Connect with us
Reklama
Aktuality

Ostatky biskupa Nathana přenesou z Opavy do Branic

Published

on

nathan_josef_martin

Na významnou osobnost slezského pohraničí budou počátkem listopadu vzpomínat obyvatelé ostravsko-opavské a opolské diecéze. Ve dnech 7. a 8. listopadu 2014 se zde totiž uskuteční přenesení ostatků Josefa Martina Nathana, světícího biskupa olomoucké arcidiecéze, z Opavy do polských Branic. Biskupova osoba v sobě spojuje řadu nejrůznějších historických vlivů a do jeho osudů zasahuje české, polské i německé kulturní prostředí dolního Slezska. Toto území bylo během druhé poloviny 18. století rozděleno mezi Rakousko a Prusko, čímž byla mimo jiné narušena územní celistvost tehdejší olomoucké arcidiecéze, když tři děkanáty (hlubčický, ketřský a hlučínský) zůstaly na pruském území.

Rodiče biskupa Nathana, který přišel na svět v dnes polských Tłustomostech roku 1867, pocházeli z Hlučínska a žili střídavě na obou stranách dnešní česko-polské hranice. Základní školu navštěvoval Josef Martin v Ludgeřovicích, gymnázium v Hlubčicích (Głubczyce) a Ratiboři (Racibórz), kněžské svěcení obdržel roku 1891 ve Vratislavi (Wrocław) a primici slavil v Hlučíně.

Jedním z jeho prvních působišť se staly Branice (dnes Polsko), kde se podílel na stavbě kostela v přifařené obci Vysoká (Wysoka). Zajímal se také o sociální situaci svých farníků a zapojoval se do aktivit směřujících k pozvednutí hospodářského života obce. Právě v Branicích také uskutečnil své životní dílo, „Městečko Milosrdenství“.

Impulsem k němu se stala jeho častá setkání s psychicky nemocnými lidmi, kteří mnohdy žili v nuzných podmínkách bez patřičné péče. Nathan požádal o pomoc představenou kongregace Mariiných sester v Ratiboři a ta do Branic poslala čtyři řeholnice, které zde zahájily činnost pečovatelského a léčebného ústavu pro psychicky nemocné. V průběhu čtyřiceti let zde vzniklo 23 pavilonů s kapacitou dva tisíce lůžek a v době největšího rozkvětu v něm pracovalo devět lékařů, 130 řeholních sester a 250 osob personálu. Roku 1910 byl v komplexu zřízen domov a škola pro mentálně postižené děti, které byly vzdělávány pro samostatný život a po dokončení školní docházky mohly být – nakolik to jejich zdravotní stav dovoloval – zaměstnány v okolních statcích.

Administrátorem a biskupem

Organizační a pastorační schopnosti Josefa Martina Nathana neušly olomouckému arcibiskupovi, který ho roku 1916 jmenoval administrátorem a v roce 1924 generálním vikářem pruské části olomoucké arcidiecéze – výše zmíněných tří děkanátů, které v té době čítaly 42 farností s 86 tisíci katolíky. Po podpisu Mnichovské dohody v roce 1938 připadlo do Nathanovy pastorační péče zabrané území Sudet o velikosti 22 děkanátů, čítajících celkem 760 tisíc katolíků. Po smrti světícího biskupa Josefa Schinzela byl pak Nathan na jaře roku 1943 jmenován světícím biskupem olomouckým.

Jeho působení ve svěřené části olomoucké arcidiecéze pokračovalo v rámci možností povolovaných nacistickým režimem. Objížděl farnosti a neúnavně uděloval svátost biřmování, aby uprostřed válečného běsnění posiloval především mladé věřící v postojích víry. Osobním nasazením v závěru války se mu podařilo vyjednat několikahodinové příměří, aby uprostřed ostřelování mohlo být do bezpečí odvezeno několik set chovanců branického ústavu.

Poválečný vývoj ovšem Nathanovy osudy velmi zkomplikoval. V novém „lidovém Polsku“ se biskupovo působení setkalo s nevolí a bylo mu přikázáno, aby se vystěhoval do Německa. Vzhledem k rodovým kořenům se nakonec mohl odebrat do nedaleké Opavy, kde ho přijaly řeholní sestry Kongregace dcer božské lásky ve svém klášteře. Zde také 30. ledna 1947 zemřel a byl pohřben na místním hřbitově.

Návrat do Městečka Milosrdenství

Po téměř sedmdesáti letech se nyní jeho ostatky vrátí do míst, s nimiž se pojila velká část jeho života. Program slavnostního převezení ostatků biskupa Nathana z Opavy do Branic zahájí v pátek 7. listopadu mše svatá, které bude v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě od 16.00 hodin předsedat ostravsko-opavský biskup František Václav Lobkowicz. V 18.00 hodin pak budou ostatky přivítány v Branicích, následovat bude mše svatá v kostele Nanebevzetí a bdění u rakve. Na druhý den dopoledne pak budou ostatky biskupa Nathana přeneseny do kostela Svaté Rodiny v „Městečku Milosrdenství“. Mši svaté od 11.00 hodin zde bude předsedat opolský biskup Andrzej Czaja a po skončení bohoslužby budou ostatky uloženy do sarkofágu. (Podrobný program oslav je k dispozici v přiloženém souboru.)

„Biskup Nathan byl mužem, který bolesti a utrpení zvláště těch nejbezbrannějších nejen viděl a empaticky spoluprožíval, ale také jim aktivitou lásky odvážně čelil,“ shrnuje životní příběh olomouckého světícího biskupa P. Jan Larisch, prezident Diecézní charity ostravsko-opavské, a dodává: „Věren svému životnímu heslu ‚Kristova láska nás pobízí‘ dokazoval, že je možno i přes složitost dobových politických, národnostních i ekonomických poměrů vytvářet prostředí, ve kterém jsou hmatatelným způsobem přítomny hodnoty evangelia.“

(gra, s využitím materiálů P. Larische)

 Zdroj: www.ado.cz

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Aktuality

Kam kráčíš Platformo?

Published

on

Občanská platforma je v Polsku v opozici už od roku 2015 a za tu dobu se jí povedlo zůstat hlavní opoziční politickou formací. Donedávna. Ve volbách do Sejmu v roce 2019 získala 27,4 % hlasů a 134 poslaneckých mandátů. V Senátu má s nezávislými na kandidátce 43 mandátů. V lednu 2020 se jejím předsedou stal Borys Budka, který spustil program anti-PiS a pokoušel se vytvořit širokou opoziční frontu a sesadit vládní PiS. To se nepovedlo i proto, že se Borys Budka nedokázal dohodnout s dalšími opozičními stranami. Co že se to děje v Občanské platformě? Kam míří strana, z jejichž řad se rekrutují politici jako Donald Tusk, Radosław Sikorski či Rafał Trzaskowski?

Dalo by se uštěpačně podotknout „do ……“, ale postupující marginalizace Občanské platformy naznačuje i konec systému soupeření PO-PiS, což zcela přeorá polské politické pole. Občanská platforma je dnes součástí Občanské koalice, což je zjednodušeně Platforma + zbytky Nowoczesne a několika malých levicových uskupení. Stejné vedení Platformy a Koalice žije ale stále v přesvědčení, že jsou hlavní opoziční silou. S nynější podporou kolem 12 % ale onu opoziční „vedoucí úlohu“ Borys Budka a spol ztratili. Sebereflexi nemaje stále s klapkami na očích verbálně sjednocují opozici proti vládní PiS, i když například Lewice je považuje za politického nepřítele většího než PiS.

Stranu opustili poslanci a poslankyně, kteří již nemají šanci získat volitelné místo na kandidátce (Mucha). Vedení nedávno vyloučilo členy konzervativního křídla (Raś a Zalewski) aby znejistilo další poslance, protože s dnešní podporou by jich do Sejmu prošlo sotva 70. Dnes ohlásila svůj odchod z Platformy hlasitá a prostořeká europoslankyně Róża Thun, pro kterou bylo poslední kapkou nepodpoření Platformou polského Fondu obnovy v Sejmu. Thun doufá, že její odchod bude „impulsem pro reflexi“. Nebude. Spíše dojde ještě k bratrovražednějšímu boji a lidé kolem bývalého předsedy Grzegorze Schetyny budou další v řadě.

Sledovat odcházení Občanské platformy není příjemné ani pro PiS. Kaczyński se loni podivoval zatáčce doleva, kterou provedla Platforma. Po čase je znát, že onen posun, který provedl Budka nutí mnoho politiků Platformy k hledání si jiné platformy pro své budoucí působení. PiS ztrácí svého dlouhodobého oponenta a politický pohyb na straně polské opozice se stává nepředvídatelným. O uchopení řadících opozičních pák bude několik zájemců a troufám si odhadnout, že si o ně budou chtít říci i politici dosavadní vládní Sjednocené pravice. No, „Nudu ve Varšavě“ rozhodně očekávat nemůžeme.

Continue Reading

Aktuality

Dnes jsou cílem k trestání Maďarsko a Polsko, zítra může dojít na nás

Published

on

„Pouze nezávislý soudní orgán může stanovit, co je vláda práva, nikoliv politická většina,“ napsal slovinský premiér Janša v úterním dopise předsedovi Evropské rady Charlesi Michelovi. Podpořil tak Polsko a Maďarsko a objevilo se tak třetí veto. Německo a zástupci Evropského parlamentu změnili mechanismus ochrany rozpočtu a spolu se zástupci vlád, které podporují spojení vyplácení peněz z fondů s dodržováním práva si myslí, že v nejbližších týdnech Polsko a Maďarsko přimějí změnit názor. Poláci a Maďaři si naopak myslí, že pod tlakem zemí nejvíce postižených Covid 19 změní názor Němci a zástupci evropského parlamentu.

Mechanismus veta je v Unii běžný. Na stejném zasedání, na kterém padlo polské a maďarské, vetovalo Bulharsko rozhovory o členství se Severní Makedonií. Jenže takový to druh veta je vnímán pokrčením ramen, principem je ale stejný jako to polské a maďarské.

Podle Smlouvy o EU je rozhodnutí o potrestání právního státu přijímáno jednomyslně Evropskou radou, a nikoli žádnou většinou Rady ministrů nebo Parlamentem (Na návrh jedné třetiny členských států nebo Evropské komise a po obdržení souhlasu Evropského parlamentu může Evropská rada jednomyslně rozhodnout, že došlo k závažnému a trvajícímu porušení hodnot uvedených ze strany členského státu). Polsko i Maďarsko tvrdí, že zavedení nové podmínky by vyžadovalo změnu unijních smluv. Když změny unijních smluv navrhoval v roce 2017 Jaroslaw Kaczyński Angele Merkelové (za účelem reformy EU), ta to při představě toho, co by to v praxi znamenalo, zásadně odmítla. Od té doby se s Jaroslawem Kaczyńskim oficiálně nesetkala. Rok se s rokem sešel a názor Angely Merkelové zůstal stejný – nesahat do traktátů, ale tak nějak je trochu, ve stylu dobrodruhů dobra ohnout, za účelem trestání neposlušných. Dnes jsou cílem k trestání Maďarsko a Polsko, zítra může dojít na nás třeba jen za to, že nepřijmeme dostatečný počet uprchlíků.

Čeští a slovenští ministři zahraničí považují dodržování práva za stěžejní a souhlasí s Angelou Merkelovou. Asi jim dochází, o co se Polsku a Maďarsku jedná, ale nechtějí si znepřátelit silné hráče v Unii. Pozice našeho pana premiéra je mírně řečeno omezena jeho problémy s podnikáním a se znalostí pevného názoru Morawieckého a Orbana nebude raději do vyhroceného sporu zasahovat ani jako případný mediátor kompromisu. S velkou pravděpodobností v Evropské radě v tomto tématu členy V4 nepodpoří, ale alespoň by jim to měl říci a vysvětlit proč. Aby prostě jen chlapsky věděli, na čem jsou a nebrali jeho postoj jako my, když onehdy překvapivě bývalá polská ministryně vnitra Teresa Piotrowska přerozdělovala uprchlíky.

Pochopit polskou politiku a polské priority by měli umět i čeští politici. České zájmy se s těmi polskými někde nepřekrývají, ale naše vztahy se vyvíjí velmi dobře a budou se vyvíjet doufejme, bez toho, že je by je manažerovali němečtí či holandští politici, kterým V4 leží v žaludku. Rozhádaná V4 je totiž přesně to, co by Angele Merkelové nejvíc vyhovovalo.

Continue Reading

Aktuality

Morawiecki: Hřbitovy budou na Dušičky uzavřeny

Published

on

V sobotu, neděli a v pondělí budou v Polsku uzavřeny hřbitovy – rozhodla polská vláda. Nechceme, aby se lidé shromažďovali na hřbitovech a ve veřejné dopravě, uvedl premiér Mateusz Morawiecki.

„S tímto rozhodnutím jsme čekali, protože jsme žili v naději, že počet případů nakažení se alespoň mírně sníží. Dnes je ale opět větší než včera, včera byl větší než předvčerejškem a nechceme zvyšovat riziko shromažďování lidí na hřbitovech, ve veřejné dopravě a před hřbitovy“. vysvětlil Morawiecki.

Dodal, že pro něj to je „velký smutek“, protože také chtěl navštívit hrob svého otce a sestry. Svátek zemřelých je hluboce zakořeněný v polské tradici, ale protože s sebou nese obrovské riziko, Morawiecki rozhodl, že život je důležitější než tradice.

Continue Reading
Advertisement

Nejnovější příspěvky

Advertisement

Advertisement

Facebook

 • Kam kráčíš Platformo? 17.5.2021
  Občanská platforma je v Polsku v opozici už od roku 2015 a za tu dobu se jí povedlo zůstat hlavní opoziční politickou formací. Donedávna. Ve volbách do Sejmu v roce 2019 získala 27,4 % hlasů a 134 poslaneckých mandátů. V Senátu má s nezávislými na kandidátce 43 mandátů. V lednu 2020 se jejím předsedou stal […]
  Jaromír Piskoř
 • Dnes jsou cílem k trestání Maďarsko a Polsko, zítra může dojít na nás 19.11.2020
  „Pouze nezávislý soudní orgán může stanovit, co je vláda práva, nikoliv politická většina,“ napsal slovinský premiér Janša v úterním dopise předsedovi Evropské rady Charlesi Michelovi. Podpořil tak Polsko a Maďarsko a objevilo se tak třetí veto. Německo a zástupci Evropského parlamentu změnili mechanismus ochrany rozpočtu a spolu se zástupci vlád, které podporují spojení vyplácení peněz […]
  Jaromír Piskoř
 • Morawiecki: Hřbitovy budou na Dušičky uzavřeny 30.10.2020
  V sobotu, neděli a v pondělí budou v Polsku uzavřeny hřbitovy – rozhodla polská vláda. Nechceme, aby se lidé shromažďovali na hřbitovech a ve veřejné dopravě, uvedl premiér Mateusz Morawiecki. „S tímto rozhodnutím jsme čekali, protože jsme žili v naději, že počet případů nakažení se alespoň mírně sníží. Dnes je ale opět větší než včera, […]
  Jaromír Piskoř

Aktuality

Copyright © 2013 - 2021 Polskodnes.cz | ISSN 1805-8582 | Powered by WordPress | Themes by kabris|NET.