Connect with us
Reklama

Aktuality

Československo-polský spor o Těšínsko 1918–1920

Published

on

mapa TěšínskaRozpad habsburské monarchie postavil české a polské představitele před otázku, jak by mělo být Těšínsko rozděleno mezi oba nástupnické státy. Provizorní dohoda o rozdělení pravomocí mezi místními představiteli byla uzavřena 5. listopadu 1918 a odrážela převahu Poláků na tomto území. Dle této dohody spadalo pod polskou správu 77 procent území Těšínského knížectví, takže města jako Bohumín, Karviná, Těšín, Třinec a Jablunkov se ocitla na polské straně. moderní dějinyI když šlo pouze o provizorní dohodu, která neměla předjímat definitivní hranice obou států, polští představitelé ji tak brzy začali vykládat, což českou stranu znepokojilo a vedlo v lednu 1919 k obsazení Těšínska československým vojskem. To vyvolalo přirozeně obrovské pobouření mezi všemi uvědomělými Poláky a vedlo k přenesení sporu na mírovou konferenci v Paříži. Původně měl být na sporném území uspořádán plebiscit, který by zjistil vůli obyvatel, ale to se ukázalo jako neproveditelné. K vyřešení sporu tak došlo arbitráží velmocí v červenci 1920. Dle tohoto rozhodnutí získalo Československo celý ostravsko-karvinský revír a košicko-bohumínskou dráhu, která tehdy představovala jediné železniční spojení českých zemí se Slovenskem. Toto rozhodnutí však bylo mezi Poláky vnímáno jako naprosto nespravedlivé a pouze dočasné.

Ivo Baran: Polská menšina v Moravskoslezském kraji

Historie v bodech:

19. 10. 1918 vznikla Rada Narodowa Ksiectwa Cieszyńskiego s cílem připojit celé Těšínsko k Polsku.

Po státním převratu v českých zemích vznikl 29. 10. 1918 Český zemský národní výbor pro Slezsko.

Počátkem listopadu1918 se čs. nár. výbor s polskou nár. radou v Orlové dohodl na prozatímním rozdělení území a kompetencí. ČSR má zájem na ovládnutí ostravsko-karvinské uhelné pánve a košicko-bohumínské železniční dráhy.
Poláci argumentují svou početní převahou na Těšínsku, Čechoslováci historickou přináležitostí Těšínska k českým zemím.
Od prosince 1918 probíhají diplomatická jednání.

Na Těšínsko z čs. iniciativy vyslána britská mise, aby prozkoumala poměry.

Na 26. ledna 1919 plánovány volby na polském území včetně Poláky ovládané části Těšínska.
Česká strana se obává, že volby budou zmanipulovány a jejich výsledek využit jako argument pro připojení Těšínska k Polsku.

23. ledna zahájena „sedmidenní válka“ – česká ofenziva vedená plukovníkem Josefem Šejdárkem vytlačila polské jednotky z Bohumína, Karviné a Těšína až ke Skoczowu.

30. ledna vydán rozkaz k zastavení postupu. Padlo zhruba 50 Čechoslováků a 90 Poláků.

Boje na Těšínsku vedly k diplomatickému zákroku velmocí.

V únoru na Těšínsko vyslána mezinárodní komise.

Nařízena evakuace čs. jednotek z části zabraného území – provedena narychlo a provázena organizačními zmatky.
Po evakuaci dočasně zřízeno neutrální pásmo mezi čs. a polskou částí Těšínska. V pásmu se zdržovali zločinci a pašeráci, šířily se zde choroby – úřady zde nemohly zasahovat. Demarkační linie střežena francouzskými a italskými jednotkami – kompetenční spory s čs. a polskými útvary.

V září 1919 stanovena nová demarkační linie – podobná původní linii z listopadu 1918. Konečné rozdělení Těšínska se mělo řídit výsledky chystaného plebiscitu – lidového hlasování. Zřízena mezinárodní plebiscitní komise, jí podléhají čs. a polská komise.  Plán plebiscitu z počátku vítán hlavně polskou stranou, následně však vyvstaly spory, kdo všechno bude mít právo hlasovat (dle věku, bydliště atd.). Proběhlo pouze „zkušební“ kolo plebiscitu na Frýdecku, kde převážila česká strana.
Francie má zájem o dobré vztahy s ČSR i Polskem, předseda plebiscitní komise francouzský hrabě de Manneville Čechy i Poláky obviňován z protežování protistrany

Polsko je současně ve válce s bolševickým Ruskem – obviňování Čechů z podpory bolševismu.

Vyhrocené projevy národnostního napětí.

Propuštění či vyhánění polských dělníků z továren.

Oboustranné nucené vystěhovávání.

Útoky na učitele, komunální politiky a jiné veřejné činitele.

Vznikají české i polské polovojenské organizace.

Během jara a počátkem léta 1920 vyhrocení poměrů – polské útoky na četnické stanice a úřady,
např. v Šumbarku zabiti tři četníci

Na čs. stranu se během konfliktu připojila i většina místních Němců, Židů obávajících se antisemitských nálad v Polsku, i tzv. koždoňovců…

Koždoňovci (někdy též zjednodušené označovaní jako Šlonzáci) nazýváni podle Josefa Koždoně (1873–1949). Skupina obyvatel hovořících polsky, ale hlásících se k svébytné „slezanské“ identitě. Kulturně mají blíže k Němcům, odmítají polský nacionalismus.

Češi a Poláci se vzájemně viní z krutostí během sedmidenní války.

Čechoslovákům vyčítáno údajné sabotování polského boje proti bolševikům.

Rozvoj letákové a novinové propagandy obou stran.

Protipolskou propagandu vyvíjejí i koždoňovci (satirický časopis Nasz kocur).

V důsledku násilností upuštěno od plánovaného plebiscitu.

Na konferenci ve Spa v červenci 1920 rozhodnuto o definitivním rozdělení Těšínska mezi ČSR a Polsko.
ČSR získala uhelnou pánev i strategickou železniční trať.

Město Těšín rozděleno na Cieszyn a Český Těšín.

Na obou stranách zůstala jistá nespokojenost – Češi věřili, že by plebiscitem získali celé Těšínsko; místní Poláci dohodu vnímali jako zradu polské vlády.

Zdroj: Moderní-Dějiny.cz

 

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Aktuality

„Alfa samec musí odejít: Proč patriarchát bolí každého bolí“ – setkání s Liz Plank v rámci Ekonomického fóra

Published

on

Liz Plank je filmařka, oceňovaná novinářka, autorka, výkonná producentka a moderuje několik kritiky uznávaných seriálů na Vox Media a NBC News. Její poslední nejprodávanější knihu Alpha Male Must Go: Why Patriarchy Hurts Everyone citovali ve Vogue, Esquire, Playboy, ELLE Magazine, GQ, NPR, The Washington Post on Morning Joe či Dax Shepard’s Armchair Expert.

Liz pravidelně vystupuje ve vlivných televizních pořadech, aby prezentovala svůj pohled na politiku a genderové otázky The Today Show, The Daily Show, MSNBC, CNN, ABC News, Fusion, Al-Jazeera America a BBC World. Prostřednictvím svého aktivismu a kreativního přístupu k žurnalistice si Liz dala za úkol zvednout hlas těch, kteří často nejsou vyslyšeni. Než se Liz stala novinářkou, pracovala v sociálním centru pro lidi s postižením a jako výzkumná pracovnice a konzultantka. 

Speciální akce s Liz Plank se uskuteční 6. září na Ekonomickém fóru v Karpaczi.

Continue Reading

Aktuality

100 dnů do říjnových voleb v Polsku

Published

on

Nejvíce sledovaný polský expert na volební průzkumy Marcin Palade zveřejnil 100 dnů před volbami v Polsku svůj první odhad volebních výsledků říjnových polských voleb. Pro Polsko, jak jej známe, to není dobrá zpráva. Do Polska totiž, podle jeho volební analýzy, přichází politická nestabilita.

Při takovémto výsledku voleb lze sestavit pouze jednu variantu většinové vlády (PiS a KONFA). To se zatím jeví jako nereálné. Při tvrdém postoji prezidenta Dudy jsou pak nejpravděpodobnější variantou předčasné volby v únoru 2024, které ale KONFA chtít nebude. Následující variantou je pak menšinová vláda PiS s plovoucí tolerancí, která ale vyústí v politickou nestabilitu.

Nejsilnějším politickým hráčem v Polsku je stále vládní Právo a Spravedlnost. Oproti volbám v roce 2019 ztratilo ale 10 % svých voličů. Stále však operuje s podporou třetiny polských voličů a má největší podporu mezi voliči 50+ a důchodci. PiS má dominantní pozici v menších polských městech, hlavně na východě Polska.

Druhou nejsilnější formací je Občanská koalice (Platforma a menší liberální strany). Jejímu lídrovi Donaldu Tuskovi se nepovedlo spojit opozici do jediné kandidátky antiPiS a to hlavně pro zásadní ideové rozpory mezi postkomunistickou Lewicí a PSL či POLSKA 2050. Donald Tusk také přehnal své osobní politické ambice, velmi a velmi chtěl být dominantním opozičním vůdcem, což negovalo koaliční předvolební potenciál. Liberální Občanská koalice má své voliče ve všech věkových skupinách a silnou pozici ve velkých polských městech.

KONFEDERACE se překvapivě stala černým koněm polské politiky. Historicky vznikla jako seskupení malých národoveckých, pravicových a populistických stran. V roce 2022 a 2023 se ale různým způsobem zbavovala největších populistů a po začátku ukrajinsko-ruské války i politiků, kteří otevřeně podporovali ruskou politiku. Poté, co z vrcholných funkcí odešli matadoři typu Janusz Korwin-Mikke (80) a byl silně upozaděn známý proruský populista Grzegorz Braun se vrcholných funkcí chopila mladší generace v čele s Krzysztofem Bosakem (41) a Sławomirem Mentzenem (36). Jejich pravicově-populistická a národovecká politika má dnes v Polsku silnou podporu u mladých mužských voličů a je rovnoměrně rozprostřena po celém Polsku.

POLSKA 2050 měla svého času u liberálních polských voličů podporu 25 % na úkor Občanské koalice. Po návratu Donalda Tuska se ale tato část putujících voličů přesunula zpět a lídr POSKA 2050 Szymon Hołownia proto musel uzavřít koalici s tradiční Polskou lidovou stranou. Toto „manželství z rozumu“ se vymezuje jak vůči PiS tak Občanské koalici a napadá „věčný duopol“ na polské polické scéně s tím, že se obrací na polské voliče, kteří nechtějí volit ani jednu z většinových formací. POLSKA 2050 má podporu ve větších polských městech a PSL na polské vesnici.

Lewice je konglomerát postkomunistů, sociálních demokratů, levicových aktivistů a členů LGBT organizací. Jejich voliči jsou rovnoměrně rozloženi po celém Polsku a jejich podpora se ve volebních průzkumech pohybuje od 7 do10 %.

Patová situace, která v Polsku pravděpodobně nastane je mnohými polskými novináři a analytiky prezentována jako „jasná koalice“ PiS a KONFEDERACE, ale od politiků KONFEDERACE je ve směru k PiS slyšet tvrdá předvolební kritika. PiS zatím předvolebně útočí pouze na svého odvěkého konkurenta – Občanskou platformu a o ostatní opoziční strany se nestará. To se ale poslední měsíc před volbami může změnit.

100 dnů před volbami je většina voličů již rozhodnuta. Všude v Evropě. Předvolební půtky se tedy týkají tak 10 – 15 % nerozhodnutých voličů. Ti svou podporu nakonec nějak rozdělí, a to nejčastěji těm nejsilnějším. V Polsku tedy ještě můžeme počítat s matematicky možnou koalicí PiS a POLSKA 50/PSL. Méně již se čtyřkoalicí anPiS – OK, POLSKA 2050, PSL a Lewice. Rozhodně půjde o každé křeslo a letošní kampaň bude proto nejtvrdší z možných.

Jaromír Piskoř

Continue Reading

Aktuality

Sinusoidy

Published

on

Experti polské opozice se předhánějí v analýzách vládní propagandy. Mirosław Oczkoś upozornil na „klamné cíle“, kterými prý vládnoucí strana přehlušuje ostražitost komentátorů i celé společnosti.  Mají ve svém důsledku odvést pozornost k náhradním diskuzím jako je například ochrana křesťanství nebo potraty. „Je to jako když sledujete film o moderních letadlech nebo lodích. Pokud nějaké letadlo vypustí raketu, jiné se brání klamnými cíli.“ Probíhající polskou politickou diskuzi na téma Jan Pavel II. či o potratech proto mediální a politický expert označil za podvod.

Už to skoro vypadalo, že se polští opoziční politici poučili a nenaskakují na vidle PiS. Po týdnu, kdy primátor Varšavy musel odpovídat na otázky typu: Bude vaše vláda nutit Poláky, aby jedli brouky? by to bylo přirozené. Ale ono ne.

Europoslankyně za Občanskou koalici Janina Ochojska tvrdí, že je mnohem více obětí na polsko-běloruské hranici, než uvádí čísla nezávislé skupiny Granica (37 obětí) : „Myslím, že obětí této hranice je mnohem více. Buď jsou v nějakém hromadném hrobě, protože bych se nedivila, kdyby se v době, kdy byl uzavřen přístup na hranice, těla prostě sbírala, aby takové důkazy nebyly. V současnosti je pohřešováno téměř 300 lidí. Proč si to myslím? Nastal v minulosti okamžik, kdy z celého Polska tam byli povoláni lesníci. Na co? Přece nepomáhali lesu v těžké chvíli. Ale k něčemu byli povoláni.“

Krzysztof Sobolewski z PiS na dotaz ohledně vyjádření Ochojské v úterý v pořadu Polského rozhlasu uvedl: „Lze jen říci, že to, co vysvětluje chování Janiny Ochojské, je nemoc. Distancuje se od svých předchozích úspěchů, od svého života.“ Jeho reakce je na tvrzení o tom, že polští myslivci sbírali mrtvoly imigrantů v polských lesích u běloruských hranic a házeli je do hromadných hrobů velmi mírná. Je to asi tím, že polští politici tak trochu mávají rukou nad tím, co Janina Ochojska o tom či onom hovoří. Připomíná jednoho maďarského poslance Federálního shromáždění, který předčítal za řečnickým pultem bibli a pak ve spodní sinusoidě podepsal rezignaci, aby se po nějaké době ve vrcholné sinusoidě domáhal vstupu do FS.

Sinusoida či ne, naštvaní polští myslivci a lesníci poslankyni Ochojskou zažalovali a polská prokuratura zahájila řízení za pomluvu. Místopředseda Občanské platformy Rafal Trzaskowski podotkl, že takto tvrdá obvinění by měla být podložena důkazy a dodal: „Pokud důkazy nejsou, škodí to lidem, o kterých poslankyně hovoří“. Donald Tusk se nevyjádřil.

Ochojska se v Bruselu věnuje problematice lidí se zdravotním postižením (ona sama je postižená od raného dětství po prodělané dětské obrně). Má zkušenosti s humanitárními aktivitami a byla přítomna na místě mnoha katastrof. Věnuje se migraci. Domnívá se, že Evropa by se imigrantům neměla uzavírat. Zároveň se podle ní musí zvýšit pomoc zemím, odkud přistěhovalci přicházejí. „Pokud chceme migranty udržet v jejich vlastních zemích, neuděláme to pomocí zdí či ostnatého drátu. Když lidé umírají hlady a žízní, utečou ze svého bydliště a riskují své životy, byť jen proto, aby zachránili své děti.“

Opoziční experti hovořící o klamných cílech vypouštěných PiS to mají těžké. Plácnutí poslankyně Ochojské okamžitě využila ruská propaganda a točí se v kruhu s velmi citlivým tématem hromadných hrobů v Katyni. Někteří polští aktivisté žádají poslankyni o bližší určení místa hromadných hrobů, ale většina spíše očekává omluvu v době spodní sinusoidy.

Když autor Tří mušketýrů psal svůj román, těšil se na zítřek a na to, co jeho hrdinové zažijí. S Polskem je to podobné.

Continue Reading
Advertisement

Nejnovější příspěvky

Advertisement

Advertisement

Facebook

 • „Alfa samec musí odejít: Proč patriarchát bolí každého bolí“ – setkání s Liz Plank v rámci Ekonomického fóra 25.8.2023
  Liz Plank je filmařka, oceňovaná novinářka, autorka, výkonná producentka a moderuje několik kritiky uznávaných seriálů na Vox Media a NBC News. Její poslední nejprodávanější knihu Alpha Male Must Go: Why Patriarchy Hurts Everyone citovali ve Vogue, Esquire, Playboy, ELLE Magazine, GQ, NPR, The Washington Post on Morning Joe či Dax Shepard’s Armchair Expert. Liz pravidelně […]
  Jaromír Piskoř
 • 100 dnů do říjnových voleb v Polsku 8.7.2023
  Nejvíce sledovaný polský expert na volební průzkumy Marcin Palade zveřejnil 100 dnů před volbami v Polsku svůj první odhad volebních výsledků říjnových polských voleb. Pro Polsko, jak jej známe, to není dobrá zpráva. Do Polska totiž, podle jeho volební analýzy, přichází politická nestabilita. Při takovémto výsledku voleb lze sestavit pouze jednu variantu většinové vlády (PiS a […]
  Jaromír Piskoř
 • Sinusoidy 14.3.2023
  Experti polské opozice se předhánějí v analýzách vládní propagandy. Mirosław Oczkoś upozornil na „klamné cíle“, kterými prý vládnoucí strana přehlušuje ostražitost komentátorů i celé společnosti.  Mají ve svém důsledku odvést pozornost k náhradním diskuzím jako je například ochrana křesťanství nebo potraty. „Je to jako když sledujete film o moderních letadlech nebo lodích. Pokud nějaké letadlo vypustí raketu, […]
  Jaromír Piskoř

Aktuality

Copyright © 2013 - 2022 Polskodnes.cz | ISSN 1805-8582 | Powered by WordPress | Themes by kabris|NET.