, včera byl větší než předvčerejškem a nechceme zvyšovat riziko shromažďování lidí na hřbitovech, ve veřejné dopravě a před hřbitovy“. vysvětlil Morawiecki.

Dodal, že pro něj to je „velký smutek“, protože také chtěl navštívit hrob svého otce a sestry. Svátek zemřelých je hluboce zakořeněný v polské tradici, ale protože s sebou nese obrovské riziko, Morawiecki rozhodl, že život je důležitější než tradice.

Continue Reading
Advertisement

Nejnovější příspěvky

Advertisement

Advertisement

Facebook

 • Kam kráčíš Platformo? 17.5.2021
  Občanská platforma je v Polsku v opozici už od roku 2015 a za tu dobu se jí povedlo zůstat hlavní opoziční politickou formací. Donedávna. Ve volbách do Sejmu v roce 2019 získala 27,4 % hlasů a 134 poslaneckých mandátů. V Senátu má s nezávislými na kandidátce 43 mandátů. V lednu 2020 se jejím předsedou stal […]
  Jaromír Piskoř
 • Dnes jsou cílem k trestání Maďarsko a Polsko, zítra může dojít na nás 19.11.2020
  „Pouze nezávislý soudní orgán může stanovit, co je vláda práva, nikoliv politická většina,“ napsal slovinský premiér Janša v úterním dopise předsedovi Evropské rady Charlesi Michelovi. Podpořil tak Polsko a Maďarsko a objevilo se tak třetí veto. Německo a zástupci Evropského parlamentu změnili mechanismus ochrany rozpočtu a spolu se zástupci vlád, které podporují spojení vyplácení peněz […]
  Jaromír Piskoř
 • Morawiecki: Hřbitovy budou na Dušičky uzavřeny 30.10.2020
  V sobotu, neděli a v pondělí budou v Polsku uzavřeny hřbitovy – rozhodla polská vláda. Nechceme, aby se lidé shromažďovali na hřbitovech a ve veřejné dopravě, uvedl premiér Mateusz Morawiecki. „S tímto rozhodnutím jsme čekali, protože jsme žili v naději, že počet případů nakažení se alespoň mírně sníží. Dnes je ale opět větší než včera, […]
  Jaromír Piskoř

Aktuality

Copyright © 2013 - 2021 Polskodnes.cz | ISSN 1805-8582 | Powered by WordPress | Themes by kabris|NET.