Connect with us
Reklama

Aktuality

Československo-polský konflikt u Čadce v listopadu 1938

Published

on

hotel_politzerČeskoslovensko-polský konflikt u Čadce, podobně jako konflikt u Ždiaru a Javoriny, není příliš známou kapitolou našich dějin. K oběma střetnutím došlo až relativně dlouho po mnichovských událostech a zůstávají tak, stejně jako celé období tzv. druhé republiky, bohužel trochu stranou zájmu. Čadecko patřilo již v období těsně po první světové válce spolu s Oravou, Spiší a oblastí u Javoriny logo-frontak územím, na jejichž část si dělalo nárok Polsko. Situace měla být vyřešena Radou velvyslanců definitivně v červenci 1920, kdy došlo k rozdělení bývalé Spišské a Oravské župy mezi Polsko a ČSR, nicméně Polsko se cítilo být poškozeno a dále žádalo alespoň o území okolo obcí Ždiar a Javorina ve východní části Vysokých Tater. Spor byl vyřešen až v březnu 1924, kdy došlo ke schválení delimitační čáry Radou Společnosti národů, obě obce zůstaly v Československu a konflikt mohl být definitivně urovnán 23. dubna 1925 během podpisu československo-polské smlouvy o otázkách právních a finančních ve Varšavě. Tím zdánlivě územní požadavky Polska ustaly. Okresu Čadca se žádné změny netýkaly, Poláci měli přeci jen na starosti spíše jiná sporná území a v této oblasti navíc ani nebylo nikterak vysoké procento občanů polské národnosti. Změna nastala až po událostech v září a říjnu 1938.

Polsko začalo po anexi Těšínska prosazovat opět nové požadavky na úpravy slovenské hranice v jeho prospěch a v hledáčku Poláků tentokrát bylo i 150 km2 území v okolí Čadce. 1. listopadu 19385 vydalo Polsko nótu, která určovala, jaké oblasti by k němu měly být přičleněny. Požadavky byly nakonec relativně malé, takže pokud Poláci původně požadovali pouze na Čadecku 150 km2, tak o několik týdnů později si nárokovali dohromady pouze 200 km2 včetně Javoriny a malé části Spiše. Československá vláda pod nátlakem nótu přijala a byla ustanovena československo-polská delimitační komise, která měla za úkol do 30. listopadu vytyčit nové hranice. Vlastní práci v terénu zahájila komise 17. listopadu.

Hned další den, 18. listopadu, však došlo v Čadci k prvnímu závažnému incidentu, konkrétně v kavárně hotelu Politzer v centru města, kde v tu dobu jednala a byla ubytována část polské delegace – polští železniční odborníci a také šéf polských železnic Ing. Albert Dijakiewicz. Ten byl verbálně napaden a bylo mu vyhrožováno jistým čs. občanem. Poláci se totiž původně snažili o minimálně dočasné zabrání části železniční stanice, neboť se v Čadci stýkaly traťě z Jablunkova a ze Zwardoně, které nebyly přímo propojeny a vlaky tak musely zajíždět do Čadce. To samozřejmě českoslovenští zástupci nechtěli připustit a trvali na tom, aby celé nádraží zůstalo na slovenském území. Polští znalci, kteří byli v hotelu Politzer slovně napadeni, však jednali především o variantách přímého propojení tratí Čadca-Zwardoń a Čadca-Jablunkov, snažili se tedy spíše problém vyřešit a nabízí se tedy otázka, zdali jejich napadení mělo opodstatnění. Faktem zůstává, že se polští železniční znalci vydali v obavách o své zdraví v četnickém doprovodu do obce Raková naproti členům delimitační komise, která pracovala v terénu a měla se vracet do Čadce, zatímco se na náměstí začali scházet občané města na demonstraci proti Polákům, jíž se nakonec účastnilo asi 10 tisíc lidí. Celá polská delegace pak projela přes Čadcu do Polska raději v četnickém autobusu.

K dalšímu excesu došlo 24. listopadu v Oravském Podzámku, kdy na polský autobus převážející členy polské části komise zaútočil dav místních občanů a kameny vytloukl okna autokaru, přičemž byli zraněni dva členové delegace. Situaci uklidnil až zásah čs. vojska. Ještě týž den pak v Tatranské Lomnici protestovaly asi tři tisícovky obyvatelů obcí Ždiar, Javorina, Kežmarok, ale i dalších obcí, kterých se přímo či nepřímo dotýkala změna hranic v Tatrách a na Spiši. Je pochopitelné, že za této atmosféry polská část komise odmítla pokračovat ve své činnosti a odjela do Polska.

Jak se ukázalo, poslední incident nezůstal bez odezvy. Poláci byli průběhem delimitačních prací již patrně poněkud rozladěni a zcela bez ohledu na to, že práce měly probíhat až do 30. listopadu, vydal 25. 11. vrchní velitel polské armády marsz. Edward Rydz-Śmigły rozkaz vojensky obsadit území na Čadecku, které mělo podle rozhodnutí delimitační komise připadnout Polsku. Tento rozkaz obdržel velitel Samostatné operační skupiny „Slezsko“ gen. bryg. Władysław Bortnowski ve 2:15, načež byl velením pověřen velitel 4. divize pěchoty gen. bryg. Mikołaj Bołtuć. V 8:00 stály na hranicích dva střelecké pluky, obrněná eskadrona Velkopolské brigády jezdectva, jeden oddíl pěchoty, vyčleněný z 25. divize pěch., jedna divize lehkého dělostřelectva a dvě baterie protiletadlového dělostřelectva, které přibližně okolo 8:30 překročily státní hranici. Proti nim stál pouze I. prapor 41. pěšího pluku Dr. Edvarda Beneše, kterému velel pplk. Richard Löschner, baterie lehkého dělostřelectva 9/201 a četa spojařů. První, kdo se Polákům postavil na odpor, byly však samozřejmě předsunuté jednotky Stráže obrany státu (SOS). Podobný postup Polska nečekal nikdo a čs. velení nechápalo, jaké úmysly vlastně Poláci mají.

Po prvotních neúspěšných pokusech vyslat parlamentáře byl vydán rozkaz k boji a teprve po hodině střelby odjel pplk. Löschner zjistit na stanoviště gen. bryg. Bortnowského důvod polského útoku, zatímco Poláci dočasně zastavili palbu. Ten však svůj postup odůvodnil rozkazem shora, takže se od 10 hodin opět rozhořely boje a čs. jednotky byly pod silným tlakem nuceny ustupovat. Ve 12 hodin se rozpoutala dělostřelecká palba, kdy začala střílet jak děla baterie 9/201, tak i polské dělostřelectvo, které konečně do míst bojů dorazilo. Okolo 14. hodiny ustala palba a následovalo další vyjednávání, kterého se již účastnili i brig. gen. Josef Braun a velitel 16. pěší divize brig. gen. František Marvan, přičemž bylo zjištěno, že Poláci dostali ze štábu rozkaz prozatím dále nepostupovat a zastavit palbu, palbu chtěl nechat zastavit i gen. Marvan, ovšem rozkazy se patrně k jednotkám nedostaly a v 15:45 byla zahájena další dělostřelecká palba a to jak z československé, tak i z polské strany. Teprve po více než hodině, v 17:00, se podařilo zastavit palbu, přičemž poslední výstřely utichly až v noci. Večer přijely na místo posily od horského pěšího pluku. Mezitím v Praze předal polský vyslanec Kazimierz Papée po 13. hodině nótu polské vlády, která obsahovala sdělení, že vzhledem k incidentům, které znemožnily práci delimitační komise, zabezpečí pokračování delimitačních prací polské vojsko, které obsadí úseky navržené k delimitaci do 12 hodin 27. listopadu, čímž byl konečně oficiálně vysvětlen polský útok a čs. vládě nezbývalo nic jiného než nótu přijmout. Už ve 14:25 následoval telegram náčelníka Hl. štábu arm. gen. Ludvíka Krejčího veliteli 3. armády v Bratislavě, jímž byl v tu dobu arm. gen. Lev Prchala, podle kterého mělo dojít k ústupu za delimitační čáru, tuto hájit a neútočit ve snaze znovuzískání obsazeného území. Rozkazy o zastavení bojů a ústupu však mohly k jednotkám dorazit až kolem 16:00, což bylo sděleno Varšavě. Nakonec, jak již víme, došlo k vydání rozkazu o zastavení palby z čs. strany až v 17 hodin. Druhý den ráno bylo se pak do terénu vrátila delimitační komise a ještě týž den bylo obsazení armádou dokončeno až po stanovenou delimitační čáru.

Bojový konflikt si vyžádal na československé straně dva mrtvé, jednalo se o voj. v zál. Stanislava Vozku a voj. prez. sl. Štefana Holienku, další tři raněné vojáky a jednoho raněného příslušníka SOS. Ztráty na polské straně dosáhly podle všeho rovněž dvou mrtvých a 10–20 raněných vojáků. Uváděny jsou ale i údaje, kde počty mrtvých i raněných jsou daleko vyšší. Celkově lze konflikt hodnotit jako zcela zbytečný, v případě, že by Poláci dali své úmysly jasně najevo, nemuselo k incidentu vůbec dojít. Nová hranice nakonec přeťala obce Čierne a Skalité, na československém území zůstala silnice, železnice na Zwardoń byla již na území Polska, v Polsku zůstala také větší část obce Svrčinovec. Nádraží v Čadci zůstalo na území ČSR, ovšem Poláci jej museli mít dovoleno jakožto pohraniční stanici používat společně s ČSD. Dne 30. 11. byl v Zakopaném podepsán delimitační protokol. Polsku bylo u Čadce odstoupeno 44 km2 s 2000 obyvateli, kteří se většinou hlásili k československé národnosti22. V roce 1939, po porážce Polska, území připadlo zpět tentokrát již Slovenskému štátu a v roce 1945 byly obnoveny hranice s Polskem v předmnichovské podobě.

Jan Fukala, fronta.cz

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Aktuality

„Alfa samec musí odejít: Proč patriarchát bolí každého bolí“ – setkání s Liz Plank v rámci Ekonomického fóra

Published

on

Liz Plank je filmařka, oceňovaná novinářka, autorka, výkonná producentka a moderuje několik kritiky uznávaných seriálů na Vox Media a NBC News. Její poslední nejprodávanější knihu Alpha Male Must Go: Why Patriarchy Hurts Everyone citovali ve Vogue, Esquire, Playboy, ELLE Magazine, GQ, NPR, The Washington Post on Morning Joe či Dax Shepard’s Armchair Expert.

Liz pravidelně vystupuje ve vlivných televizních pořadech, aby prezentovala svůj pohled na politiku a genderové otázky The Today Show, The Daily Show, MSNBC, CNN, ABC News, Fusion, Al-Jazeera America a BBC World. Prostřednictvím svého aktivismu a kreativního přístupu k žurnalistice si Liz dala za úkol zvednout hlas těch, kteří často nejsou vyslyšeni. Než se Liz stala novinářkou, pracovala v sociálním centru pro lidi s postižením a jako výzkumná pracovnice a konzultantka. 

Speciální akce s Liz Plank se uskuteční 6. září na Ekonomickém fóru v Karpaczi.

Continue Reading

Aktuality

100 dnů do říjnových voleb v Polsku

Published

on

Nejvíce sledovaný polský expert na volební průzkumy Marcin Palade zveřejnil 100 dnů před volbami v Polsku svůj první odhad volebních výsledků říjnových polských voleb. Pro Polsko, jak jej známe, to není dobrá zpráva. Do Polska totiž, podle jeho volební analýzy, přichází politická nestabilita.

Při takovémto výsledku voleb lze sestavit pouze jednu variantu většinové vlády (PiS a KONFA). To se zatím jeví jako nereálné. Při tvrdém postoji prezidenta Dudy jsou pak nejpravděpodobnější variantou předčasné volby v únoru 2024, které ale KONFA chtít nebude. Následující variantou je pak menšinová vláda PiS s plovoucí tolerancí, která ale vyústí v politickou nestabilitu.

Nejsilnějším politickým hráčem v Polsku je stále vládní Právo a Spravedlnost. Oproti volbám v roce 2019 ztratilo ale 10 % svých voličů. Stále však operuje s podporou třetiny polských voličů a má největší podporu mezi voliči 50+ a důchodci. PiS má dominantní pozici v menších polských městech, hlavně na východě Polska.

Druhou nejsilnější formací je Občanská koalice (Platforma a menší liberální strany). Jejímu lídrovi Donaldu Tuskovi se nepovedlo spojit opozici do jediné kandidátky antiPiS a to hlavně pro zásadní ideové rozpory mezi postkomunistickou Lewicí a PSL či POLSKA 2050. Donald Tusk také přehnal své osobní politické ambice, velmi a velmi chtěl být dominantním opozičním vůdcem, což negovalo koaliční předvolební potenciál. Liberální Občanská koalice má své voliče ve všech věkových skupinách a silnou pozici ve velkých polských městech.

KONFEDERACE se překvapivě stala černým koněm polské politiky. Historicky vznikla jako seskupení malých národoveckých, pravicových a populistických stran. V roce 2022 a 2023 se ale různým způsobem zbavovala největších populistů a po začátku ukrajinsko-ruské války i politiků, kteří otevřeně podporovali ruskou politiku. Poté, co z vrcholných funkcí odešli matadoři typu Janusz Korwin-Mikke (80) a byl silně upozaděn známý proruský populista Grzegorz Braun se vrcholných funkcí chopila mladší generace v čele s Krzysztofem Bosakem (41) a Sławomirem Mentzenem (36). Jejich pravicově-populistická a národovecká politika má dnes v Polsku silnou podporu u mladých mužských voličů a je rovnoměrně rozprostřena po celém Polsku.

POLSKA 2050 měla svého času u liberálních polských voličů podporu 25 % na úkor Občanské koalice. Po návratu Donalda Tuska se ale tato část putujících voličů přesunula zpět a lídr POSKA 2050 Szymon Hołownia proto musel uzavřít koalici s tradiční Polskou lidovou stranou. Toto „manželství z rozumu“ se vymezuje jak vůči PiS tak Občanské koalici a napadá „věčný duopol“ na polské polické scéně s tím, že se obrací na polské voliče, kteří nechtějí volit ani jednu z většinových formací. POLSKA 2050 má podporu ve větších polských městech a PSL na polské vesnici.

Lewice je konglomerát postkomunistů, sociálních demokratů, levicových aktivistů a členů LGBT organizací. Jejich voliči jsou rovnoměrně rozloženi po celém Polsku a jejich podpora se ve volebních průzkumech pohybuje od 7 do10 %.

Patová situace, která v Polsku pravděpodobně nastane je mnohými polskými novináři a analytiky prezentována jako „jasná koalice“ PiS a KONFEDERACE, ale od politiků KONFEDERACE je ve směru k PiS slyšet tvrdá předvolební kritika. PiS zatím předvolebně útočí pouze na svého odvěkého konkurenta – Občanskou platformu a o ostatní opoziční strany se nestará. To se ale poslední měsíc před volbami může změnit.

100 dnů před volbami je většina voličů již rozhodnuta. Všude v Evropě. Předvolební půtky se tedy týkají tak 10 – 15 % nerozhodnutých voličů. Ti svou podporu nakonec nějak rozdělí, a to nejčastěji těm nejsilnějším. V Polsku tedy ještě můžeme počítat s matematicky možnou koalicí PiS a POLSKA 50/PSL. Méně již se čtyřkoalicí anPiS – OK, POLSKA 2050, PSL a Lewice. Rozhodně půjde o každé křeslo a letošní kampaň bude proto nejtvrdší z možných.

Jaromír Piskoř

Continue Reading

Aktuality

Sinusoidy

Published

on

Experti polské opozice se předhánějí v analýzách vládní propagandy. Mirosław Oczkoś upozornil na „klamné cíle“, kterými prý vládnoucí strana přehlušuje ostražitost komentátorů i celé společnosti.  Mají ve svém důsledku odvést pozornost k náhradním diskuzím jako je například ochrana křesťanství nebo potraty. „Je to jako když sledujete film o moderních letadlech nebo lodích. Pokud nějaké letadlo vypustí raketu, jiné se brání klamnými cíli.“ Probíhající polskou politickou diskuzi na téma Jan Pavel II. či o potratech proto mediální a politický expert označil za podvod.

Už to skoro vypadalo, že se polští opoziční politici poučili a nenaskakují na vidle PiS. Po týdnu, kdy primátor Varšavy musel odpovídat na otázky typu: Bude vaše vláda nutit Poláky, aby jedli brouky? by to bylo přirozené. Ale ono ne.

Europoslankyně za Občanskou koalici Janina Ochojska tvrdí, že je mnohem více obětí na polsko-běloruské hranici, než uvádí čísla nezávislé skupiny Granica (37 obětí) : „Myslím, že obětí této hranice je mnohem více. Buď jsou v nějakém hromadném hrobě, protože bych se nedivila, kdyby se v době, kdy byl uzavřen přístup na hranice, těla prostě sbírala, aby takové důkazy nebyly. V současnosti je pohřešováno téměř 300 lidí. Proč si to myslím? Nastal v minulosti okamžik, kdy z celého Polska tam byli povoláni lesníci. Na co? Přece nepomáhali lesu v těžké chvíli. Ale k něčemu byli povoláni.“

Krzysztof Sobolewski z PiS na dotaz ohledně vyjádření Ochojské v úterý v pořadu Polského rozhlasu uvedl: „Lze jen říci, že to, co vysvětluje chování Janiny Ochojské, je nemoc. Distancuje se od svých předchozích úspěchů, od svého života.“ Jeho reakce je na tvrzení o tom, že polští myslivci sbírali mrtvoly imigrantů v polských lesích u běloruských hranic a házeli je do hromadných hrobů velmi mírná. Je to asi tím, že polští politici tak trochu mávají rukou nad tím, co Janina Ochojska o tom či onom hovoří. Připomíná jednoho maďarského poslance Federálního shromáždění, který předčítal za řečnickým pultem bibli a pak ve spodní sinusoidě podepsal rezignaci, aby se po nějaké době ve vrcholné sinusoidě domáhal vstupu do FS.

Sinusoida či ne, naštvaní polští myslivci a lesníci poslankyni Ochojskou zažalovali a polská prokuratura zahájila řízení za pomluvu. Místopředseda Občanské platformy Rafal Trzaskowski podotkl, že takto tvrdá obvinění by měla být podložena důkazy a dodal: „Pokud důkazy nejsou, škodí to lidem, o kterých poslankyně hovoří“. Donald Tusk se nevyjádřil.

Ochojska se v Bruselu věnuje problematice lidí se zdravotním postižením (ona sama je postižená od raného dětství po prodělané dětské obrně). Má zkušenosti s humanitárními aktivitami a byla přítomna na místě mnoha katastrof. Věnuje se migraci. Domnívá se, že Evropa by se imigrantům neměla uzavírat. Zároveň se podle ní musí zvýšit pomoc zemím, odkud přistěhovalci přicházejí. „Pokud chceme migranty udržet v jejich vlastních zemích, neuděláme to pomocí zdí či ostnatého drátu. Když lidé umírají hlady a žízní, utečou ze svého bydliště a riskují své životy, byť jen proto, aby zachránili své děti.“

Opoziční experti hovořící o klamných cílech vypouštěných PiS to mají těžké. Plácnutí poslankyně Ochojské okamžitě využila ruská propaganda a točí se v kruhu s velmi citlivým tématem hromadných hrobů v Katyni. Někteří polští aktivisté žádají poslankyni o bližší určení místa hromadných hrobů, ale většina spíše očekává omluvu v době spodní sinusoidy.

Když autor Tří mušketýrů psal svůj román, těšil se na zítřek a na to, co jeho hrdinové zažijí. S Polskem je to podobné.

Continue Reading
Advertisement

Nejnovější příspěvky

Advertisement

Advertisement

Facebook

 • „Alfa samec musí odejít: Proč patriarchát bolí každého bolí“ – setkání s Liz Plank v rámci Ekonomického fóra 25.8.2023
  Liz Plank je filmařka, oceňovaná novinářka, autorka, výkonná producentka a moderuje několik kritiky uznávaných seriálů na Vox Media a NBC News. Její poslední nejprodávanější knihu Alpha Male Must Go: Why Patriarchy Hurts Everyone citovali ve Vogue, Esquire, Playboy, ELLE Magazine, GQ, NPR, The Washington Post on Morning Joe či Dax Shepard’s Armchair Expert. Liz pravidelně […]
  Jaromír Piskoř
 • 100 dnů do říjnových voleb v Polsku 8.7.2023
  Nejvíce sledovaný polský expert na volební průzkumy Marcin Palade zveřejnil 100 dnů před volbami v Polsku svůj první odhad volebních výsledků říjnových polských voleb. Pro Polsko, jak jej známe, to není dobrá zpráva. Do Polska totiž, podle jeho volební analýzy, přichází politická nestabilita. Při takovémto výsledku voleb lze sestavit pouze jednu variantu většinové vlády (PiS a […]
  Jaromír Piskoř
 • Sinusoidy 14.3.2023
  Experti polské opozice se předhánějí v analýzách vládní propagandy. Mirosław Oczkoś upozornil na „klamné cíle“, kterými prý vládnoucí strana přehlušuje ostražitost komentátorů i celé společnosti.  Mají ve svém důsledku odvést pozornost k náhradním diskuzím jako je například ochrana křesťanství nebo potraty. „Je to jako když sledujete film o moderních letadlech nebo lodích. Pokud nějaké letadlo vypustí raketu, […]
  Jaromír Piskoř

Aktuality

Copyright © 2013 - 2022 Polskodnes.cz | ISSN 1805-8582 | Powered by WordPress | Themes by kabris|NET.