Connect with us
Reklama

Aktuality

HOSPODÁŘSKÝ NEWSLETTER Z POLSKA 02/2013

Published

on

OPIČeská republika je 3. největším vývozním obchodním partnerem Polska.

HDP Polska v roce 2012 – komentář Ministerstva hospodářství PR

Podle předběžných odhadů polského Hlavního statistického úřadu hrubý domácí produkt Polska byl v roce 2012 vyšší o 2 % oproti roku 2011. Údaje Hlavního statistického úřadu se shodují s odhady analytiků Ministerstva hospodářství.

Hlavní vliv na růst HDP Polska v roce 2012 měl čistý export. Pomalejší růst oproti očekávání byl zaznamenán v případě individuální spotřeby a investic.

Na základě údajů polského Hlavního statistického úřadu lze předpokládat, že ekonomický růst Polska ve čtvrtém kvartále 2012 činil 1 %. Hrubý domácí produkt v tomto období byl vyšší o 0,3 % oproti třetímu kvartálu předchozího roku. V posledním kvartále 2012 přidaná hodnota zaznamenala pokles v průmyslu a stavebnictví. Naproti tomu k jejímu růstu došlo v sektoru služeb.

Analytici Ministerstva hospodářství očekávají, že hospodářský růst v roce 2013 bude činit 1,7 % a bude ovlivněn měnovou politikou a zlepšením situace ve světové ekonomice.

Během následujících měsíců roku 2013 by mělo dojít ke zlepšení situace v průmyslu, ačkoliv úroveň přidané hodnoty může být v prvním kvartále nižší v porovnání s předchozím rokem. Postupné oživení v průmyslu bude doprovázeno stále pozitivní situací v sektoru služeb.

Prameny: www.mg.gov.pl

Náměstkyně ministra hospodářství G. Henclewska v Praze o hospodářské spolupráci Polské a České republiky

Polsko-česká obchodní a investiční spolupráce, společná opatření v oblasti propagace na trzích třetích zemí a růst konkurenceschopnosti firem patřila mezi hlavní témata jednání náměstkyně ministra hospodářství PR Grażyny Henclewské s náměstkem ministra průmyslu a obchodu České republiky Milanem Hovorkou. Jednání proběhlo 30. ledna 2013 .

Grażyna Henclewska připomněla, že Česká republika patří mezi nejdůležitější obchodní partnery Polska. „Česká republika je třetím největším odběratelem polského zboží. Výrazný je také kapitálový podíl našich firem v České republice,” zdůraznila.

Náměstkyně ministra hospodářství vyjádřila zájem o možnou spolupráci s českým automobilovým sektorem. Zdůraznila, že společná činnost by se mohla týkat mj. propagace a využívání metanolových paliv v silniční dopravě a rozšíření sítě terminálů pro dobíjení elektrických vozidel.

Grażyna Henclewska upozornila na opatření Ministerstva hospodářství PR týkající se propagace polské ekonomiky na českém trhu. „Pro Českou republiku jsme připravili čtyři programy propagace. Jedná se o biotechnologický a farmaceutický průmysl, výrobu oken a dveří, stavebnictví a obranný průmysl. Máme zájem o zvýšení konkurenceschopnosti polských firem. České zkušenosti by mohly být v tomto ohledu velice přínosné,“ informovala náměstkyně ministra hospodářství PR.

Organizátorem III. Česko-polského hospodářského fóra, které proběhlo v budově Velvyslanectví Polské republiky v Praze, bylo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze a Klub polského kapitálu v ČR. Mezi 150 účastníky akce patřili mj. představitelé státní správy, hospodářské samosprávy a podnikatelé z obou zemí.

Prameny: www.mg.gov.pl

Prezident PR Bronisław Komorowski podepsal zákon o státním rozpočtu na rok 2013

Prezident PR Bronisław Komorowski podepsal zákon o státním rozpočtu na rok 2013, informovala 1. února 2013 kancelář prezidenta.

Zákon o státním rozpočtu Polska na rok 2013 předpokládá maximální deficit na úrovni 35,565 mld. PLN a příjmy ve výši 299,385 mld. PLN.

Rozpočet v roce 2013 počítá s růstem HDP o 2,2 % a s nezaměstnaností na úrovni 13 %. Předpokládaný meziroční růst spotřebitelských cen zboží a služeb činí 2,7 %.

Zákon uvádí, že deficit veřejných financí v poměru k HDP bude činit 2,6 %, tj. méně než v roce 2012, kdy tento poměr dosáhl 2,9 %. Státní dluh v nominálním vyjádření vzroste o 21,8 mld. PLN a poměr dluhu k HDP klesne na 51,4 %.

Prameny: www.wnp.pl

Blahobyt v Polsku zvyšují podnikatelé – nejnovější zpráva organizace PKPP Lewiatan „Podnikatelé v Polsku“

Polsko vděčí za 21 let nepřetržitého ekonomického růstu a za přiblížení se rozvinutým evropským zemím polským podnikatelům. Tři čtvrtiny HDP, dvě třetiny pracovních míst a více než polovina příjmů polských rodin představuje přínos polských firem pro polskou ekonomiku – stojí v nejnovější zprávě organizace sdružující soukromé podnikatele v Polsku PKPP Lewiatan.

Majetek polských podniků během posledních 8 let vzrostl téměř o polovinu a příjmy za posledních 6 let se zvýšily o 50 %. Více než 78 % polských firem je ziskových.

V roce 2003 HDP na obyvatele a podle parity kupní síly činil necelých 50 %, kdežto dnes dosahuje 66 %. Tři čtvrtiny domácího produktu vzniká ve vyloženě hospodářském sektoru – ve službách, průmyslu, stavebnictví, dopravě a zemědělství – kdežto pouze čtvrtina ve veřejném sektoru. HDP Polska na obyvatele za poslední 3 roky vzrostl o 10 %.

Podle této analýzy působí v Polsku 1,87 mil. firem, z toho 95 % představují malé firmy s jedním nebo se dvěma zaměstnanci. Každou hodinu dochází v průměru k registraci 166 společností, z nichž polovina působí nejméně tři roky.

V období 2003-2010 majetek všech polských firem vzrostl o 49 %. Polští soukromí podnikatelé každým rokem věnují přes 120 mld. PLN (720 mld. CZK) na investice, tj. třikrát více než všechny samosprávy. 87 % těchto investic je financováno z vlastních zdrojů.

Pro analýzu „Podnikatelé v Polsku“ připravenou organizací PKPP Lewiatan, která popisuje přínos polských podnikatelů pro rozvoj polské ekonomiky, bylo použito 30 tis. údajů.

Zdroj: www.pkpplewiatan.pl

Nový plynovod „sever-jih“ vzniká za účasti Polských rozvojových investic

Výstavba soustavy plynovodů „sever-jih“ se stane vzorem pro budoucí modely financování nejdůležitějších infrastrukturních projektů, realizovaných společností Polské rozvojové investice (Polskie Inwestycje Rozwojowe – PIR). Jak informoval deník Dziennik Gazety Prawnej (DGP), společnost Gaz-System již připravuje strukturu financování.

Projekt zahrnující výstavbu 12 plynovodů v Polsku a dva plynové interkonektory s Českou a Slovenskou republikou, se nachází na vrcholu předběžného seznamu investic, který bude spolufinancován PIR. Jeho hodnota činí 4,5-5 mld. PLN. Ještě v tomto roce, zodpovědná za projekt společnost Gaz-System, plánuje uspořádat strukturu jeho financování. Podle odhadů deníku, cca 1,5 mld. PLN investuje Gaz-System a společnost PIR, která na oplátku získá podíly ve společnostech určených pro výstavbu konkrétních úseků plynovodu. Jak uvedl předseda Gaz-Systemu Jan Chadam, tyto společnosti by měly vzniknout pouze na dobu trvání projektu a po jeho dokončení je odkoupí Gaz-System.

V případě této investice vlastní kapitál bude činit 20-30 %, a cca 30 % prostředků na výstavbu plynovodů pochází z fondů EU.

Prameny: www.wnp.pl

Česká firma vyhrála v Polsku zakázku na rozšíření silnice DK 87 a výstavbu mostu přes řeku Poprad

Oddělení Generálního ředitelství silnic a dálnic v Krakově (GDDKiA) mezi 15 uchazeči o zakázku na rozšíření státní silnice DK 87, vedoucí z obce Nowy Sącz – Piwniczna ke slovenským hranicím, jako nejvýhodnější zvolilo nabídku české firmy Firesta – Fišer.

Nejdůležitějším kritériem výběru byla cena a nabídka firmy Firesta – Fišer byla vyhodnocena jako nejlevnější. Její hodnota činí 54,7 mil. PLN brutto (předpokládaný rozpočet investora činil 75 mil. PLN brutto).

Délka nově budovaného úseku silnice jsou necelé tři kilometry. Termín dokončení zakázky je 21 měsíců.

Prameny: www.wnp.pl

Růst tržeb maloobchodního prodeje v Polsku v lednu 2013

Tržby maloobchodního prodeje v Polsku vzrostly v lednu 2013 meziročně o 3,1 % v běžných cenách a o 2,4 % ve stálých cenách. Růst ve stálých cenách je nejlepším výsledkem od července předchozího roku.

Tento výsledek předčil očekávání analytiků, kteří odhadovali meziroční růst na úrovni 0,9 %. Tato dynamika byla zaznamenána u 7 z 9 sledovaných druhů prodejen.

Nejvyšší růst tržeb v běžných cenách zaznamenaly diskontní prodejny (16,5 %), farmaceutika a kosmetika (13,0 %) a automobily (11,9 %). Ke snížení hodnoty tržeb došlo u potravin ve specializovaných prodejnách, u rozhlasových a televizních přijímačů, u domácích spotřebičů a knih. Při porovnání hodnoty maloobchodních tržeb ve stálých cenách je situace podobná.

Podle odborníků růst tržeb byl ovlivněn výrazným poklesem cen – inflace spojená s tržbami klesla o 0,5 p.b. a zboží v prodejnách bylo oproti předchozímu roku dražší pouze o 0,7 %. Tato situace může odrážet slabou poptávku a nutnost silného boje o zákazníky.

Údaje z oblasti maloobchodních tržeb naznačují, že ke změně trendu poklesu polské ekonomiky může dojít rychleji, než tomu nasvědčovaly dřívější předpoklady, uvedl člen polské Rady pro měnovou politiku, Jerzy Hausner.

Prameny: www.ekonomia24.pl

Mezinárodní ratingová agentura Fitch oznamuje předpoklad zvýšení ratingu Polska

Agentura Fitch zvýšila perspektivu ratingu Polska ze stabilní na pozitivní a potvrdila rating Polska na stupni A– pro zahraniční měny a stupeň A pro místní měnu.

Od roku 2010 deficit veřejných financí Polska klesl přibližně o 4,5 p.b. HDP do úrovně 3,4 p.b. HDP v roce 2012. To je jedním z nejlepších výsledků v Evropské unii. „Předpokládáme další fiskální konsolidaci s poklesem deficitu do 3,2 a 2,7 % HDP v 2013 a 2014 roce.“ uvádějí analytici Fitch.

Kromě toho agentura informuje, že Polsko v posledních letech prokázalo vysokou odolnost vůči celosvětovým krizím, i když je silně spojeno se západní Evropou.

„I přes zpomalení ekonomiky v roce 2013, má Polsko zdravé základy pro hospodářský růst.“ stojí dále v komunikátu.

Změna perspektivy na pozitivní sice ještě neznamená, že agentura zvýšila rating, ale je to předzvěst takového postupu. Je možné očekávat, že v několika nejbližších měsících hodnocení důvěryhodnosti Polska bude zvýšeno.

Prameny: www.pb.pl

Obrat zahraničního obchodu v Polsku v roce 2012

V roce 2012 export Polska v běžných cenách činil 597,1 mld. PLN a import 638,3 mld. PLN. V porovnání s rokem 2011 export vzrostl o 6,9 % a import o 2,4 %. Pasivní saldo dosáhlo výše -41,2 mld. PLN (ve stejném období loňského roku -64,7 mld. PLN).

Export vyjádřený v amerických dolarech činil 182,7 mld. USD a import 195,4 mld. USD. V porovnání s rokem 2011 úroveň exportu klesla o 4,0 % a úroveň importu o 8,0 %. Pasivní saldo činilo -12,7 mld. USD (oproti -22,1 mld. USD v roce 2011).

Export vyjádřený v euro činil 141,9 mld. EUR, import 151,7 mld. EUR a pasivní saldo -9,8 mld. EUR, oproti 15,9 mld. EUR po dvanácti měsících roku 2011 (objem exportu vzrostl o 3,8 % a objem importu klesl o 0,6 %).

Záporné saldo bylo zaznamenáno s rozvojovými zeměmi ve výši -77,0 mld. PLN (-23,6 mld. USD, -18,3 mld. EUR) a se zeměmi střední a východní Evropy na úrovni -45,0 mld. PLN (-13,8 mld. USD, -10,7 mld. EUR). Kladné saldo bylo dosaženo v obratu s rozvinutými zeměmi -80,8 mld. PLN (24,7 mld. USD, 19,2 mld. EUR), z toho saldo se zeměmi EU dosáhlo 88,7 mld. PLN (27,1 mld. USD, 21,1 mld. EUR). Podíl rozvinutých zemí na exportu činil 82,1 % (z toho 75,8 % země EU) a v importu 64,1 % (z toho EU 57,0 %) oproti 84,3 % podílu na exportu (z toho EU 78,0 %) a 66,7 % podílu na importu (z toho EU 59,6 %) v roce 2011.

Česká republika je 3. největším vývozním obchodním partnerem Polska. Podíl polského exportu do České republiky vzrostl v roce 2012 o 0,1 p.b. oproti roku 2011 a dosáhl 6,3 %. Import Polska z České republiky zůstal v roce 2012 na stejné úrovni jako v předchozím roce a činil 3,7 %.

Byl zaznamenán růst exportu s hlavními obchodními partnery Polska do Ruska, na Ukrajinu, do Velké Británie, na Slovensko, do Nizozemska, České republiky, Německa, Francie a růst importu z Ruska, USA, Korejské republiky, Číny, Nizozemska a České republiky. K poklesu došlo v případě exportu do Itálie a Švédska a importu z Velké Británie, Německa, Francie a Itálie.

Obrat s první desítkou největších obchodních partnerů Polska činil 66,8 % exportu (oproti 66,9 % v roce 2011) a 68,3 % importu (oproti 67,3 % v roce 2011).

Prameny: www.stat.gov.pl

Oddělení propagace obchodu a investic

Velvyslanectví PR v Praze

Loretánské nám. 109/3

118 00 Praha 1 – Hradčany

e-mail: praha@trade.gov.pl

tel. +420 271 732 342

fax: +420 272 735 442

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Aktuality

Kam kráčíš Platformo?

Published

on

Občanská platforma je v Polsku v opozici už od roku 2015 a za tu dobu se jí povedlo zůstat hlavní opoziční politickou formací. Donedávna. Ve volbách do Sejmu v roce 2019 získala 27,4 % hlasů a 134 poslaneckých mandátů. V Senátu má s nezávislými na kandidátce 43 mandátů. V lednu 2020 se jejím předsedou stal Borys Budka, který spustil program anti-PiS a pokoušel se vytvořit širokou opoziční frontu a sesadit vládní PiS. To se nepovedlo i proto, že se Borys Budka nedokázal dohodnout s dalšími opozičními stranami. Co že se to děje v Občanské platformě? Kam míří strana, z jejichž řad se rekrutují politici jako Donald Tusk, Radosław Sikorski či Rafał Trzaskowski?

Dalo by se uštěpačně podotknout „do ……“, ale postupující marginalizace Občanské platformy naznačuje i konec systému soupeření PO-PiS, což zcela přeorá polské politické pole. Občanská platforma je dnes součástí Občanské koalice, což je zjednodušeně Platforma + zbytky Nowoczesne a několika malých levicových uskupení. Stejné vedení Platformy a Koalice žije ale stále v přesvědčení, že jsou hlavní opoziční silou. S nynější podporou kolem 12 % ale onu opoziční „vedoucí úlohu“ Borys Budka a spol ztratili. Sebereflexi nemaje stále s klapkami na očích verbálně sjednocují opozici proti vládní PiS, i když například Lewice je považuje za politického nepřítele většího než PiS.

Stranu opustili poslanci a poslankyně, kteří již nemají šanci získat volitelné místo na kandidátce (Mucha). Vedení nedávno vyloučilo členy konzervativního křídla (Raś a Zalewski) aby znejistilo další poslance, protože s dnešní podporou by jich do Sejmu prošlo sotva 70. Dnes ohlásila svůj odchod z Platformy hlasitá a prostořeká europoslankyně Róża Thun, pro kterou bylo poslední kapkou nepodpoření Platformou polského Fondu obnovy v Sejmu. Thun doufá, že její odchod bude „impulsem pro reflexi“. Nebude. Spíše dojde ještě k bratrovražednějšímu boji a lidé kolem bývalého předsedy Grzegorze Schetyny budou další v řadě.

Sledovat odcházení Občanské platformy není příjemné ani pro PiS. Kaczyński se loni podivoval zatáčce doleva, kterou provedla Platforma. Po čase je znát, že onen posun, který provedl Budka nutí mnoho politiků Platformy k hledání si jiné platformy pro své budoucí působení. PiS ztrácí svého dlouhodobého oponenta a politický pohyb na straně polské opozice se stává nepředvídatelným. O uchopení řadících opozičních pák bude několik zájemců a troufám si odhadnout, že si o ně budou chtít říci i politici dosavadní vládní Sjednocené pravice. No, „Nudu ve Varšavě“ rozhodně očekávat nemůžeme.

Continue Reading

Aktuality

Dnes jsou cílem k trestání Maďarsko a Polsko, zítra může dojít na nás

Published

on

„Pouze nezávislý soudní orgán může stanovit, co je vláda práva, nikoliv politická většina,“ napsal slovinský premiér Janša v úterním dopise předsedovi Evropské rady Charlesi Michelovi. Podpořil tak Polsko a Maďarsko a objevilo se tak třetí veto. Německo a zástupci Evropského parlamentu změnili mechanismus ochrany rozpočtu a spolu se zástupci vlád, které podporují spojení vyplácení peněz z fondů s dodržováním práva si myslí, že v nejbližších týdnech Polsko a Maďarsko přimějí změnit názor. Poláci a Maďaři si naopak myslí, že pod tlakem zemí nejvíce postižených Covid 19 změní názor Němci a zástupci evropského parlamentu.

Mechanismus veta je v Unii běžný. Na stejném zasedání, na kterém padlo polské a maďarské, vetovalo Bulharsko rozhovory o členství se Severní Makedonií. Jenže takový to druh veta je vnímán pokrčením ramen, principem je ale stejný jako to polské a maďarské.

Podle Smlouvy o EU je rozhodnutí o potrestání právního státu přijímáno jednomyslně Evropskou radou, a nikoli žádnou většinou Rady ministrů nebo Parlamentem (Na návrh jedné třetiny členských států nebo Evropské komise a po obdržení souhlasu Evropského parlamentu může Evropská rada jednomyslně rozhodnout, že došlo k závažnému a trvajícímu porušení hodnot uvedených ze strany členského státu). Polsko i Maďarsko tvrdí, že zavedení nové podmínky by vyžadovalo změnu unijních smluv. Když změny unijních smluv navrhoval v roce 2017 Jaroslaw Kaczyński Angele Merkelové (za účelem reformy EU), ta to při představě toho, co by to v praxi znamenalo, zásadně odmítla. Od té doby se s Jaroslawem Kaczyńskim oficiálně nesetkala. Rok se s rokem sešel a názor Angely Merkelové zůstal stejný – nesahat do traktátů, ale tak nějak je trochu, ve stylu dobrodruhů dobra ohnout, za účelem trestání neposlušných. Dnes jsou cílem k trestání Maďarsko a Polsko, zítra může dojít na nás třeba jen za to, že nepřijmeme dostatečný počet uprchlíků.

Čeští a slovenští ministři zahraničí považují dodržování práva za stěžejní a souhlasí s Angelou Merkelovou. Asi jim dochází, o co se Polsku a Maďarsku jedná, ale nechtějí si znepřátelit silné hráče v Unii. Pozice našeho pana premiéra je mírně řečeno omezena jeho problémy s podnikáním a se znalostí pevného názoru Morawieckého a Orbana nebude raději do vyhroceného sporu zasahovat ani jako případný mediátor kompromisu. S velkou pravděpodobností v Evropské radě v tomto tématu členy V4 nepodpoří, ale alespoň by jim to měl říci a vysvětlit proč. Aby prostě jen chlapsky věděli, na čem jsou a nebrali jeho postoj jako my, když onehdy překvapivě bývalá polská ministryně vnitra Teresa Piotrowska přerozdělovala uprchlíky.

Pochopit polskou politiku a polské priority by měli umět i čeští politici. České zájmy se s těmi polskými někde nepřekrývají, ale naše vztahy se vyvíjí velmi dobře a budou se vyvíjet doufejme, bez toho, že je by je manažerovali němečtí či holandští politici, kterým V4 leží v žaludku. Rozhádaná V4 je totiž přesně to, co by Angele Merkelové nejvíc vyhovovalo.

Continue Reading

Aktuality

Morawiecki: Hřbitovy budou na Dušičky uzavřeny

Published

on

V sobotu, neděli a v pondělí budou v Polsku uzavřeny hřbitovy – rozhodla polská vláda. Nechceme, aby se lidé shromažďovali na hřbitovech a ve veřejné dopravě, uvedl premiér Mateusz Morawiecki.

„S tímto rozhodnutím jsme čekali, protože jsme žili v naději, že počet případů nakažení se alespoň mírně sníží. Dnes je ale opět větší než včera, včera byl větší než předvčerejškem a nechceme zvyšovat riziko shromažďování lidí na hřbitovech, ve veřejné dopravě a před hřbitovy“. vysvětlil Morawiecki.

Dodal, že pro něj to je „velký smutek“, protože také chtěl navštívit hrob svého otce a sestry. Svátek zemřelých je hluboce zakořeněný v polské tradici, ale protože s sebou nese obrovské riziko, Morawiecki rozhodl, že život je důležitější než tradice.

Continue Reading
Advertisement

Nejnovější příspěvky

Advertisement

Advertisement

Facebook

 • Kam kráčíš Platformo? 17.5.2021
  Občanská platforma je v Polsku v opozici už od roku 2015 a za tu dobu se jí povedlo zůstat hlavní opoziční politickou formací. Donedávna. Ve volbách do Sejmu v roce 2019 získala 27,4 % hlasů a 134 poslaneckých mandátů. V Senátu má s nezávislými na kandidátce 43 mandátů. V lednu 2020 se jejím předsedou stal […]
  Jaromír Piskoř
 • Dnes jsou cílem k trestání Maďarsko a Polsko, zítra může dojít na nás 19.11.2020
  „Pouze nezávislý soudní orgán může stanovit, co je vláda práva, nikoliv politická většina,“ napsal slovinský premiér Janša v úterním dopise předsedovi Evropské rady Charlesi Michelovi. Podpořil tak Polsko a Maďarsko a objevilo se tak třetí veto. Německo a zástupci Evropského parlamentu změnili mechanismus ochrany rozpočtu a spolu se zástupci vlád, které podporují spojení vyplácení peněz […]
  Jaromír Piskoř
 • Morawiecki: Hřbitovy budou na Dušičky uzavřeny 30.10.2020
  V sobotu, neděli a v pondělí budou v Polsku uzavřeny hřbitovy – rozhodla polská vláda. Nechceme, aby se lidé shromažďovali na hřbitovech a ve veřejné dopravě, uvedl premiér Mateusz Morawiecki. „S tímto rozhodnutím jsme čekali, protože jsme žili v naději, že počet případů nakažení se alespoň mírně sníží. Dnes je ale opět větší než včera, […]
  Jaromír Piskoř

Aktuality

Copyright © 2013 - 2021 Polskodnes.cz | ISSN 1805-8582 | Powered by WordPress | Themes by kabris|NET.